Najnowsze zmiany dotyczące kwarantanny wjazdowej

16 sierpnia wprowadzono zmiany w ograniczeniach wjazdowych i wymaganiach dotyczących kwarantanny.

Rząd zdecydował o wprowadzeniu dalszych zmian w ograniczeniach wjazdowych i wymaganiach dotyczących kwarantanny dla kilku regionów w Skandynawii, kilku krajów w Europie i niektórych krajów trzecich.

Podstawą jest zaktualizowana ocena poziomu infekcji i zmniejszenia ryzyka infekcji importowej przeprowadzona przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI). 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal odradza wszelkie podróże, które nie są bezwzględnie konieczne do krajów spoza EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii. Istnieją wyjątki dla niektórych wybranych krajów i obszarów z unijnej listy krajów trzecich, tzw. krajów fioletowych.

Porady dotyczące podróży do innych części świata obowiązują do 1 września 2021 r.

Kraje, które nadal mają kolor pomarańczowy lub czerwony lub zmieniają kolor z pomarańczowego na czerwony (te same zasady dotyczą koloru pomarańczowego i czerwonego) obowiazuje kwarantanna wjazdowa.

Pomarańczowy: 

 • Włochy
 • San Marino
 • Watykan
 • Chorwacja
 • Luksemburg (zmieniono z czerwonego).

Czerwony:

 • Portugalia 
 • Irlandia
 • Grecja
 • Malta
 • Francja
 • Estonia
 • Belgia (zmieniono z pomarańczowego)
 • Litwa (zmieniono z pomarańczowego)
 • Szwajcaria (zmieniono z pomarańczowego).

Następujące kraje nadal są ciemnoczerwone:

 • Andora
 • Cypr
 • Hiszpania
 • Wielka Brytania
 • Monako.

Zmiana z koloru zielonego na pomarańczowy:

Wprowadzenie ograniczeń wjazdowych i kwarantanny wjazdowej:

 • Bułgaria
 • Liechtenstein
 • Słowenia
 • Austria.

Zmiany wymagań kwarantanny hotelowej:

Holandia zmienia kolor z ciemnoczerwonego na czerwony, dlatego zniesiono wymóg dotyczący kwarantanny hotelowej dla przyjeżdżających z Holandii.

Następujące kraje pozostają zielone:

 • Łotwa
 • Polska
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Czechy
 • Niemcy
 • Węgry.

Wybrane archipelagi w Europie:

Niektóre archipelagi są rozpatrywane oddzielnie, aby ułatwić bezpieczne podróżowanie na wyspy, które są popularnymi destynacjami wśród Norwegów.

Nadal będą obowiązywać ograniczenia wjazdu i wymagania dotyczące kwarantanny przy wjeździe ze wszystkich wybranych archipelagów.

Wyspy Jońskie (Grecja) przechodzą od oznaczenia czerwonego do ciemnoczerwonego, dlatego wprowadzony jest wymóg dotyczący kwarantanny hotelowej.

Następujące archipelagi pozostają pomarańczowe lub czerwone:

Pomarańczowy: 

 • Madera i Portugalia.
 • Czerwony: 
 • Azory (Portugalia) 
 • Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)
 • Wyspy Egejskie Północne 

Regiony w krajach skandynawskich

Kraje skandynawskie są na razie nadal oceniane na poziomie regionalnym. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że istnieje wystarczająca baza danych do takiej oceny.

Szwecja

W pięciu nowych regionach Szwecji wprowadzono ograniczenia wjazdu i wymogi dotyczące kwarantanny.

Następujące regiony będą miały ograniczenia wjazdowe i kwarantanny wjazdowe:

Jämtland, Södermanland, Uppsala (od zielonego do pomarańczowego), Västerbotten i Västmanland (od zielonego do czerwonego).

Następujące regiony pozostają zielone:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg Västernorrland i Örebro.

Następujące regiony nadal są pomarańczowe lub czerwone lub zmieniają kolor z pomarańczowego na czerwony (te same zasady dotyczą pomarańczowego i czerwonego):

Pomarańczowy: Västra Götaland, Östergötland, Norrbotten (z czerwonego na pomarańczowy) i Skåne (z czerwonego na pomarańczowy).

Czerwony: Gotlandia, Hallan, Sztokholm i Värmland (przechodzi od pomarańczowego do czerwonego).

Dania

Region Północnej Jutlandii przechodzi od poziomu pomarańczowego do czerwonego. W związku z tym nadal obowiązują ograniczenia wjazdowe i wymóg kwarantanny przy wjeździe ze wszystkich regionów Danii (z wyjątkiem Wysp Owczych).

Wyspy Owcze zmieniają kategorię z czerwonej na zieloną, w związku z czym zostają zniesione ograniczenia wjazdu i wymóg kwarantanny dla przyjeżdżających z  Wysp Owczych.

Grenlandia zmienia kategorię z zielonej na czerwoną i dla Grenlandii wprowadza się ograniczenia wjazdu i wymóg kwarantanny.

Finlandia

W dwóch regionach Finlandii wprowadzono ograniczenia wjazdu i wymogi dotyczące kwarantanny.

Następujące regiony zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy:

Syd-Österbottens i Vasa.

Następujące regiony pozostają zielone:

Mellersta Ostrobothnia, Östra Savolaxi Länsi-Pohja.

Następujące regiony nadal są pomarańczowe lub czerwone, lub zmieniają kolor z pomarańczowego na czerwony:

Pomarańczowe: Kymmenedalen, Kajanaland, Środkowa Finlandia, Södra Savolax, Central Hämeenlinna, Satakunda, Norra Karelens, Åland, Norr Österbottens, Norra Savolax SVD i Päijat: Red SVD i Päijat-Häme.

Czerwone: Południowo-Zachodnia Finlandia, Laponia, Birkaland i Południowa Karelia.


O postępowaniu w przypadku podróży (nie dotyczy zaszczepionych)

Z kraju zielonego:

Nie ma kwarantanny, granice otwarte również dla turystów.

Podróżujący z Polski i innych krajów oznaczonych jako zielone nie muszą robić testów przed wyjazdem (test będzie zrobiony w Norwegii). Należy natomiast zarejestrować przyjazd na stronie https://reg.entrynorway.no/

Z kraju pomarańczowego lub czerwonego:

Do Norwegii mogą wjechać tylko osoby tu mieszkające lub objęte wyjątkami. Turyści pozbawieni są możliwości przyjazdu, a podróżnych przybywających z tych krajów obowiązuje kwarantanna. Muszą też wykonać test przed przyjazdem oraz odbyć kwarantannę w miejscu zamieszkania trwającą 10 dni, z możliwością skrócenia po wykonaniu testu w 7 dniu i otrzymaniu negatywnego wyniku.

Z kraju ciemnoczerwonego:

Pierwsza część kwarantanny ma odbyć się w hotelu kwarantannowym. Po upływie trzech dni i otrzymaniu negatywnego wyniku testu resztę kwarantanny można odbyć w miejscu zamieszkania na tych samych zasadach, co w przypadku krajów pomarańczowych i czerwonych.

Zaszczepieni i ozdrowieńcy mogą wjeżdżać do Norwegii bez kwarantanny, również turystycznie.

Podróż z dziećmi

W Norwegii co do zasady nie szczepi się osób poniżej 18 roku życia, a małoletni, którzy przeszli COVID-19 lub zostali zaszczepieni mogą otrzymać zaświadczenie o statusie zdrowotnym. 

Zgodnie z przepisami rządowymi dzieci, które nie zostały zaszczepione lub nie przeszły COVID-19, muszą przejść kwarantannę, nawet jeśli podróżują z dorosłymi, którzy zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą odbyć kwarantannę w odpowiednim miejscu. Rodzice podróżujący z niepełnoletnimi dziećmi nie są z tego powodu zwolnieni z obowiązku pobytu w hotelach objętych kwarantanną. Jeśli rodzice muszą przebywać w hotelu kwarantannowym, dziecko musi mieć możliwość przebywania tam z nimi. 

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia będą mogły zakończyć kwarantannę wjazdową, jeśli trzy doby po przybyciu otrzymają ujemny wynik testu PCR. 

Źródło: FVN

Zdjęcie: Dimitry Anikin/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.