Til forsvar for friheten

Oversettelse: Sviatlana Kharkevich

Lørdag 22. januar ble det gjennomført en demonstrasjon i Kristiansand, med hovedparolen «Ja til frihet, nei til korona-pass». Demonstrantene samlet seg rundt en liten scene som ble satt opp i Wergelandsparken i sentrum av byen. 

Arrangementet i regi av World Wide Rally for Freedom ble organisert samtidig i 155 byer i hele verden. I Norge ble lignende demonstrasjoner gjennomført i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Porsgrunn og Hamar. De flere tusen oppmøtte som samlet seg i gatene nekter å bli fratatt sin frihet og få menneskerettigheter krenket.

Massemedia over hele verden har stort sett dokumentert disse demonstrasjonene, slik at man i etterkant kunne få et inntrykk av at disse ble organisert av vaksinemotstandere. Dette kan forsterke en allerede eksisterende splittelse i samfunnet, i tillegg til en oppdeling i gruppene «vi og de» når man snakker om vaksinerte og uvaksinerte. Det er verdt å samtidig understreke at vaksinerte også var en del av demonstrasjonene. Folk demonstrerte isåfall ikke mot vaksinering, men for å forsvare enkeltmenneskets frihet. Slik det ble påpekt av demonstrantene kan en innføring av vaksinepass bli en alvorlig trussel mot denne friheten.

Fra venstre: Marte Ibanez med moren Ane Ibanez: Vi er her fordi vi vil leve i et fritt land.

Kristiansand, klokken var 15. Solen skinte og det var en kjølig dag. Man kunne høre musikken fra høyttalerne på skøytebanen ved siden av. Musikken ble en bakgrunnslyd for demonstrasjonsdeltakeres taler. På en liten scene stod blant annet Tove Marki, sykepleier som taler på vegne av de som allerede er oppsagt, fordi de sier nei til diskriminerende testregime, og de som føler seg truet med oppsigelse ved ordrenekt.
Hun fortalte sin historie i Fædrelandsvennen, en tekst som fikk over tusen kommentarer, og de fleste av dem var svært ugunstige. Hun uttalte seg om bl.a. diskriminering av uvaksinert helsepersonell og informerte om deres situasjonen. Fra desember 2021 må alle som er uvaksinerte teste seg hver 72. time. Frivillighet blir kun en teori når man velger bort frivillig vaksinering. Dette fører til flere negative konsekvenser, inkludert tap av jobber.

Tove Marki er sykepleier. Hun uttalte seg om bl.a. diskriminering av uvaksinert helsepersonell og taler på vegne av studenter som ikke får praksisplass på grunn av sin status som uvaksinert.
.

– Jeg har aldri vært i tvil når det gjelder mitt valg, men jeg vil ikke at mitt valg skal være skadelig for de andre, sa hun til publikum. – Derfor skaffet jeg meg også kunnskap fra andre kilder enn media. For meg er det viktig å forstå tankegangen til de som mener noe annet enn meg selv.

Helsedirektoratet har gått ut med en antagelse om at uvaksinerte er like smitteførende som vaksinerte. Derfor virker det urimelig at uvaksinerte skal teste seg, selv om de er symptomfrie, mens de vaksinerte skal teste seg kun når de utvikler symptomer.

Alexander Kjær: Jeg er her for å kunne være en stemme i en åpen dialog.

– Vi trenger en åpen debatt, sa Alexander Kjær, som var en annen demonstrant. Han er bekymret for at smittesituasjonen forverres i enkelte land med høy andel vaksinerte.


– Det blir feil å anklage de uvaksinerte for smittespredning. Det finnes ingen grunn til det.


Alexander mener at mangel på åpen dialog er skadelig for samfunnet som helhet. Dette er grunnen til at han bestemte seg for å demonstrere.

Dorota Ustasiak: Frihet er en gave som jeg vil aldri tillate noen å ta fra meg. Jeg vil at en og hver skal ha valgfrihet, og at man selv må velge hvordan man vil leve sitt eget liv.

En annen av talerne hevdet at det var meningsløst å innføre vaksinepassettersom de vaksinerte også anses som smittebærere. Både FHI og andre forskere på dette feltet har hevdet at vaksinepass ikke vil redusere smitten. Han advarte mot at vaksinepass på sikt kan inneholde mer personlig informasjon, og derfor bli et digitalt identifikasjonsdokument som vil kunne brukes til sosial kontroll.

– Jeg vil understreke at de som i dag har to doser og fremstår som fullvaksinerte vil måtte ta så mange boosterdoser i fremtiden som EU-kommisjonen bestemmer. Dette for å kunne beholde vaksinepasset.

Ingelinn Lossius-Skeie (Partiet De Kristne): Det er viktig å beskytte barn.

Også Partiet De Kristnes lokale representant, Ingelinn Lossius-Skeie, utdannet lærer og sykepleier, tok ordet under arrangementet. Hun presenterte fakta rundt aktuelle vaksinebivirkninger. Ifølge Statens legemiddelverk har det så langt blitt registrert over 50.000 bivirkninger. Selv om det er relativt få bivirkninger blant barn og unge akkurat nå, forekommer så mange som 75 % av disse blant jenter. De fleste av disse bivirkningene gjelder alvorlige menstruasjonsforstyrrelser som kan påvirke fruktbarheten i fremtiden. Lossius-Skeie henvendte seg først og fremst til foreldre og påpekte at barn ikke har behov for Covid-19 vaksinen. Dette er en sykdom som er helt ufarlig for dem.

En av demonstrantene

I tillegg til sol og aktuelle temaer ble arrangementet varmet opp av to musikere – norske Tom Møller og italienske Carlo Natali.

Tom Møller opptrådte på scenen

Etter at demonstrantene hadde gjennomført sine taler, gikk det et folketog på rundt 170 mennesker gjennom Kristiansand sine gater.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.