Przedłużenie obostrzeń do Wielkanocy

W środę władze Kristiansand zdecydowały o przedłużeniu „czerwonego poziomu” w gimnazjach i szkołach średnich o kolejne dwa tygodnie. Ponadto zaleca się przedłużenie pozostałych środków ochrony.

Pomimo niewielkiego zmniejszenia się ogólnego rozwoju infekcji, to w grupie wiekowej 0–30 lat następuje jej wzrost. 

W sumie, w ciągu ostatnich dwóch tygodni 235 osób zostało zakażonych, a u 49 z nich nie udało się zidentyfikować drogi zakażenia.

Na poniedziałek zwołane jest nadzwyczajne spotkanie Rady Miasta, podczas którego podjęte zostaną decyzje co do kolejnych działań przez następne dwa tygodnie. Prawdopodobne jest, że nastąpią zmiany w przepisach. Proponowane jest, aby stołówki firmowe czy studenckie mogły zostać otwarte i służyć jako pomieszczenia socjalne czy serwujące dania na wynos (restauracje pozostają nadal zamknięte). Rozważane jest również wprowadzenie zakazu organizowania zajęć w pomieszczeniach  (innendørsaktiviteter) dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Obecnie nie jest to brane pod uwagę, ponieważ gmina chce uniknąć zaostrzeń wobec tej grupy wiekowej, jednakże tego typu zajęcia pozwalają na mieszanie się dzieci i młodzieży z różnych kohort, a to w przypadku infekcji prowadzić może do skierowania na kwarantannę dużej ilości osób.  

W tej chwili 12 kohort z różnych szkół i przedszkoli Kristiansand odbywa kwarantannę monitorującą (ventekarantene).  Konsultacje w tej sprawie odbędą się dzisiaj.

Trzy scenariusze 

Przewidywane są trzy możliwe scenariusze:

  1. Wskaźniki infekcji się zmniejszają, podczas gdy zmutowane wirusy stopniowo przejmują kontrolę: wskaźniki infekcji zmniejszają się w ciągu dwóch do trzech tygodni. Infekcja jest następnie utrzymywana na umiarkowanym poziomie. Intensywne obostrzenia przez kilka tygodni  (duże prawdopodobieństwo)
  2. Kilka przypadków zmutowanego wirusa: liczba R jest stabilna, a następnie stopniowo spada: wskaźnik infekcji nie zmniejsza się. Potrzeba zintensyfikowanych działań zabezpieczających. Intensywne obostrzenia przez kilka miesięcy (duże prawdopodobieństwo)
  3. Zmutowany wirus. Liczba R wzrasta: rosną wskaźniki infekcji. Rygorystyczne obostrzenia, ewentualnie zarządzone na szczeblu krajowym. Kwarantanna i izolacja. Niedostateczny personel. Duża liczba zachorowań  (umiarkowane prawdopodobieństwo)

W tej chwili gmina próbuje  pokryć zapotrzebowanie na pracowników wykonujących testy, wykrywających drogi zakażenia, a także szczepiących.

Jak dotąd w Kristiansand zarejestrowano siedem przypadków zmutowanego wirusa. Władze miasta poinformowały również, że w Sørlandssenteret powstanie nowy ośrodek szczepień, a wkrótce gmina uruchomi również kampera, który będzie używany do przeprowadzania testów w terenie. 

Politycy nie chcą jeszcze wprowadzać przedszkoli i szkół podstawowych na „poziom czerwony”, ale temat na pewno powróci na najbliższym spotkaniu Rady Miasta.

O aktualnych zaleceniach władz Kristiansand przeczytacie tutaj.

Źródło: FVN

Zdjęcie: Kelly Sikkema/ Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.