Barnevernet. Jak odnaleźć się w kontakcie z norweskimi instytucjami

Kultura ma duży wpływ na komunikację i sposób postrzegania rzeczywistości.  W kontakcie z instytucjami państwowymi nowego kraju zamieszkania różnice kulturowe w zachowaniach i sposobach komunikacji stają się jeszcze bardziej widoczne i mogą prowadzić do nieporozumień. Dialogprosjekt jest inicjatywą Caritas Norwegia, która ma na celu budowę zrozumienia i konstruktywnego dialogu w wielokulturowym społeczeństwie.  

Caritas otworzyło Centrum Informacyjne w 2011 roku jako odpowiedź na potrzeby imigrantów zarobkowych przyjeżdżających do Norwegii. W Centrum można uzyskać informacje i porady na tematy związane życiem i pracą w Norwegii w wielu językach, w tym też w języku polskim.  

Dialogprosjekt został stworzony z myślą o rosnącej liczbie polskich rodzin, które mieszkają i wychowują dzieci w Norwegii oraz o osobach, które podejmują decyzję o założeniu rodziny w Norwegii. Badania opinii publicznej wykazują, że zaufanie Polaków do norweskich instytucji państwowych, a szczególnie tych zajmującymi się sprawami związanymi z rodziną jest bardzo niskie.  

Podczas pierwszego etapu projektu analizowano badania naukowe przeprowadzone w tej dziedzinie oraz prowadzono wiele rozmów z polskimi rodzinami, przedstawicielami instytucji i urzędów oraz innymi kluczowymi osobami. Wnioski płynące z tego etapu wskazują, że jednym z czynników, który wpływa na niski poziom zaufania jest brak źródłowych i rzetelnych informacji skierowanych do rodzin wychowujących dzieci w Norwegii.  

W trakcie rozmów zarówno z polskimi rodzicami jak i przedstawicielami urzędów, zauważono, że wiele nieporozumień wynika nie tylko z nieznajomości języka, ale również z ograniczonej wiedzy na temat funkcjonowania norweskich urzędów czy różnic kulturowych. Dlatego też doradcy w Centrum Informacyjnym Caritas przeszli odpowiednie szkolenia, aby móc udzielić indywidualnej konsultacji również w sprawach, które dotyczą kontaktu z przedszkolami, szkołami czy Barnevernet. Kontaktując się z Caritas można otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące tematów związanych z wychowaniem dzieci w Norwegii oraz konkretne i fachowe porady dostosowane do indywidualnej sytuacji. Konsultacje są całkowicie anonimowe, a doradców obowiązuje tajemnica zawodowa. 

Caritas przygotował również pakiet informacyjny, który obejmuje spotkania i prelekcje z ekspertami. W ramach projektu na początku tego roku Caritas zrealizował wywiad z adwokatką Gracją Skallerud pracującą od lat z prawem rodzinnym i sprawami Barnevernet. Gracja Skallerud przybliżyła, w jaki sposób przebiega postępowanie w Barnevernet oraz jak ważne są dobra komunikacja i dialog w jego trakcie, zwłaszcza  pierwszej fazie, tak aby można zapobiec niepotrzebnej eskalacji problemu.  

Caritas zachęca również do kontaktu z  doradcami pod numerem 23 33 43 61 w godz. od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do czwartku. Dzwoniąc pod podany numer należy przedstawić  temat, na który chce się  zasięgnąć porady oraz wybrać preferowany język Konsultacje są zupełnie bezpłatne i anonimowe.  Na stronie Caritas ressurssenter możesz śledzić na bieżąco informacje na temat działań Caritasu. 

Jan Palma jest doradcą Caritas Norge.

Zdjęcia: Caritas Norge

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.