Polityka lokalnie

Według danych Centralnego Biura Statystycznego (Statistisk sentralbyrå) w Kristiansand mieszka ponad 1600 polskich obywateli. Dodatkowo w naszym mieście mieszka wielu obywateli norweskich, posiadających polskie korzenie.  Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Arbeiderpartiet wygrała ostatnie wybory przewagą 324 głosów, dochodzimy do dość oczywistego wniosku: Polacy w Kristiansand stanowią realną siłę, mogącą przesądzić wynik kolejnych wyborów. 

Wielu Polakom mieszkającym w Norwegii wydaje się, że bez norweskiego obywatelstwa, nie mogą brać udziału w wyborach. Otóż prawda prezentuje się zgoła odmiennie. Każdy dorosły polski obywatel, który mieszkał na terenie Norwegii przynajmniej trzy lata i był przez ten okres zarejestrowany w ewidencji ludności (folkeregistreret), ma prawo głosować w wyborach lokalnych. W praktyce oznacza to realny wpływ na politykę regionu, w którym zamieszkujemy. Dodatkowo każdy polski obywatel, spełniający powyższe kryteria, może startować jako kandydat zarówno w wyborach gminnych (kommunestyre) jak i wojewódzkich (fylkestingsvalg). Zasady te nie obejmują wyborów parlamentarnych, ale możliwość bezpośredniego wpływu na politykę lokalną jest prawem i przywilejem, z którego warto korzystać.

Wybory lokalne, które odbyły się 9 września 2019 roku w Kristiansand, odmieniły oblicze polityki naszego regionu. Harald Furre (Høyre), sprawujący funkcję burmistrza od 2015 roku, został zastąpiony przez Jana Oddvara Skislanda (Arbeiderpartiet). Trzecie miejsce w wyborach zajęli Demokraci.

Kto nami rządzi

Wybory do władz lokalnych odbywają się co cztery lata. Redakcja Razem Kristiansand podjęła się odpowiedzialnego zadania, mającego na celu przybliżenie programu poszczególnych partii politycznych i ułatwienie Polakom, mieszkającym w Agder, dokonania świadomego, odpowiedzialnego i suwerennego wyboru w nadchodzących wyborach lokalnych. W kolejnych wydaniach naszej gazety pojawią się wywiady z liderami i przedstawicielami partii oraz opis podstawowych założeń programowych danej partii. Chcemy uzyskać odpowiedź na kluczowe pytania:

Dlaczego mniejszość polska ma głosować na tę, a nie inną partię? Co dana partia może zaoferować polskim obywatelom mieszkającym i pracującym w Norwegii? Jakie realne działania zostały podjęte przez daną partię na rzecz polskiej mniejszości?

Naszym głównym celem jest otwarcie dialogu między władzami Kristiansand i polskimi obywatelami, przybliżenie polityki regionalnej, zwrócenie uwagi na problemy dotykające Polaków, uruchomienie potencjału drzemiącego w polskiej mniejszości i włączenie naszych Rodaków w kreowanie polityki regionu.

Na sam koniec pragnę zwrócić uwagę na pewien fakt. Wśród reprezentantów poszczególnych partii, sprawujących władzę w Kristiansand, nie ma ani jednego polskiego nazwiska. Mam nadzieję, że RAZEM spróbujemy zmienić tę sytuację i zawalczyć wspólnie o nasze prawa oraz o rozwój tego pięknego kraju, w którym przyszło nam budować swoją przyszłość.

4 thoughts on “Polityka lokalnie

  1. Świetna inicjatywa. Od wielu lat czynnie biorę udział zarówno w wyborach lokalnych, jak i krajowych. Przy głosowaniu kieruję się oczywiście programem partii ale chętnie zaznajomię się ze spojrzeniem redakcji na ten temat, szczególnie w kontekście imigrantów.

  2. Dziękujemy za słowa uznania Panie Hubercie i zapraszamy do wspólnej podróży przez arkana lokalnej polityki!

  3. Tematyka polityki lokalnej jest bardzo ważna, z punktu widzenia Polaków mieszkających w Norwegii. Oczywiście należy się kierować własnym światopoglądem, jednak podejście poszczególnych partii do kwestii przyszłości, miejsca i roli Polaków w społeczeństwie norweskim jest dla mnie bardzo ważne. Przeczytałem kilka artykułów na stronie razem.no. Moim zdaniem są ne często powiązane ze sobą i stanowią raczej wstep niż podsumowanie takich kwestii jak zdrowie i kondycja psychiczna, polityka czy tez warunki pracy i płacy. Tematów i problemów jest bardzo dużo. Tak jak wspomniała Pani Justyna, tylko ok. 30% pracowników porozumiewania się po norwesku. Większość zna język angielski, co pozwala im na dobrą komunikację w pracy. Jednak kiedy już trzeba przeczytać i zinterpretować przepisy socjalne czy prawa pracy lub wybrać partie, ktora uwzglednia dobro Polaków jest juz dużo gorzej. Brak możliwości i poczucie wykorzystania mogą wynikać często z tych powodów(nieznajomosc języka). Reasumując. Z mojego punktu widzenia tematyka polityczna, spoleczna czy tez prawno-socjalna jest bardzo dobrym pomysłem. Może jest możliwość przeprowadzenia wywiadów z instytucjami norweskimi jak inspekcja pracy, NAV czy UDI. Znam opinie Polaków o ww. instytucjach. Chętnie poznam opinie drugiej strony np. jakie błędy ormalne popełniamy przy składaniu wniosków czy tez jak kształtujemy się na tle statystyk chorobowych czy wypadkowych, a także konkretne interpretacje przepisów norweskich, mających wpływ na życie prywatne i zawodowe Polaków regionu Agder. Pozdrawiam i życzę kolejnych, ciekawych artykułów oraz determinacji i wytrwałości w osiąganiu krotko i długoterminowych celów.

    1. Bardzo dziękujemy za wnikliwy komentarz. Jak Pan słusznie zauważył, wiele dotychczasowych artykułów, w tym artykuł o polityce lokalnej, stanowi wstęp do bardziej szczegółowych analiz i posumowań. Jest to jednak zabieg celowy, mający na celu rzetelne przedstawienie tematu. Już jutro ukaże się artykuł przedstawiający główne założenia programowe poszczególnych partii. Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za dołączenie do grona naszych Czytelników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.