Budowa obwodnicy w Kristiansand

Mieszkańcy Kristiansand przyzwyczaili się już do ciągłych remontów, przebudowań i nowych inwestycji w mieście. Jedną z najbardziej wyczekiwanych jest budowa obwodnicy E39. 

Samo podjęcie decyzji o nowym systemie opłat za przejazd zewnętrzną obwodnicą E39 w Kristiansand jest ważnym krokiem. Przypomnijmy, że Rada Miasta zatwierdziła nowy system opłat już 2 lutego. Odpowiednie finansowanie, które zapewnia nowy system, jest istotnym warunkiem dla Nye Veier, aby spółka mogła zrealizować projekt. 

Planowana trasa obwodnicy E39 wraz z zaznaczonymi punktami poboru opłat. Zdjęcie: Nye Veier.

Dla Nye Veier ważne było zapewnienie wystarczającego finansowania (przez użytkowników dróg), przy jak najmniejszych stratach społeczno-ekonomicznych. Z tego względu taryfy na zewnętrznej obwodnicy E39 będą nieco niższe, niż taryfy w mieście. Ma to zachęcić kierowców przewożących towary (tranzyt) oraz kierowców transportu ciężkiego, do wyboru zewnętrznej obwodnicy. To przyczyni się do rozładowania ruchu w centrum Kristiansand.

Przebudowa Gartnerløkka

Zewnętrzna obwodnica E39 zostanie wybudowana wokół Kristiansand. Nowa droga pomoże uczynić korytarz transportowy bardziej wydajnym i mniej podatnym na zagrożenia. Odciąży ona również obecny główny system drogowy przebiegający przez Kristiansand. Vige-Volleberg posiada trasę pomiędzy Vige i Grauthelleren, która do tej pory nie była traktowana priorytetowo, ze względu na niską rentowność społeczno-ekonomiczną*.

W rozporządzeniu szczegółowym rozwiązania ujęte w gminnym planie cząstkowym zostaną udoskonalone, m.in. pod kątem kosztów realizacji i opłacalności społeczno-gospodarczej. Celem jest umożliwienie nadania priorytetu rozbudowie obwodnicy zewnętrznej E39, która zostanie wybudowana jako czteropasmowa autostrada. Planowane ograniczenie prędkości na tym odcinku wynosić będzie 110 km/h, ale będzie ono dostosowane do istniejących już zasad. Na przykład, w Vige ograniczenie prędkości nie ulegnie zmianie – nadal będzie to ograniczenie do 80 km/h. 

Rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego zakłada, że spółka nada projektowi priorytetowe znaczenie, choć szacuje się, że od rozpoczęcia budowy do jej zakończenie upłynie od 3 do 5 lat.

Tak będzie wyglądać skończona obwodnica. Źródło: Nye Veier

Opłaty drogowe – za co musimy zapłacić?

Budowa obwodnicy E39, będzie finansowana z:

  1. budżetu państwa (coroczne środki przeznaczane na budowy nowych dróg)
  2. opłat na przejazd 

Pobór opłat rozpocznie się w dniu oddania drogi do użytku. 


*Co to jest rentowność społeczno-ekonomiczna?

Analiza społeczno-ekonomiczna to metoda obliczania i oceny korzyści, oraz wad w taki sposób, by móc oceniać je ze sobą łącznie. 

Niektóre wpływy wyceniane są w koronach, np. oszczędność czasu, ale takie jak np. zasoby naturalne, już nie. Dlatego też analiza społeczno-ekonomiczna obejmuje zarówno wpływy dające się wyceniać jak i te do wycenienia trudne. 

Wspomniana analiza jest ważnym elementem obliczania efektów projektu drogowego. Jej celem jest wycena efektów w taki sposób, by można było ocenić korzyści w stosunku do poniesionych kosztów. W ten sposób można ocenić, czy dane działanie (tutaj drogowe), jest społeczno i ekonomicznie opłacalne, czy też nie. 

Źródło: Nye Veier

Zdjęcie: E18 przy Vige, Nye Veier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.