Zimno? Narąb drewna!

Czy wiesz, że możesz wystąpić z wnioskiem o wycinkę drzew w pobliżu twojej działki, jeśli znajdują się one na terenie wspólnej przestrzeni rekreacyjnej (friområde) należącej do gminy?

W związku z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej, wiele osób zaczęło ubiegać się o pozwolenie na wyrąb drzew na terenach miejskich gminy. 

Parkvesenet (Zarząd Zieleni) otrzymał w tym roku bardzo wiele wniosków o pozwolenie na wyrąb i informuje, że ostatni termin składania wniosków upływa 11 lutego 2022 r.

– W tym roku pojawiło się niezwykle wiele wniosków i uważamy, że to wysokie ceny energii elektrycznej są przyczyną gwałtownego wzrostu zainteresowania wyrębem – mówi Anne Brattås, inspektorka w wydziale Parkvesenet. 

W poprzednich latach składanie wniosków nie było ograniczone terminami. W tym roku wyznaczono taki termin na 11 lutego. Zgłoszenia na kolejny sezon zimowy będzie można wysyłać w styczniu 2023 roku.

Duża liczba zgłoszeń sprawia, że ​​udzielenie odpowiedzi wszystkim, którzy złożyli podanie wymaga czasu.

– Kontaktujemy się z każdym, kto wysyła wniosek –  mówi Brattås i zapewnia, że każdy otrzyma odpowiedź.

Jednym z powodów, dla których udzielenie odpowiedzi na wszystkie wnioski wymaga czasu, jest to, że obszar, którego dotyczy wniosek, musi zostać dokładnie sprawdzony przez Parkvesenet. 

– Musimy między innymi przestrzegać ustawy o bioróżnorodności, która wymaga zrównoważonego użytkowania i ochrony przyrody – wyjaśnia.

 

Czy wiesz, że:

  • możesz wystąpić do Parkvesenet z wnioskiem o wycinkę drzew (trefelling) w pobliżu twojej działki, jeśli znajdują się one na terenie gminnego terenu rekreacyjnego.
  • możesz wystąpić do Parkvesenet o pozwolenie na wyrąb (vedhogst) drzew z miejskiego terenu rekreacyjnego.

Wycinka i wyrąb drzew na miejskich terenach rekreacyjnych

Czasami istnieje potrzeba wycięcia drzew w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Przed złożeniem wniosku należy powiadomić sąsiadów. Jeśli drzewa znajdują się na placu zabaw lub innym typowo wspólnym obszarze, należy dołączyć do wniosku oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej lub stowarzyszenia mieszkańców na danym terenie, że wyrażają zgodę.

Skorzystaj z elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego po zalogowaniu do systemu.

Wnioski o wycinkę drzew rozpatrywane są w okresie zimowym. Wnioskodawcy nie mogą zatem oczekiwać, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone przed okresem grudzień-marzec. 

Termin składania wniosków na 2022 rok to 11 lutego. Po tym terminie formularze zgłoszeniowe nie będą już rozpatrywane.

Ważne:

  • Jeśli otrzymasz w tym roku zgodę na wycinkę i drewno na opał, skontaktuje się z tobą pracownik Parkvesenet.
  • Jeśli potrzebujesz klucz do szlabanu, otrzymasz go w Punkcie Informacji w Rådhuskvartalet w Rådhusgata 18. Należy przedstawić pisemne potwierdzenie od Parkvesenet, że przydzielono ci drewno na opał lub pozwolenie na prowadzenie wyrębu.
  • Wycinka nie powinna odbywać się w niedzielę.
  • Drwale muszą po sobie posprzątać i zebrać drewno  opałowe do 1 kwietnia 2022 roku.
  • Nowa runda aplikacyjna odbędzie się w styczniu 2023 r.

Kontakt:

Anne Brattås: anne.brattas@kristiansand.kommune.no 

Ann-Lisbeth Jahre, tel. 92 25 47 61

Źródło: Kristiansand kommune

Zdjęcie: Sebastian Pociecha/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.