Wyjątki od kwarantanny dla zaszczepionych

Zgodnie z zaleceniami, które rząd otrzymał od Urzędu ds. zdrowia (Helsedirektoratet) i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI): 

  • osoby w pełni zaszczepione nie muszą być objęte kwarantanną po kontakcie z osobą zarażoną,
  • osoby, które otrzymały jedną dawkę, a od szczepienia minęło od trzech do 12 tygodni, zwolnione są z odbycia kwarantanny, jeśli zrobią test między 3 a 7 dobą od kontaktu z osobą zakażoną. 

Zmiany weszły w życie 4 maja. 

– Obecnie ponad 1,3 miliona Norwegów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Wyjątek od kwarantanny po kontakcie z osobą zarażoną dla osób zaszczepionych to bardzo dobra wiadomość, ułatwi to życie wielu osobom – powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie.

Osoby w pełni zaszczepione są zatem traktowane na równi z tymi, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i zwolnione są z odbycia kwarantanny po kontakcie z osobą zarażoną. W przypadku osób w pełni zaszczepionych nie ma tym samym obowiązku wykonywania testu po kontakcie z osobą zakażoną. Wcześniej ustalone zostało, że osoby, które są zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwolnione są z tzw. „kwarantanny oczekującej” dla członków gospodarstwa domowego osób na kwarantannie po kontakcie z osobą zarażoną. 

Osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę

Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, a od szczepienia minęło od 3 do 12 tygodni, mogą być zwolnione z kwarantanny po kontakcie z osobą zarażoną, pod warunkiem, że wykonają test PCR od 3 do 7 dni po ostatnim bliskim kontakcie z osobą zakażoną. Osoby, które nie chcą lub nie mogą poddać się testowi, muszą przejść kwarantannę.

– Ważne jest, aby wszystkie osoby, które mają otrzymać dwie dawki, otrzymały drugą we właściwym terminie – dla uzyskania pełnej ochrony i zachowania statusu osoby zaszczepionej – powiedział Høie.

Kwarantanna wjazdowa

Nie ma żadnych zmian w przepisach odnośnie kwarantanny wjazdowej dla osób zaszczepionych. Rząd będzie rozważał czy takie zmiany są potrzebne. 

Skrócenie kwarantanny 

Osoby zaszczepione, które odbywają kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną w momencie wprowadzenia w życie zmian, mogą zakończyć kwarantannę, jeśli minęło więcej niż 3 tygodnie od pierwszej dawki. Osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę, muszą poddać się testowi PCR między 3 a 7 dobą od bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, jeśli chcą zakończyć kwarantannę. Osoby w pełni zaszczepione nie muszą się testować, kiedy kończą odbywanie kwarantanny. 

Czym jest kwarantanna po kontakcie z osobą zarażoną

Wszystkie osoby, które były w bliskim kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie, muszą przejść na kwarantannę od momentu, kiedy doszło do kontaktu z osobą zakażoną. Dzięki monitoringowi zakażeń osoba będąca bliskim kontaktem zarażonego zostanie o tym fakcie poinformowana, otrzyma również informacje o zasadach postępowania.

Odwiedź helsenorge.no, aby zapoznać się z zasadami dotyczącymi kwarantanny po kontakcie z osobą zarażoną.

Źródło: Regjeringen

Zdjęcie: Steve Buissinne / Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.