Zmiana w lokalnych zaleceniach

Krajowe przepisy i zalecenia dotyczące między innymi zachowywania odległości dwóch metrów, używania maseczki i przyjmowania maksymalnie dwóch gości w domu obowiązują wszystkich mieszkających i przebywających  w Norwegii. Jednak, w zależności od sytuacji w poszczególnych gminach, lokalne zalecenia mogą się zmieniać. 

Spadek infekcji w Kristiansand

W piątek 26 marca odbyło się spotkanie Rady Miasta, na którym wyjaśniono, jakie zasady i zalecenia dotyczące COVID-19 mają zastosowanie w naszej gminie. 

Nowe przypadki zachorowań na 100000 mieszkańców z ostatnich dwóch tygodni. Widać tendencję spadkową w Kristiansand po tym, jak wprowadzono większe obostrzenia.
Źródło: Kristiansand kommune

Zgodnie z danymi z Koronasenter Kløvertun w ciągu ostatniej doby zarejestrowano trzy nowe zakażenia, a siedem osób skierowano na kwarantannę. W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Kristiansand zanotowano znaczny spadek infekcji. 

W związku z tym, restauracje i inne lokale gastronomiczne decyzją Rady Miasta mogą zostać ponownie otwarte. Nadal jednak obowiązuje zakaz serwowania alkoholu. Goście i obsługa muszą zachowywać odległość dwóch metrów lub założyć maseczkę. Nie będzie to na pewno dla wszystkich komfortowe, tym bardziej, że istnieje wymóg rejestracji wszystkich gości z podaniem nazwiska i numeru telefonu. 

Siłownie nadal pozostają zamknięte (z pewnymi wyjątkami) dla mieszkańców Kristiansand, a policja może interweniować, gdy zauważy ludzi skupionych w grupach lub nie przestrzegających dystansu.

Najważniejsze ogólne zasady dla osób przebywających w Kristiansand: 

 • Noszenie maseczki w miejscu publicznym, 
 • Zachowywanie odległości 2 metrów, 
 • Wydarzenia muszą zostać odwołane lub przełożone, 
 • Osoby przyjeżdżające z obszarów o dużej liczbie infekcji, nie powinny korzystać ze sklepów, usług ani odwiedzać mieszkańców Kristiansand. 

Obowiązujące przepisy krajowe i lokalne są zebrane w rozporządzeniach (forskrift), zgodnie z którymi ich złamanie jest przestępstwem.

Lokalne zmiany w niektórych zaleceniach krajowych

 • Siłownie i centra fitness powinny pozostać zamknięte. Wyjątek stanowi niezbędna z medycznego punktu widzenia rehabilitacja, leczenie i szkolenie po skierowaniu od personelu medycznego (oferowane indywidualnie lub w małych, maksymalnie 5-osobowych grupach). Siłownie i centra fitness muszą zapewnić wszystkim obecnym w lokalu możliwość zachowania co najmniej dwu metrowej odległości od innych.
 • W zorganizowanych szkoleniach i zajęciach rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla dorosłych w wieku powyżej 20 lat może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, które muszą zachować odległość co najmniej 2 metrów od siebie przez cały czas. Ograniczenie to obowiązuje niezależnie od tego, czy zajęcia organizują kluby sportowe, siłownie czy osoby prywatne. 
 • W prywatnym domu lub domku letniskowym (hytta) nie można przyjmować więcej niż 5 gości, zatem niedozwolone jest organizowanie spotkań, które przekraczają tę liczbę. 
 • Zakłady gastronomiczne muszą rejestrować dane kontaktowe gości. Ma to na celu ułatwienie gminie śledzenia infekcji. 
 • Rozszerzona definicja bliskiego kontaktu, zgodnie z którą może nim być osoba, którą naczelny lekarz gminy uważa za narażoną na ryzyko zakażenia, ponieważ przebywała w tym samym pomieszczeniu lub środku transportu, co osoba, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 mniej niż 48 godzin przed wystąpieniem pierwszych objawów zakażenia lub od czasu wykonania testu, jeśli u osoby, u której uzyskano wynik dodatni, nie wystąpiły objawy. 
 • Kwarantanna oczekująca: Oprócz przepisów dotyczących kwarantanny zawartych w przepisach COVID-19 § 4, obowiązkiem kwarantanny objęte są osoby, które zostały poddane kwarantannie przez lekarza gminnego (ponieważ oczekują na rezultat testu) lub są członkami gospodarstwa domowego “bliskiego kontaktu” oczekującego na rezultat testu. Kwarantanna obowiązuje do czasu uzyskania negatywnego wyniku badania lub do odwołania go przez lekarza gminnego. 
 • Poziom czerwony w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązuje do 14. tygodnia (to zalecenie będzie jeszcze uaktualniane). 

Lokalne przepisy obowiązują od 27 marca do 14 kwietnia włącznie. Pozostałe zasady weszły w życie 25 marca.


Nadal obowiązujące obostrzenia:

 • Zakaz sprzedaży alkoholu w restauracjach i barach w całym kraju.
 • Zakaz prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych w pomieszczeniach, z wyjątkiem tych dla profesjonalnych sportowców.
 • Baseny będą nieczynne, ale mogą być otwarte m.in. dla treningów pływackich dla dzieci oraz osób potrzebujących basenu do rehabilitacji.
 • Parki rozrywki, sale bingo i podobne obiekty rozrywkowe pozostają zamknięte.
 • Pracodawca musi zapewnić zdalną pracę we wszystkich możliwych przypadkach.
 • Osoby, które wracają do Norwegii z wyjazdów zagranicznych określanych jako niekonieczne, muszą spędzić cały okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych. Przepis obowiązuje od północy z niedzieli na poniedziałek 29 marca. 
 • Rząd zaleca odwołanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Jeśli wydarzeń nie można przełożyć, obowiązują następujące zasady:  W pomieszczeniu – 20 osób ze stałym, wyznaczonym miejscem siedzącym, a w przypadku imprez sportowych dla dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia – 50 osób należących do klubów sportowych w tej samej gminie.  Na zewnątrz – 50 osób.
 • W przypadku uroczystości pogrzebowych dozwolona jest obecność 50 osób, jeśli mają wyznaczone stałe miejsca siedzące.

Źródło: Kristiansand kommune

Zdjęcie: vali.lung/Shutterstock


Przeczytaj również:

Nowe krajowe zalecenia i obostrzenia wprowadzone przez rząd

Kwarantanna testowa w Kristiansand

Zaostrzone kontrole po wprowadzeniu nowych przepisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.