Liberalistene svarer

Valget kommer. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.

For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partier. I de følgende artiklene vil vi introdusere deg for svarene deres.

I dag presenterer vi svarene fra partileder – Ronny Skjæveland.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes
dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen  forslag angående dette?

Liberalistene er svært positive til at innvandrere kommer til Norge for å arbeide. Polakker er hardt arbeidende folk og norsk økonomi er blitt helt avhengig av arbeidskraft fra blant annet Polen for å fylle arbeidsplassene, og bidra i økonomien. Vi syns derimot ikke det er en statlig oppgave å særge for at innvandrere blir integrert. Vi vil derimot gjøre det enklere å starte skoler og holde kurs slik at den viktigste delen av integreringen, nemlig språket, blir enklere å lære. Vi oppfordrer også arbeidsgivere til å sørge for språkopplæring av sine utenlandske ansatte slik at de blir bedre integrert. Det er også den enkeltes ansvar å involvere seg i samfunnet, noe jeg har inntrykk av at mange polakker er flinke til all den tid det er flere og flere polakker som deltar i andre arenaer enn bare arbeidsmarkedet. Etter hvert som hele familier flytter hit, deltar mange i skolesammenheng, og mange starter opp egne firma, og ikke bare jobber for andre. Dette er en viktig del av integreringen som vi tror vil føre til at mange polakker etterhvert vil føle seg hjemme i Norge.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Jeg kjenner også mange polakker som jobber med noe annet enn det de har utdannet seg til, blant annet min svigermor, som var utdannet økonom, men som ikke fikk jobb i den bransjen da hun kom hit på 80-tallet. Jeg tror at språk er den viktigste barrieren her. Liberalistene har ikke planer om egne program for å sørge for at man lærer seg språket – dette anser vi som et personlig ansvar. Vi er også et parti som anser personlig frihet som svært viktig. Vi vil derfor aldri fremme lover som f.eks tvinger arbeidsgivere til å ansette folk med annen språklig bakgrunn. Derimot vil vi, som nevnt, gjøre det enklere og billigere å starte skole og andre utdanningssteder, slik at det kan bli enklere å få seg den kompetansen som er nødvendig for å kunne bidra i andre deler av norsk arbeidsliv.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Den viktigste veien ut av fattigdom er arbeid. Liberalistene vil gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser ved å redusere mange av skattene og avgiftene som arbeidsgivere er pålagt. Dette vil føre til at det blir lettere å starte sin egen bedrift, og enklere og billigere å ansette folk. I tillegg har vi lansert en plan om mull skatt – ved å blant annet bruke av avkastningen fra oljefondet. Det vil føre til at man kan beholde mer av sine egne inntekter. Vi tror dette vil gi særlig stor gevinst for de som har lite fra før. Det bety rogså at man slipper å fylle ut egenmelding for skatteoppgjøret, som kan være komplisert for mange. Les mer her: https://www.liberalistene.org/nullskatt

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Liberalistene er et parti som vil ha minst mulig avgifter og CO2 avgiften er en av symbolavgiftene som politikerne har innført fordi de later som om det vil løse klimaproblemet. Vi tror at det ikke gjør det. Vi vil derfor redusere avgiftene både på drivstoff, og på fossildrevne biler (bensin/diesel) slik at flere får råd til å kjøpe, og bruke,  nye, miljøvennlige biler, enten de er elbiler eller annet.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Å stemme på Liberalistene er å stemme på deg selv. Vi vil nemlig at folk skal få bestemme mest mulig i sitt eget liv. Vi vil ikke at staten skal ta høye skatter og avgifter, og regulere mange detaljer i samfunnet. Vi vil gi mer frihet – og ansvar – til den enkelte. Det betyr at man får beholde mer av sine egne penger, men også at man må ta ansvar i sitt eget liv.  Samtidig vil vi styrke politi og rettsvesen slik at innbyggerne i Norge er trygge. Vi pleier ofte å sitere den kjente, norske barnefortellingen Kardemomme By: „Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill – og for øvrig kan man gjøre hva man vil!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.