Wsparcie w opłatach za prąd w praktyce

Jak w praktyce wygląda rządowe wsparcie w zakresie opłat za energię elektryczną

Rząd poprawił program, który ma pomóc osobom prowadzącym gospodarstwo domowe uporać się z rekordowo wysokimi cenami energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie zimowym. Kryzys jest niesprawiedliwy społecznie, dlatego wymaga sprawiedliwych rozwiązań. Poziom rekompensat w programie zostanie zwiększony z 55% do 80%.    

Premier Jonas Gahr Støre, zdj. Flickr Statsministerens kontor

– Wyjątkowo wysokie ceny energii elektrycznej dotykają wszystkich mieszkańców Norwegii. Jesienią 2021 roku, w związku ze wzrostem cen, zostały podjęte odpowiednie kroki w ramach programu redukującego wysokość opłacanych rachunków. Teraz widzimy potrzebę wzmocnienia tak istotnego programu bezpieczeństwa. Jest to sprawiedliwa redystrybucja na rzecz ogółu obywateli, w trudnym dla wielu z nich czasie – mówi premier, Jonas Gahr Støre. 

Plan przedstawiony przez rząd w grudniu i przegłosowany przez Storting zakłada, że gdy cena rynkowa energii przekroczy średnio 70 øre za kilowatogodzinę w danym miesiącu, państwo zrekompensuje część rachunku.

Poziom tej rekompensaty został podniesiony z 55% do 80%. Część wypłacana przez państwo będzie potrącana bezpośrednio z rachunku  operatora systemu przesyłowego lub dostawcy energii elektrycznej. Obywatele nie muszą więc wypełniać wniosków lub zgłaszać się do urzędu, by otrzymać wsparcie. 

– Energia elektryczna jest dobrem wspólnym, od którego uzależniony jest każdy mieszkaniec tak zimnego kraju, jakim jest Norwegia. Celem rządu jest zmniejszenie różnic i ułatwienie życia codziennego. Obecnie otrzymujemy informacje zwrotne od obywateli, którzy skarżą się na wysokie rachunki. Chcemy więc uczynić ich życie nieco łatwiejszym. Naszym celem jest niska cena energii elektrycznej – postuluje minister finansów, Trygve Slagsvold Vedum. 

Każde gospodarstwo domowe otrzymuje wsparcie na poziomie do 5000 kilowatogodzin miesięcznego zużycia. Programem objęte są gospodarstwa rolne (wraz z budynkami gospodarczymi), budynki mieszkalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Program został wdrożony w grudniu 2021 roku i będzie trwał do końca marca 2022 roku. Będzie on zarządzany przez dystrybutorów energii.

W okresie od stycznia do marca obowiązuje rekompensata równa 80%. Z powodu naliczonych już rachunków za grudzień, poziom wyrównania za ten miesiąc wyniesie 55%. 

– Wysłuchaliśmy opinii obywateli, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by ulepszyć ten program. Ważne dla nas jest to, aby mieszkańcy mogli prowadzić zwyczajne życie, nawet pomimo tak wysokich cen energii elektrycznej. W Norwegii, w obliczu pojawiających się trudności, stawiamy na wzajemne wsparcie – mówi Minister ds. Ropy Naftowej i Energii, Marte Mjøs Persen. 

 Przykłady działania programu w praktyce:

  • Mieszkańcy domu rodzinnego, którego roczne zużycie wynosi 27 000 kWh, otrzymają 2463 NOK dodatku za styczeń, w oparciu o cenę energii wynoszącą 143 øre za kilowatogodzinę. 
  • Osoby wynajmujące lub posiadające mieszkanie, w którym roczne zużycie wynosi 11 000 kWh, otrzymają 1004 NOK dodatku za styczeń, w oparciu o cenę energii wynoszącą 143 øre za kilowatogodzinę. 
  • Jeżeli wysokość rekompensaty pozostałaby na poziomie 55%, wsparcie za styczeń wyniosłoby odpowiednio 1694 NOK i 690 NOK, w oparciu o cenę energii wynosząca 143 øre za kilowatogodzinę. 

Szacunkowe obliczenia dotyczące kosztów ze strony operatorów systemu przesyłowego na rzecz gospodarstw domowych w styczniu (nie wliczając w to grudniowego zużycia):

  • Przewidywana łączna kwota wypłaconego świadczenia: 2,38 mld NOK.
  • Liczba gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia: 1 910 056. 
  • Średnia kwota świadczenia, wypłacana na gospodarstwo domowe: 1257 NOK.
  • Maksymalna kwota świadczenia wypłacana indywidualnemu abonentowi (zużycie do 5000 kWh lub więcej): 3683 NOK.
  • Liczba gospodarstw domowych osiągających pułap 5000 kWh miesięcznie: 40 761. 

Źródło: Regjeringen.no

Zdjęcie: Pexels/Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.