Partie polityczne Kristiansand

Najlepszym sposobem na wypracowanie wiarygodnych i sensownych opinii jest analiza faktów. Jak zatem przedstawia się faktyczny i aktualny rozkład sił we władzach miasta Kristiansand? Po ostatnich wyborach wygląda on następująco:

Arbeiderpartiet (AP)

«Pracujemy dla Ciebie» zapewnia partia na swojej stronie internetowej. Hasłem przewodnim partii jest wolność, równość i solidarność, czyli budowanie wspólnoty opartej na polityce równych szans. Program socjaldemokratów skupia się w szczególności na dbaniu o zdrowy rozwój najmłodszych mieszkańców Kristiansand, zapewnieniu kompleksowej i ogólnodostępnej opieki zdrowotnej, tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, dbaniu o środowisko naturalne. AP = RÓWNOŚĆ, WSPÓLNOTA, DZIECI, POLITYKA SPOŁECZNA, EDUKACJA

Høyre (H)

Partia konserwatywno-liberalna, kładąca nacisk na wolność i odpowiedzialność jednostki. Bazująca na wartościach chrześcijańskich i własności prywatnej. Partia opiera dbałość o środowisko naturalne na rozwoju nowoczesnych technologii, wspiera przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, dąży do rozwoju aktywnej i otwartej społeczności, kładzie nacisk na dobrą edukację i opiekę zdrowotną. H = JEDNOSTKOWA WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPIERANIE WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW, EDUKACJA

Demokratene (DEM)

Nacjonaliści, przeciwnicy Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Partia dąży do pełnej niezależności Norwegii i rozwiązania większości międzynarodowych traktatów i umów. Ważne są dla niej kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, wzmocnienie policji i wojska, uszczelnienie granic państwowych. Chcą realnego przywrócenia demokracji, rozumianej jako odebranie władzy oraz wpływów elitom i przywrócenie jej norweskim obywatelom. Przeciwnicy polityki wspierającej uchodźców, niechętni wobec religii islamskiej. DEM = NORWEGIA, NORWEGIA I JESZCZE RAZ NORWEGIA.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Partia bazująca na wartościach chrześcijańskich, stawiająca sobie za cel stworzenie społeczeństwa wspierającego jednostki najsłabsze i wykluczone. Główny nacisk programowy skierowany jest na dzieci, edukację i politykę prorodzinną. Partia wspiera i aktywizuje seniorów, chce ochrony życia poczętego, pragnie wzmocnienia mechanizmów wsparcia socjalnego, chce ograniczenia przyjmowania uchodźców. KrF = RODZINA, DOBROBYT, TRADYCYJNE WARTOŚCI

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

To partia solidarności, rozumianej jako solidarność międzyludzka, solidarność z kolejnymi pokoleniami i solidarność ze zwierzętami oraz naturą. Hasła te oznaczają w praktyce wprowadzanie szerokich rozwiązań mających chronić środowisko naturalne, redukować zanieczyszczenie klimatu i promować politykę tolerancji wobec drugiego człowieka. Partia podkreśla potrzebę szerzenia wiedzy o mniejszościach seksualnych, chce wzmocnienia polityki prouchodźczej i otwarcia się na społeczeństwo wielokulturowe. MDG = OCHRONA ŚRODOWISKA, TOLERANCJA, SOLIDARNOŚĆ

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Partia lewicowa, zdecydowanie egalitarna, wnosząca o ograniczenie przywilejów elit. Dąży do zmniejszenia różnic społecznych poprzez wspieranie pracodawców, stwarzanie miejsc pracy, opodatkowanie najbogatszych i dofinansowywanie najbiedniejszych. SV = RÓWNOŚĆ I PRACA

Fremskrittspartiet (FrP)

Partia Postępu, definiowana jako ugrupowanie neoliberalne lub narodowo-konserwatywne. W swoim programie zaznacza sprzeciw wobec przyjmowaniu uchodźców i otaczaniu ich opieką socjalną, podkreśla potrzebę rozwoju infrastruktury i przemysłu, chce decentralizacji i zniesienia podatku od nieruchomości. FrP = PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA, TRADYCJA

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand (TVP)

Inicjatywa społeczna, mająca na celu wprowadzenie realnego dialogu między władzą i mieszkańcami Kristiansand. Proponuje konkretne przedsięwzięcia w miejsce założeń ideologicznych. Decentralizacja, równomierny rozwój gminy, mniejsze szkoły, rozszerzenie oferty sportowo-kulturalnej, sprzeciw wobec planowanych inwestycji, etc. TVP = LOKALNOŚĆ, ROZWÓJ, DECENTRALIZACJA

Senterpartiet (SP)

Kolejna partia, która deklaruje swoją przynależność ludową. „Blisko ludzi”, jak głosi hasło partii, opiera się na decentralizacji, wspieraniu wolności i odpowiedzialności jednostkowej oraz zmniejszaniu różnic społecznych. SP = DECENTRALIZACJA I RÓWNOŚĆ

Venstre (V)

Partia liberalna, która kładzie główny nacisk na kwestie edukacji i kształcenia. W swoim programie promuje rozwój nauki, ochronę środowiska, zrównoważoną ekonomię, społeczeństwo wielokulturowe i wiele, wiele innych wartości. V = ROZWÓJ, OCHRONA ŚRODOWISKA, EDUKACJA, JEDNOSTKA…

We władzach Kristiansand są jeszcze pojedynczy przedstawiciele partii: Rødt (R), Partiet De Kristne (PDK) i Pensjonspartiet (P).

Pomimo zmian na najwyższych szczeblach władzy i zauważalnych zawirowań w lokalnej polityce, Kristiansand jest miastem zarządzanym stabilnie i stosunkowo transparentnie. Jest to zasługa ciągłości politycznej, przejawiającej się względną niezmiennością w obsadzaniu stanowisk administracyjnych. Zmiana władzy nie przypomina tutaj remontu generalnego, polegającego na zburzeniu zastałego porządku i zastąpienia go nowym. I choć od 2019 roku Kristiansand ma nowego burmistrza, większość pracowników administracji nadal pracuje na swoich wieloletnich stanowiskach, próbując implementować zmiany na gruncie osiągnięć lat minionych. 

Mam nadzieję, że ten wstępny zarys kierunków lokalnej polityki pozwoli wam, mili Czytelnicy, oddzielić plewy od interesującego was ziarna… W kolejnych artykułach przybliżę szczegółowo programy wybranych partii i przeprowadzę rozmowę z ich reprezentantami. I choć chciałoby się zakrzyknąć: „Polacy do urn!”, ja powstrzymam się od tych trącących nekromancją zapędów. Bowiem każdy z nas ma prawo wyboru, nawet wówczas, gdy naszym wyborem jest tego wyboru niepodejmowanie.

3 thoughts on “Partie polityczne Kristiansand

  1. Krótko.Treściwie.Merytorycznie.
    Ten artykuł otworzył mi oczy.Pracuję w NO 9 rok i nie głosowałem. Teraz zagłosuję

    1. Dziękujemy za komentarz! W dalszej części przedstawimy bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych partii, zatem proszę pozostać z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.