Obowiązek noszenia maseczek, ograniczenia ilości gości i rozszerzona kwarantanna

Cel wprowadzonych obostrzeń to zmniejszenie kontaktów społecznych, jednak tak, by ograniczenia w miarę możliwości nie dotknęły dzieci ani młodzieży i by uniknąć ponownego zamknięcia. Kolejne obostrzenia mają zapobiec przeciążeniu szpitali. Jeśli trend się nie odwróci, konieczne będą następne.

Mimo, że społeczeństwo norweskie jest w dużym stopniu zaszczepione, sytuacja z obciążeniem szpitali jest niepewna ze względu na większą zaraźliwość wariantu omikron. Jeśli więcej osób zostanie zarażonych tym wariantem, będzie również więcej osób z poważną chorobą – tak tłumaczyła ryzyko przeciążenia szpitali dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilla Stolenberg w czasie wtorkowej konferencji. 

Liczymy na to, że szczepienia będą chronić przed ciężkim zachorowaniem również w przypadku wariantu omikron – powiedziała Camilla Stolenberg w czasie wtorkowej konferencji
Wiele jeszcze nie wiadomo na temat wariantu omikron, wraz z nowymi informacjami rząd będzie podejmował nowe decyzje.

Premier Jonas Gahr Støre (Ap) zwrócił uwagę, że wiele osób może odczuwać, że wracamy do punktu wyjścia sprzed dwóch lat, kiedy pandemia się rozpoczęła i ciężko jest ponownie przyjąć ograniczenia. Ale nieodpowiedzialne byłoby ich nie przyjąć. – Wiele wskazuje na to, że szczepionka chroni przed poważnym zachorowaniem, dlatego przyjmij szczepionkę – powiedział w czasie wieczornej konferencji.

Najważniejsze ograniczenia:

  • Nakaz (påbud) noszenia maseczek w miejscach, gdzie zachowanie odległości 1 metra między osobami nie jest możliwe. Dotyczy to również pracowników w miejscach, gdzie nie zastosowano żadnych barier fizycznych.
  • Ilość gości w domu – oprócz członków własnego gospodarstwa domowego nie powinno być więcej niż 10 gości w domu. Wyjątek stanowią święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, kiedy można przyjąć do 20 gości, ale między zaproszonymi powinien być zachowany metr odległości. 
  • Nałożenie kwarantanny na wszystkie bliskie kontakty osób zakażonych wariantem omikron. Osoby, które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie omikronem, muszą odbyć dziesięciodniową kwarantannę. Obowiązek ten ustaje, jeśli później zostanie potwierdzone, że infekcja nie jest spowodowana wariantem omikron.

Nie wprowadza się żadnych zmian w kwarantannie infekcji w przypadkach, gdy nie ma podejrzenia, że osoba zarażona została wariantem omikron, czyli obecnie są dwa różne schematy TISK, jeden w przypadku podejrzenia zakażenia omikronem, a drugi  – gdy takiego podejrzenia nie ma. 

Na razie nie wiadomo, czy wariant omikron przyczyni się do większej ilości hospitalizacji. 

– Musimy mieć środki, które pomogą spowolnić rozprzestrzenianie się infekcji wariantem omikron. Rozszerzenie kwarantanny na inne bliskie osoby może być postrzegane jako uciążliwe, ale sytuacja jest poważna, a wiedza na temat wariantu wirusa niepewna – mówiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.

Ponieważ obecnie wprowadzane są również środki ograniczające kontakty, ludzie będą mieli mniej bliskich kontaktów, a praca związana z wykrywaniem infekcji, którą wykonują gminy, będzie łatwiejsza.

Nakaz używania maseczek dotyczy również miejsc pracy, gdzie nie zastosowano żadnych barier fizycznych. Zdjęcie: Maxime/Unsplash

Rząd wprowadza szereg nowych środków:

  • Dodatkowy limit liczby osób w sklepach, centrach handlowych i biorących udział w wydarzeniach.
  • Sprzedaż alkoholu w barach/klubach tylko do północy.
  • Maksymalnie 20 osób na prywatnym spotkaniu w miejscu publicznym lub wynajmowanym lokalu.
  • W nabożeństwach żałobnych po pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Sam pogrzeb jest uważany za wydarzenie publiczne ze stałymi miejscami siedzącymi
  • 3 x kohorty po 200 osób w odległości 2 metrów między kohortami na imprezach publicznych ze stałymi miejscami przydzielonymi.
  • Maksymalnie 50 osób na imprezach publicznych bez stałych przydzielonych miejsc.

Środki wchodzą w życie o północy w nocy w czwartek 9 grudnia i obowiązują cztery tygodnie. Zostaną jednak ponownie rozpatrzone za czternaście dni.

Kontakty społeczne

Zalecenia nie dotyczą dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Istnieją również wyjątki dla dorosłych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą odwiedzać się w ramach własnej kohorty, nawet jeśli ilość osób przekracza zalecaną liczbę gości.

Zalecenia dystansu społecznego nie dotyczą dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Zdjęcie: CDC/Unsplash

W razie potrzeby gminy ponownie zastosują model sygnalizacji świetlnej w szkołach i przedszkolach.

Rząd zaleca zmniejszenie liczby bliskich kontaktów, ale nie izolację.

Gdzie jest to możliwe zalecane jest przejście na system pracy zdalnej.

Zalecane są też spotkania na świeżym powietrzu, kiedy tylko jest to możliwe.

Zajęcia rekreacyjne powinny być prowadzone w miarę możliwości na zewnątrz, a szatnie powinny być zamknięte.

W przypadku zorganizowanych zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach zaleca się, aby osoby dorosłe powyżej 20 roku życia przebywały w grupach do 20 osób. Ponadto zaleca się, aby dorośli przebywający w pomieszczeniach zachowali odległość 2 metrów podczas treningu o wysokiej intensywności.

Zdjęcie: Skitterphoto/Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.