Author: Konrad Olszanowski

Oversettelse: Natalia Dziwińska Siden tidenes morgen har hver sivilisasjon forsøkt å dominere andre. De sterkere har prøvd å eliminere eller…

Od zarania dziejów każda z cywilizacji dążyła do dominacji nad innymi, jej współczesnymi. Silniejsi starali się podporządkować lub wyeliminować słabszych…

З самого початку кожна цивілізація прагнула домінувати над іншими, своїми сучасниками. Сильніші намагалися підкорити або усунути слабших заради власної вигоди.…