Zmiany w systemie kwarantanny hotelowej i złagodzenie ograniczeń wjazdu

  1. Rząd usuwa rozróżnienie pomiędzy podróżami koniecznymi i niepotrzebnymi, aby podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG/Schengen o niskim poziomie infekcji nie musieli przebywać w hotelach kwarantannowych. 
  2. Osoby, które przebywały na obszarach o wysokiej infekcji, muszą przebywać w hotelach kwarantannowych, niezależnie od celu podróży.
  3. Wprowadzono wyjątki od ograniczeń wjazdu dla cudzoziemców przebywających na obszarach, które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny w Norwegii. Dotyczy to również sytuacji, gdy podróż była konieczną podróżą służbową. 

– Jak tylko będziemy mieć uruchomione cyfrowe, bezpieczne i weryfikowalne paszporty szczepionkowe, osoby chronione, w tym te, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki ponad trzy tygodnie temu, nie będą już przebywać w hotelach kwarantannowych – mówi Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Monica Mæland (H).

Od czwartku 27 maja 2021 r. następujące grupy mają przebywać w hotelach kwarantannowych: 

  • Osoby podróżujące poza Europę muszą przebywać w hotelach kwarantannowych przez cały okres kwarantanny, aż do uzyskania negatywnego wyniku testu najwcześniej po siedmiu dniach.
  • Podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG/Schengen, w których występuje więcej niż 150 zakażeń na 100 000 mieszkańców, muszą przebywać w hotelach kwarantannowych do czasu, gdy nie uzyskają negatywnego wyniku testu, najwcześniej po trzech dniach. Muszą ukończyć kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim miejscu. Mogą zakończyć kwarantannę najwcześniej po siedmiu dniach.
  • Podróżni z krajów europejskich o szczególnie wysokim wskaźniku infekcji muszą przebywać w hotelach kwarantannowych aż do negatywnego wyniku testu, najwcześniej po siedmiu dniach. Więcej informacji o tej grupie pojawi się później.

Podróżni z krajów europejskich, w których jest mniej niż 150 nowych infekcji na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni i maksymalnie 4% testowanych ma pozytywny wynik, będą zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny  w hotelach kwarantannowych. Muszą jednak przeprowadzić kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim dla kwarantanny miejscu.

Wyjątki dotyczące silnych względów dobrostanu będą kontynuowane. Rząd wprowadzi system zwolnień dla tej grupy, co oznacza, że ​​można ubiegać się o zwolnienie z hoteli kwarantannowych i uzyskać decyzję przed pojawieniem się na granicy.

  • Wyjątki dotyczą również marynarzy, którzy przebywali w krajach spoza EOG/Schengen i w Wielkiej Brytanii. Marynarze muszą pozostać w hotelach kwarantannowych po powrocie do domu, ale mogą zakończyć kwarantannę przed wejściem na statek. Zmiany te obowiązują od 21 maja.
  • Profesjonalni sportowcy kwalifikujący się do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz niezbędny personel pomocniczy muszą być poddani kwarantannie aż do uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej w trzecim dniu po powrocie.

Wjazd jest otwarty dla obcokrajowców mieszkających w krajach i na obszarach, które nie podlegają kwarantannie w Norwegii (tzw. poziom żółty). Obecnie dotyczy to Grenlandii, Wysp Owczych, Islandii i części Finlandii. 

Wyjątek dotyczący zaszczepionych i przyjeżdżających z krajów z niską liczbą zakażeń zostanie wkrótce wprowadzony. 

Wielka Brytania będzie oceniana według tych samych kryteriów, co kraje EOG/Schengen.

Ponowna ocena przepisów dotyczących ograniczeń wjazdu zostanie przeprowadzona w związku z krokiem 3 planu ponownego otwarcia. 

Rząd będzie rozważał zwiększenie ulg dla osób podróżujących służbowo, rodzin, przyjaciół oraz studentów i uczniów z zagranicy. 

Norweska Dyrekcja ds. Zdrowia i FHI wydały ostatnio kompleksowe zalecenia dotyczące zasad wjazdu do Norwegii, do czasu, gdy każdemu w wieku powyżej 18 lat zostanie zaoferowana szczepionka. Jednym z zaleceń jest trzydniowa kwarantanna wjazdowa również dla osób zaszczepionych oraz przedłużenie obostrzeń dotyczących podróży do końca lipca. 

Rząd nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie tych propozycji. 

– Kiedy otrzymamy nowy raport, rozważymy całkowite zniesienie kwarantanny wjazdowej dla osób, które są chronione szczepionką lub mają odporność w wyniku koronawirusa. Będzie to jednak wymagało, abyśmy najpierw mieli weryfikowalny certyfikat szczepionkowy – mówi minister zdrowia i opieki Bent Høie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedłuża zalecenie o wstrzymaniu podróży do 1 lipca. Nadal istnieje duże ryzyko, że podróże za granicę mogą prowadzić do zwiększonej liczby infekcji i importu nowych wariantów wirusa, które utrudnią całkowite otwarcie kraju.

– Rządowy plan stopniowego otwarcia jest w trakcie realizacji, ale władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne zalecają unikanie wyjazdów za granicę do czasu zaszczepienia większej części Norwegów. Dlatego przedłużamy porady dotyczące podróży do 1 lipca. Nie chcemy, aby trwało to dłużej niż to konieczne, ale w obecnej sytuacji najbardziej przewidywalne jest zaplanowanie norweskich wakacji tego lata – mówi minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide. 

Źródło: Regjeringen.no

Zdjęcie: Free-Photos / Pixabay


Przeczytaj również: Zmiany w przepisach dotyczących wjazdu. Wymagane dokumenty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.