Author: Katarzyna Karp

Все працює в обидві сторони, включаючи повагу і толерантність.  Те саме стосується і інтеграції. Іслам родом з Чечні. Переїхав до…

Wszystko działa w dwie strony, również szacunek i tolerancja. To samo tyczy się integracji.  Pochodzi z Czeczeni. Przeprowadził się do…