Author: Konrad Olszanowski

Od zarania dziejów każda z cywilizacji dążyła do dominacji nad innymi, jej współczesnymi. Silniejsi starali się podporządkować lub wyeliminować słabszych…

З самого початку кожна цивілізація прагнула домінувати над іншими, своїми сучасниками. Сильніші намагалися підкорити або усунути слабших заради власної вигоди.…

PiR: sobota, 1 lipca 2023 Dzisiejszy PiR będzie bardzo, ale to bardzo filmowy. Korzystając ze sposobności, zapytałem przechodniów jak świętują…