Coraz mniej żywności na śmietniku

W 2020 roku w Norwegii, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zostało wyrzucone około 85 kg dobrego, zdatnego do spożycia jedzenia. Jest to o 10% mniej względem wyników z roku 2015.

Rząd wraz z przedstawicielami przemysłu spożywczego stawiają sobie za cel zmniejszenie o połowę marnotrawstwa żywności w Norwegii do 2030 roku. Zapobieganie i ograniczanie marnotrawienia żywności ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

Na całym świecie około jedna trzecia produkowanej żywności jest niszczona lub wyrzucana.

Zdjęcie: Avi Chomotovski/Pixabay

Pierwsze takie badanie

Minister Klimatu i Środowiska, Espen Barth Eide.

Po raz pierwszy zbadano, gdzie i jaka ilość jedzenia jest marnowana we wszystkich sektorach produkcji i dystrybucji żywności.

– Marnowanie jedzenia to coś więcej, niż jego wyrzucanie. To marnowanie zasobów. Ma to wpływ na środowisko, ekonomię i społeczeństwo. Wszyscy,  którzy produkują, sprzedają lub serwują żywność w obrębie sektora prywatnego, muszą podjąć dalej idące działania. My, jako jednostki, również musimy się zmienić. Porozumienie branżowe w sprawie ograniczenia marnowania żywności jest naszym najsilniejszym narzędziem do osiągnięcia tego celu – mówi minister Klimatu i Środowiska, Espen Barth Eide. 

Ograniczanie marnowania żywności

Porozumienie branżowe, które zostało podpisane w 2017 roku w sprawie marnowania żywności to wyjątkowa kooperacja, w ramach której sektor publiczny i prywatny ściśle ze sobą współpracują. Jego celem jest ograniczenie i zapobieganie marnotrawieniu produktów spożywczych. Umowa przewiduje, że do 2030 roku marnowanie żywności w Norwegii zostanie ograniczone o 50%. 

Do porozumienia branżowego przyłączyło się 107 przedsiębiorstw. Firmy te składają coroczne raporty dotyczące marnowanej żywności. Świadomie pracują nad ograniczeniem wyrzucania produktów w swojej firmie, jak również przy współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Środki, które zostały wprowadzone, mają na celu usprawnienie działań wewnątrz danej firmy oraz ułatwienie jej konsumentom oszczędzania większej ilości jedzenia. 

Dla wielu produktów przykładem tego mogą być dłuższe terminy przydatności do spożycia, wprowadzenie opakowań lepszej jakości oraz ich przystosowanie do danych produktów, a także dodatkowe oznaczenia dotyczące terminów przydatności do spożycia. 

Dla wielu firm środkiem redukującym marnowanie jedzenia jest przekazywanie żywności do ośmiu krajowych centrów żywnościowych. Zdjęcie: Joel Muniz/Unsplash

Taka współpraca przyczyniła się do wzmocnienia siatki centrów żywnościowych oraz doprowadziła do przekazywania żywności potrzebującym przez znacznie większą liczbę firm, niż w latach poprzednich. 

Współpraca przynosi rezultaty 

Przemysł spożywczy jest na dobrej drodze do ograniczenia marnowania żywności, jednak wiele w tej kwestii można jeszcze zrobić. W ostatnich latach konsumenci wyrzucili o 6% mniej żywności, jednak nadal ilość wyrzuconego przez nich jedzenia stanowi 48% marnowanej w Norwegii żywności. 

Porozumienie między przemysłem spożywczym a rządem jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na świecie. Kilka innych krajów postanowiło wziąć przykład z Norwegii. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, jak istotną rolę odgrywa dialog między różnymi branżami i sektorami oraz ścisła współpraca między sektorem publicznym i prywatnym.

Źródło: Regjeringen.no

Zdjęcie: Anita Jankovic/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.