Kristiansand: Testowanie w związku z podróżą prywatną lub służbową

Wszyscy wyjeżdżający w podróż zagraniczną (prywatnie lub służbowo) mogą przetestować się w Kristiansand w prywatnych przychodniach. Można w nich również otrzymać wynik testu zarówno cyfrowo jak i pisemnie. Wynik można znaleźć na helsenorge.no zwykle następnego dnia, a pisemna dokumentacja może zostać przesłana e-mailem lub też można ją odebrać osobiście w tym samym centrum medycznym, w którym przeprowadzano test. 

Z powodu tego, że jest duże zainteresowanie testami, trzeba liczyć się z długim czasem oczekiwania w kolejce telefonicznej, aby się zapisać.

W ten weekend (10-11 lipca) testy można przeprowadzić w centrum medyczne w Songdalen (Songdalen legesenter), które będzie specjalnie otwarte na testy drop-in (bez zapisywania się). Jeśli musisz przetestować się przed podróżą, możesz to zrobić w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-12.00. 

Testy w związku z podróżą można przeprowadzić w następujących prywatnych placówkach medycznych na terenie gminy:

W miejskim Koronasenter na Kløvertun priorytetowo traktowane są testy przeprowadzane ze względów medycznych.


Osoba wyjeżdżająca odpowiedzialna jest za sprawdzenie, jakie dokumenty są wymagane, w zależności od miejsca podróży. Wymóg dokumentacji ciągle się zmienia.

W zależności od linii lotniczych może istnieć wymóg przedstawiania wyniku testu przy odprawie. Również w zależności od lotniska docelowego może to wyglądać inaczej, np. testowanie na lotnisku. Po wylądowaniu w Polsce należy przetestować się w ciągu 48 godzin, jednak jeśli ktoś posiada test zrobiony w Norwegii, może być zwolniony z tego wymogu. Zupełnie inaczej wyglądają wytyczne dotyczące podróży samochodem.

Osoby podróżujące do Polski samolotem z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE/Schengen z obowiązku kwarantanny.

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej , okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Przeczytaj również: Podróż do Polski. Kwarantanna, testy i zasady


  • Umów się telefonicznie na wizytę w jednej z prywatnych placówek medycznych w celu wykonania badania i uzyskania dokumentacji cyfrowej lub pisemnej.
  • Wykonywane są zarówno szybkie testy (hurtig test), jak i testy PCR. Wyniki testu PCR dostępne są następnego dnia (odbiór osobisty lub przesłanie e-mailem).
  • Skontaktuj się z centrum medycznym, aby dowiedzieć się jaka jest cena za test i wystawienie dokumentacji. 

Jesteś pracownikiem, który musi się przetestować w związku z pracą w Norwegii?

  • Umów się telefonicznie na wizytę w jednej z prywatnych placówek medycznych na test i poproś o pisemne potwierdzenie. 
  • Pracodawca musi zapłacić za test.
  • Istnieją pewne wyjątki od kwarantanny wstępnej dla osób podróżujących służbowo, ale jeśli pracodawcy lub klienci wybiorą takie rozwiązanie, odpowiadają oni za organizację, wdrożenie i finansowanie testów.

Źródło: Kristiansand kommune, strazgraniczna.pl

Zdjęcie: Lucas/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.