531 kg odpadów na mieszkańca!

Avfall Sør zbiera i przetwarza odpady z gospodarstw domowych od około 127 000 mieszkańców z Kristiansand i Vennesla. 

Na jednego mieszkańca przypada 531 kg odpadów rocznie.

Spośród tych domowych odpadów 44% zostało poddanych recyklingowi materiałowemu i stało się nowymi produktami. Ponadto 46% zostało odzyskanych i wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Świetny zysk klimatyczny

Recykling materiałów oznacza, że ​​Avfall Sør chroni środowisko przed emisją gazów cieplarnianych i pokazuje, że sortowanie i recykling odpadów jest przydatne i ma pozytywny wpływ na klimat. 

Pozytywne trendy

Z raportu rocznego Avfall Sør za 2020 jasno wynika, że coraz większa część odpadów z gospodarstw domowych jest poddawana recyklingowi. Największy wkład w ten wzrost mają odpady drzewne, z których obecnie powstają m.in. płyty wiórowe.

Plan na przyszłość to 55% recykling materiałów do 2025 r.

Recykling materiałów jest korzystny zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska, a celem jest znalezienie nowych, jeszcze lepszych rozwiązań. Ale równie ważne jest, abyś Ty i inni mieszkańcy korzystali z rozwiązań i starali się jak najwięcej śmieci segregować!

Najważniejsze cele gospodarki odpadami

 • Redukcja odpadów

Najlepsze, co wszyscy możemy zrobić dla środowiska, to zmniejszyć zużycie, wyrzucać mniej i kupować jakościowe produkty. Producenci i konsumenci powinni unikać zbędnych opakowań.

 • Ponowne użycie

Przydatnych przedmiotów nie należy wyrzucać. Wszyscy możemy ponownie użyć rzeczy, naprawić, sprzedać używane, dostarczyć do komisu lub oddać innym.

 • Recykling materiałów

Właściwe sortowanie u źródła daje firmie Avfall Sør możliwość wytwarzania nowych produktów z odpadów.

 • Odzysk energii

Odpady, których nie można poddać recyklingowi, można zamiast tego spalić w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. Nadmiar ciepła z firmy Returkraft zapewnia przyjazne dla środowiska i wydajne ogrzewanie budynków, na przykład w obiekcie Aquarama w Kristiansand. Spalanie odpadów pomaga również w niszczeniu toksyn środowiskowych.

 • Wysypisko

Wszystkie odpady, których nie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi, trafiają na wysypisko.

Nieco odmienny rok

Ilość odpadów z gospodarstw domowych wzrosła o 8,5% w 2020 roku. Powodem była pandemia koronawirusa i fakt, że więcej osób pracowało z domu, mając również więcej czasu na prace remontowe oraz sprzątanie strychów i piwnic.

Jednak trend ostatnich lat jest taki, że wyrzucamy mniej odpadów i lepiej je sortujemy. To podnoszące na duchu dane! 

Nadal jednak możemy i powinniśmy ulepszać sposób sortowania, by do kosza “ogólnego” – odpadów resztkowych, wrzucać jeszcze mniej śmieci. 

Według badań Avfall Sør można z łatwością posegregować jeszcze ponad 50% tego, co wrzucane jest do czarnych koszy.

Znajduje się w nich:

 • 33% bioodpadów. Ich udział w koszu na odpady resztkowe znacznie wzrósł w ostatnich latach. W ciągu roku każdy mieszkaniec Kristiansand i Vennesla wyrzuca średnio 37 kilogramów jedzenia prosto do kosza.
 • 15% opakowań z tworzyw sztucznych. Odsetek opakowań z tworzyw sztucznych, które trafiają do kosza na odpady resztkowe, został zmniejszony po wprowadzeniu w 2018 r. systemu selektywnej zbiórki.
 • 8% karton i papier
 • 7% tekstylia
 • 5% opakowań szklanych i metalowych
 • 1% odpadów elektrycznych i niebezpiecznych
 • 31% odpadów resztkowych

Chociaż udział prawidłowo posortowanych odpadów w koszu na odpady resztkowe wzrósł od 2018 do 2020 roku, nadal 70% czarne kosze zapełniaką odpady, które w rzeczywistości nie powinny się tam znaleźć. 

Badanie sortowania pokazuje pozytywny rozwój pod względem tego, co jest wyrzucane do kosza na odpady resztkowe. Wyjątek stanowią bioodpady.


Nadal ponad 50% zawartości czarnych koszy na śmieci można by było z łatwością posegregować i przekształcić w coś nowego!

Źródło: Avfall Sør

Zdjęcie: Artem Labunsky/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.