Niebezpieczne drogi

W lipcu tego roku, Fædrelandsvennen zaapelował do swoich czytelników o wskazanie niebezpiecznych dróg prowadzących do szkół. 

Z sugestiami odezwało się ponad 550 osób. Dzięki temu można było wskazać aż 152 niebezpiecznych dla dzieci skrzyżowań, przejść dla pieszych lub dróg prowadzących do szkół. 

Czytelnicy najczęściej zgłaszali miejsca, w których według nich dozwolona jest zbyt wysoka prędkość albo skrzyżowania czy drogi nie są odpowiednio oznaczone. Wiele osób już wcześniej wzywało gminę do podjęcia w związku z tym działań, jednak bezskutecznie.  Czy akcja FVN przyniesie rezultaty?

Ole Magne Omdal (Sp) przewodniczący komisji ds. miasta i środowiska w gminie Kristiansand zapewnia, że odbyło się i odbędzie kilka spotkań między gminą, powiatem i zarządem dróg w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Musimy zadbać o to, żeby doszło do czegoś więcej niż tylko spotkania i żeby rzeczywiście można było przyspieszyć rutyny i procesy, prowadzące do zmian, a nie że przerzuca się tylko odpowiedzialnością. 

Omdal podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa ruchu powinno być jednym z ważniejszych działań polityków. 

Inny z lokalnych polityków Christian Eikeland (Frp), który jest przewodniczącym komisji ds. transportu w Agder, mówił, że każdego roku gminy rejestrują zapotrzebowanie na projekty transportowe dla powiatu. Dodaje, że na projekty związane z  bezpieczeństwem ruchu przeznacza się około 20 mln koron rocznie. 

Co dalej?

Po ustaleniu newralgicznych dla ruchu drogowego miejsc, gminy powinny ustalić priorytety, które pozwolą na zaplanowanie budżetu i podjęcie decyzji, które z inwestycji powinny się rozpocząć. Niestety jak to się często zdarza, piętrzy się biurokracja, decyzje nie są podejmowane, a odpowiedzialność przerzucana z gminy na powiat i na odwrót. I nic się tak naprawdę nie zmienia. 

Zarówno Eikeland jak i Omdal zachęcają mieszkańców Kristiansand do kontaktowania się z administracją gminy, żeby w większym stopniu ustalić priorytety i wpłynąć na powiat. Im więcej zgłoszeń, tym lepiej dla sprawy. 

Zbyt duża prędkość na drodze w twojej okolicy?

Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) odpowiada za ustalenie dozwolonej prędkości na drogach powiatowych. W Kristiansand takie limity powinny być wprowadzone w kilku miejscach, co również potwierdzają otrzymane przez FVN zgłoszenia. 

Jednak politycy nie mają żadnych wpływów w Zarządzie Dróg. 

– To bardzo trudne – mówi Christian Eikeland – Norweski Zarząd Dróg Publicznych odpowiada za ograniczenia prędkości. Często słyszymy od zarządcy dróg, że nawet jeśli ograniczenie prędkości zostanie ustalone, nie gwarantuje to, że prędkość będzie mniejsza.

Frustrację rodzić mogą dotychczasowe inwestycje gminy – wspaniałe ekspresowe ścieżki rowerowe czy kontrowersyjne projekty artystyczne, które co prawda ułatwiają lub umilają nam życie, ale zupełnie nie wpływają na poprawę bezpieczeństwa dzieci, które chodzą do szkoły. 

I ty możesz coś zmienić! 

Nadal można dołączyć do mapowania niebezpiecznych przejść szkolnych

W formularzu należy uwzględnić tylko jeden odcinek/ulicę lub drogę. Można jednak wypełnić formularz kilka razy, aby  wskazać niebezpieczne miejsca! FVN zachęca do pozostawienia swojego pełnego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, aby redakcja FVN mogła się skontaktować ze zgłaszającym.

Wskazówki dotyczące dróg szkolnych można również przesłać do naszej redakcji (kontakt@razem.no), a my przekażemy je dalej. 

Zdjęcie: Sandra Gligorijevic/Shutterstock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *