Kristiansand: równe szanse dla dzieci i młodzieży

Fundusz na zajęcia rekreacyjne (fritidsfond) to zupełnie nowy program, który umożliwia większej liczbie dzieci i młodzieży do 18 roku życia z rodzin o niskich dochodach udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych. Rodziny mogą ubiegać się o wsparcie w dowolnym momencie przez cały rok.

Fundusz rekreacyjny skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia i jest początkowo przewidziany na trzy lata. Projekt został zatwierdzony przez Radę Miasta w maju 2020 r. 

– Widzimy różnicę w uczestnictwie w zajęciach rekreacyjnych w zależności od sytuacji materialnej rodziny. Wiele osób uważa, że stygmatyzacją jest pójście do NAV w celu ubiegania się o wsparcie na zajęcia dla dzieci i młodzieży. Między innymi na tej podstawie Rada Miasta zdecydowała, że ​​Fritidsfond powinien zostać stworzony jako model ułatwiający ubieganie się o wsparcie, tak by zapewnić włączenie dzieci i młodzieży w zorganizowane zajęcia rekreacyjne, mówi koordynatorka projektu Fritidsfondet Monica Brandsrud.

Fundusz rekreacyjny pokrywa wydatki na:

  • warunkowy i niezbędny sprzęt dla dzieci i młodzieży, które mają uczestniczyć w zorganizowanym wypoczynku,
  • indywidualne wycieczki, zajęcia, turnieje itp. należące do zorganizowanej działalności.

Maksymalna roczna kwota świadczenia wynosi 10 000 NOK na wszystkie wydatki związane z działalnością.

Kto może złożyć wniosek?

Rodzice, opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na tej stronie: Fundusz rekreacyjny

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, możesz się zgłosić do Stowarzyszenia Razem=Sammen lub udać się do jednego z wielu punktów informacji (innbyggertorget)

Początkowo projekt będzie testowany przez trzy lata, a w tym czasie przeprowadzone zostaną oceny i badania mające na celu ustalenie, czy model funduszu rekreacyjnego trafia do grupy docelowej. 

– Ważne jest, aby wszystkie dzieci i młodzież, niezależnie od statusu finansowego rodziców, mogli uczestniczyć w tym, w co lubią i co ich pasjonuje,  mówi Monica Brandsrud.

Źródło: Kristiansand kommune

Zdjęcie: Anna Earl/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.