Krig mot nasjonen

Oversettelse: Aleksandra Polek

Medlemmene av landskomitéen Solidarność var akkurat i ferd med å avslutte møtet i Gdańsk den 12. desember 1981. De visste ikke at det samtidig foregikk en operasjon som snart skulle føre til at de fleste av dem ville miste friheten. Det hadde kommet en del urovekkende signaler om militærets bevegelser, og man hadde også hørt om en samling av styrker i milicja (navnet på politiet under Folkerepublikken Polen), men man hadde sett bort fra disse signalene. Lederne var ikke i så stor grad på vakt, og dette skyldes nok både deres egen følelse av styrke og makt – i tillegg til tidligere alarmer som hadde vært falske. 

Innføringen av unntakstilstand (polsk: stan wojenny – «krigstilstand») skjedde på ettermiddagen. De regionale militærsjefene og sjefene i milicja fikk ordre om å åpne forseglede konvolutter som hadde ligget i safene deres. I konvoluttene fantes det detaljerte instruksjoner. Militærets bevegelser skjøt fart, og ansatte i milicja og sikkerhetstjenesten SB ble kalt inn til ulike politikamre. Før midnatt satte man i gang operasjonen Azalia (overtakelsen av kommunikasjonssentrene, radiokanalene og TV-stasjonene) og operasjonen Jodła (internering av medlemmene i Solidarność).  

Bilde: IPN

Da unntakstilstanden var innført, ble medlemmene av statsrådet brakt til Belweder-palasset for å legalisere de ulovlige handlingene til gruppen samlet rundt general Jaruzelski. Dokumenter utarbeidet av militæret og innenriksdepartementet ble godkjent. Ryszard Reiff stemte nei, og professor Jan Szczepański avsto fra avstemningen. I tillegg til resolusjonen om innføringen av unntakstilstand ble fire andre dekreter vedtatt, inkludert behandling av hastesaker, og dette ga usedvanlig strenge straffer for de minste lovbruddene.

Alle styrkene i den kommunistiske staten ble brukt mot samfunnet. Unntakstilstanden ble innført av sytti tusen soldater, tretti tusen ansatte i milicja og over ti tusen ansatte i det hemmelige politiet SB. De ble utstyrt med 1396 stridsvogner og nesten to tusen pansrete kjøretøy. Allerede i løpet av den første natten ble det arrestert nesten tre tusen personer, hovedsakelig medlemmer av Solidarność og andre uavhengige organisasjoner. Blant dem var også Gierek – førstesekretær for sentralkomitéen til det forente polske arbeiderpartiet, og hans nærmeste samarbeidspartnere, og de ble arrestert for å ha utført en propagandaeffekt. Kvarterene til de nasjonale og regionale myndighetene i Solidarność ble også inntatt. I mange tilfeller ble utstyret lagret der og ødelagt på en hensynsløs måte. 

Søndag morgen den 13. desember 1981 fikk de fleste polakkene vite om innføringen av unntakstilstanden. Telefonene og TV-kanalene var døde, og radioen sendte bare klassisk musikk. Klokka seks ble det kringkastet en tale av Jaruzelski. Den ble vist igjen på TV klokka ni. Jaruzelski kunngjorde etableringen av Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, «militærrådet for nasjonal frelse». Dette rådet hadde overtatt makten i landet. Han hevdet at innføringen av unntakstilstanden hadde funnet sted på tidspunktet like før den endelige trusselen: «vårt fedreland står på kanten av stupet. […] Det er ikke dager, men kun timer igjen før en landsomfattende katastrofe er over oss.» Han anklaget lederne i Solidarność for å ha forårsaket denne urovekkende situasjonen. «Hendene til bråkmakerne må bindes før de kaster fedrelandet ned i avgrunnen for en gjensidig ødeleggende kamp». I timene som fulgte rapporterte annonsører i militæruniformer om de restriksjonene som ble innført ved unntakstilstanden.

Streiker, demonstrasjoner og alle former for protester ble forbudt. Det ble innført portforbud fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Hundrevis av arbeidsplasser ble militarisert, og det ble kunngjort at streik på arbeidsplassen ville resultere i desertering. Den som streiket, ville risikere dødsstraff. Telefonkommunikasjonen ble avbrutt og all post ble sensurert. Grensene ble stengt, og det ble også umulig å forlate bostedet uten en spesiell tillatelse. Alle samfunnsorganisasjoner ble avviklet, inkludert fagforeninger. Bare ett TV-program og ett radioprogram ble sendt, og de fleste avisene ble midlertidig satt ut av drift. Det ble forelagt at undervisning på universitetene og skolene skulle være tomme og uten drift i flere uker.

Bilde: IPN

Stan wojenny – unntakstilstand («krigstilstand»)

Terrorstemningen ble forsterket av stridsvogner, pansrede kjøretøy og militærpatruljer i byenes gater. I mangel på tilgang på informasjon sirkulerte forskjellige rykter. Selve begrepet stan wojenny (bokstavelig oversettelse: «krigstilstand») var ikke kjent fra før (før var det snakk om stan wyjątkowy – «unntakstilstand»), og mange tolket situasjonen som et krigsutbrudd. Snart viste det seg at det virkelig var en krig – en krig mot ens egen nasjon. 

Kilde: IPN www.polska1918-89.pl

Bilde: M. Janicki/ŚCWiS/IPN

Korrektur av Cecilie Lønn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.