Ikke vær forsvarsløs. Fair Play i praksis

Du kommer til et fremmed land. Du kan verken språket, eller de gjeldende reglene. Du er imidlertid glad for å få jobb. Du tjener uansett godt, bedre enn i hjemlandet ditt. Du er glad for at du får en MP4- eller 2.000 kroner i bonus fra sjefen din når du reiser på ferie.

Om feriepenger og dine andre rettigheter får du høre senere. Noen ganger foretrekker du å ikke kjempe for ditt. Eller du prøver – uten å lykkes.

Manglende språkferdigheter og forståelse om arbeidsmarkedet kan bidra til utnyttelse på arbeidsplassen. Derfor ble Fair Play Agder opprettet, nettopp for å forhindre og bekjempe arbeidsrelatert kriminalitet.

En av sakene foreningen for tiden jobber med, gjelder en polakk som tidligere var ansatt i et selskap lokalisert i Agder.

Mannen kom til Norge med håp om et vennlig arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold. Dessverre levde ikke de han opplevde opp til hans forventninger. Han jobbet lange dager, men fikk ikke ekstra betaling for overtid. Dessuten måtte han leie et rom fra arbeidsgiveren sin og betale en urimelig høy leie for det. Han følte også at arbeidsgiver ikke ønsket at de ansatte skulle lære seg norsk og bli informert om det norske arbeidssystemet og dets rettigheter, muligens av frykt for at de da ville kreve normale og anstendige arbeidsforhold.

Historier som dette og lignende skjer dessverre ofte. For å forandre og forbedre situasjonen er det verdt å snakke om den – med de rette menneskene.

Hvordan Fair Play Agder kan hjelpe i sånne tilfeller?

Fair Play Agder er ikke en forening som hjelper enkeltpersoner å få utbetalt forfalt lønn, men kan gi råd og veiledning om hvem de kan få denne hjelpen fra.

De samarbeider med mange enheter, inkludert et advokatfirma. De kan også informere de relevante myndighetene, dvs. Skattekontoret (Skatteetaten) og Arbeidstilsynet, som gjennom sine inspeksjoner påvirker og korrigerer oppførselen til uærlige bedriftseiere.

Du er ikke hjelpeløs

Personen som anmelder avvik om uregelmessigheter, bidrar til endringer til det bedre, og hjelper ikke bare  seg selv, men er også med på å bedre situasjonen til andre ansatte. Slik vil forholdene forhåpentligvis forbedre seg i framtiden.

Det er ofte en bekymring for å miste en jobb, enten fordi lederen for selskapet innser hvem som rapporterte om avvik, eller fordi overtrampene eller lovbruddene begått av eieren er så alvorlige at selskapet kan risikere nedstenging.

Hver enkelt sak blir analysert for å avgjøre om det er verd å fortsette saken eller forlate den. Det er viktig å understreke at Fair Play Agder fokuserer på ansattes beste. De vil i hver enkelt sak vurdere om det er grunnlag for å gå videre. Dette er viktig informasjon for å sikre at kontakten med foreningen ikke vender seg mot den som rapporterer om avvikene.

I Polen, på grunn av vår kompliserte historie, oppfatter vi ofte samarbeid med myndigheter som tysting. Man må huske at Fair Play Agder ikke er en offentlig institusjon, men en forening som ble opprettet fordi det også i Agder er kriminalitet knyttet til arbeid og sosial dumping. Det er et stort problem. Foreningen ble stiftet blant annet for å hjelpe ansatte som ikke kan hjelpe seg selv. Gjennom mennesker som kjenner til lov og regler kan du kjempe for å få de samme arbeidsforhold som andre og få dine rettigheter oppfylt.

Effektiv

Etter publiseringen av artikkelen Lønnstyveri og andre forbrytelser som rammer ansatte, kontaktet Waldemar oss.

– Jeg fant artikkelen din på internett tilfeldigvis. I syv måneder har jeg ikke klart å få utbetalt min utestående lønn.

Waldemar kontaktet Politiet men ble sendt til tingretten. Han fikk ikke hjelp der heller siden den tidligere sjefen informerte retten om at han ville løse saken på egen hånd, noe han ikke gjorde. Da Waldemar vendte seg til tingretten igjen, trakk de ansatte på skuldrene, for hva skal de gjøre?

– Jeg følte meg overveldet av denne situasjonen, hjelpeløs og alene. Plutselig så jeg et lys i enden av tunnelen.

Vi satt  Waldemar i kontakt med en søsterorganisasjon i Oslo (Fair Play Bygg Oslo).

Ting skjedde ganske raskt.

-Jeg viste først alle dokumenter for denne organisasjonen og ble henvist til et advokatfirma i Sandefjord. I løpet av en uke etter møtet mottok jeg en e-post med en søksmål utarbeidet av advokatfirmaet. Og det gjelder ikke bare ubetalte lønninger, men også manglende overholdelse av oppsigelsestiden på tre måneder. Jeg føler meg lettet, og hvis det ikke var for ørene, ville jeg hatt et smil som gikk rundt hodet – sier Mr. Waldemar. – Hvis noen er i en lignende situasjon, ikke tenk for mye, men bare kontakt disse organisasjonene. Full profesjonalitet!

– Saken til Mr. Waldemar er en av mange som har vi jobbet med – sier Justyna Dobrowolska fra Advokatfirma Skaun AS. – Det er for tidlig å kommentere det. Det er imidlertid ekstremt viktig for polakkene å være klar over at de i noen tilfeller har rett på gratis rettshjelp.

Støtte

Lederen for Fair Play Agder-prosjektet er Leif Vagle. Han har 34 års erfaring fra Politiet. De siste 18 årene har han hatt forskjellige lederstillinger i Agder politidistrikt og  har ledet seksjonen for organisert kriminalitet. Han har også jobbet i flere år i utlandet, i Midtøsten og på Balkan.

-Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med utlendinger, ettersom vi ser at det er de som mest står i fare for å bli utnyttet – sier Leif Vagle. – Vi ønsker også å gå inn i disse miljøene for å gjennomføre informasjonskampanjer, forhindre sosial dumping og arbeidsrelatert kriminalitet.

Foreningen gir informasjon og tilbyr rådgivning og kurs for å forhindre arbeidsrelaterte forbrytelser.

-Vi kan arrangere informasjonsmøte for ansatte om deres rettigheter, og om det blir nødvendig har vi med en tolk- legger Vagle til.


Du kan kontakte Fair Play Agder for å få hjelp, hvis du:

  • er utnyttet av arbeidsgiveren din
  • jobber lange dager og ikke mottar overtidsbetaling
  • må leie en leilighet fra en arbeidsgiver til en urimelig høy pris
  • er underbetalt (det er mange yrker i Norge med en minstelønn)
  • har blitt truet eller utsatt for vold på arbeidsplassen

fairplayagder.no er det mulig å sende inn informasjon anonymt. Du kan også sende en e-post til: leifvagle@fairplayagder.no eller ringe: 415 372 66

Lignende organisasjoner opererer i flere andre norske byer. Disse har hovedfokus på byggebransjen,  mens Fair Play Agder ser på alle bransjer:


Artikkelen var skrevet i samarbed med Leif Vagle. Oversettelse: Agnieszka A. Kapral

Bilder: Fair Play Agder

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *