Imigranci najbardziej dotknięci obostrzeniami

W zeszłym roku, wielu imigrantów straciło pracę, ponieważ pracowali w zawodach szczególnie dotkniętych obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Dotyczy to takich branż jak restauracyjna, hotelowa, sprzątająca, czy transportowa.

W nowym raporcie dotyczącym imigrantów Norweski Główny Urząd Statystyczny (SSB) przeanalizował liczbę zatrudnionych i status zawodowy w czwartym kwartale 2019 r. i porównał z czwartym kwartałem ubiegłego roku.

Młodzież i imigranci

Wśród imigrantów i urodzonych w Norwegii w rodzinie imigrantów zarejestrowano, że odpowiednio 29 i 30,7% pracowało w branżach najbardziej narażonych na skutki obostrzeń związanych z kontrolą zakażeń w ostatnim kwartale 2019 r. W ogólnej populacji odsetek ten wyniósł 13%.

Jest to bez wątpienia silny czynnik przyczyniający się do tego, że imigranci stanowią większy odsetek osób bezrobotnych w 2020 r. niż reszta populacji.

Jednocześnie widać, że najbardziej dotknięci bezrobociem są młodzi dorośli. Zgadza się to również z ogółem populacji.

Jak wynika z raportu szczególnie dotyczy to osób w wieku 21-29 lat, urodzonych w Norwegii w rodzinie imigrantów, bo aż 55%. 

Niskie wykształcenie

Pod koniec 2020 roku większość bezrobotnych to osoby z niskim wykształceniem zarówno wśród imigrantów, jak i urodzonych w Norwegii, z rodziców imigrantów. Większa część ukończyła jedynie szkołę podstawową.

W tym kontekście wykształcenie rzeczywiście wpływa na zatrudnienie, ponieważ osoby, które mają tylko szkołę podstawową, pracują w zawodach, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami, pisze badacz Bjørn Olsen, autor raportu SSB.  

Według SSB widać również różnicę, związek z regionem pochodzenia. W ostatnim kwartale ubiegłego roku bezrobocie było najwyższe wśród imigrantów z Afryki (14%), ale także wśród tych z Europy Wschodniej (13%) i Azji (12,5%). Kraje skandynawskie i kraje Europy Zachodniej są znacznie poniżej.

W przypadku zwolnień czy permitteringu (tymczasowe zwolnienie) ma również znaczenie długość stażu pracy. Imigranci mieszkający w Norwegii powyżej 10 lat znajdują się poniżej średniej wśród bezrobotnych w 2020 roku. 

Źródło: SSB, forskning.no

Zdjęcie: kalhh/Pixabay


Przeczytaj również:

Jak naprawdę radzą sobie pracownicy z Polski i Litwy w Norwegii?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *