Gwałtowny spadek liczby bezrobotnych

Jak informuje NAV, pod koniec czerwca 81 300 osób było zarejestrowanych jako całkowicie bezrobotne. Odpowiada to 2,9% siły roboczej. Dla porównania, zgodnie z prognozami TDN Direkt oczekiwano, że stopa bezrobocia wyniesie 2,8%. 

Dyrektor ds. Pracy i Opieki Społecznej Hans Christian Holte mówi, że spadek liczby osób poszukujących pracy w czerwcu jest największy od września ubiegłego roku i dotyczy osób całkowicie bezrobotnych. Holte uważa, że jest to wyraźna konsekwencja ponownego otwarcia kraju, zwłaszcza regionów Oslo i Viken. 

Pod koniec czerwca w NAV zarejestrowano łącznie 163 300 całkowicie bezrobotnych, częściowo bezrobotnych i poszukujących pracy objetych indywidualną pomocą, co stanowi 5,8% siły roboczej. To o 17 800 mniej niż pod koniec maja, po uwzględnieniu wahań sezonowych. 

Źródło: NAV

Największy spadek w turystyce i transporcie

Liczba poszukujących pracy zmniejszyła się we wszystkich grupach zawodowych od maja do czerwca, z wyjątkiem osób bez lub o nieznanym zawodzie. Największy spadek zanotowano wśród osób z wykształceniem związanym z turystyką i transportem, handlem oraz zawodami usługowymi i innymi pracami. Spadek liczby całkowicie bezrobotnych był największy w turystyce i transporcie (6 400 osób całkowicie bezrobotnych mniej niż przed miesiącem), po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych.

– Spadek liczby osób poszukujących pracy w tym miesiącu jest wyraźnie największy wśród grup zawodowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu koronowego, co jest satysfakcjonujące, uważa Holte. Na koniec czerwca udział osób całkowicie bezrobotnych był najwyższy w turystyce i transporcie (6,8% siły roboczej), a najniższy w zawodach akademickich – 0,8%. 

Bezrobocie wśród imigrantów

Spośród osób całkowicie bezrobotnych, częściowo bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych i objętych zasiłkiem pod koniec czerwca było 68 300 osób, czyli 43% imigrantów. 

Liczba osób zarejestrowanych jako całkowicie bezrobotnych, częściowo bezrobotnych i poszukujących pracy objetych indywidualną pomocą. Źródło: NAV

Beneficjenci z tych 20 krajów stanowili 68% imigrantów, którzy byli zarejestrowani jako poszukujący pracy w NAV. Najwięcej bezrobotnych pochodziło z  Polski (9600 osób), Somalii (3800 osób) i Litwy (3800 osób). 

Źródło: NAV

Zdjęcie: Gus Ruballo/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.