Zasady podróżowania po Europie

Zasady wjazdu różnią się w zależności od kraju*

Skandynawia

Kraje skandynawskie obecnie wymagają wykonania testu na obecność koronawirusa. Przy wjeździe do Szwecji odbywają się kontrole, do Danii można wybrać się na jednodniową wycieczkę bez konieczności wykonania testu. Norwegia wprowadziła wymagania dotyczące testów po przyjeździe do kraju.

Norwegia wymaga rejestracji

Przed wjazdem należy zarejestrować się na stronie: www.entrynorway.no , a na przejściu granicznym wykonać test. Dotyczy to wszystkich, bez względu na ilość przyjętych dawek szczepionki i długości zagranicznego pobytu. Na niektórych przejściach granicznych nie ma możliwości wykonania testu, w takim wypadku należy wykonać go w ciągu 24 godzin od przybycia w gminnej stacji testowej. Osoby niezaszczepione po otrzymaniu negatywnego wyniku testu muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Można ją skrócić wykonując trzeciego dnia po przybyciu test w stacji testowej. Po otrzymaniu negatywnego wyniku kwarantanna zostaje zakończona. Osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy po otrzymaniu negatywnego wyniku testu nie podlegają kwarantannie.

Hotel kwarantannowy

Jeśli test pokaże wynik pozytywny należy udać się na izolację. W przypadku braku odpowiedniego miejsca do jej odbycia należy udać się do wyznaczonych przez gminę hoteli. Gmina Kristiansand podpisała umowę z Thon Hotel Norge, który pełni funkcję hotelu kwarantannowego. Obecnie nie ma przymusu korzystania z tego rozwiązania, jest to alternatywa dla osób, które nie mają odpowiedniego miejsca na czas izolacji.

Dania. Jednodniowe wycieczki bez testu

Jednodniowe wycieczki do Danii nadal są możliwe bez wykonania testu. Jeśli ma się zamiar przebywać w kraju dłużej niż 24 godziny należy wykonać test przed wjazdem. Dotyczy to również osób, które zostały w pełni zaszczepione, zwolnieni z tego wymogu są ozdrowieńcy.

Trudno powiedzieć, w jaki sposób jest to sprawdzane po przyjeździe do Danii, być może są to wyrywkowe kontrole.

Szwecja: surowsze zasady

Od 28 grudnia Szwecja ma surowsze zasady wjazdu niż Dania. Na początku świąt Bożego Narodzenia media pisały o 350 osobach, które nie zostały wpuszczone przez szwedzkich graniczników.

Niezależnie od statusu szczepień obecnie większości podróżnym tylko dokumentacja negatywnego wyniku testu umożliwia wjazd do Szwecji. Test musi zostać wykonany maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Osoby dojeżdżające do pracy i studenci zagraniczni muszą tylko okazać dowód szczepień, aby przekroczyć granicę.

Tranzytem przez Niemcy

Od 23 grudnia aby wjechać do Niemiec należy mieć certyfikat szczepień lub dokument potwierdzający status ozdrowieńca, albo negatywny wyniku testu na obecność koronawirusa. Bez względu na rodzaj testu nie może być on starszy niż 48 godzin. Dotyczy to wszystkich osób powyżej 6 roku życia. W przypadku tranzytu nie ma kwarantanny. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Zasady wjazdu do Niemiec

W Anglii test i izolacja

Z początkiem grudnia Anglia wprowadziła nowe zasady i obecnie wszyscy przyjezdni powyżej 12 roku życia muszą przed wjazdem do kraju wykonać test maksymalnie na dwa dni przed podróżą.

Zdjęcie: Benjamin Davies/Unsplash

Po przyjeździe do Anglii w pełni zaszczepieni pasażerowie muszą wykonać test PCR przed końcem drugiego dnia i odbyć izolację. Izolacja powinna trwać do momentu poznania wyniku testu. Jeśli wynik jest negatywny, podróżny może ją zakończyć. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, należy poddać się samoizolacji przez kolejne 10 dni. Podczas wypełniania formularza lokalizacji pasażera należy podać numer referencyjny badania PCR. Więcej informacji i najnowsze aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej gov.uk.

Pasażerowie niezaszczepieni muszą przedstawić dowód negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego w ciągu 3 dni od wyjazdu do Wielkiej Brytanii, zarezerwować i opłacić testy PCR na COVID-19 2. i 8. dnia – do wykonania po przyjeździe do Anglii oraz wypełnić formularz lokalizacji pasażera do 48 godzin przed przyjazdem do Anglii. Po przyjeździe należy odbyć kwarantannę przez 10 pełnych dni oraz wykonać testy PCR na COVID-19 w 2. i 8. dniu. Te testy muszą być zarezerwowane przed podróżą. Rezerwacji dokonasz tutaj: Rezerwacja testów UK

Hiszpania i dwa rodzaje formularzy

Zdjęcie: Daniel Corneschi/Unsplash

Wszyscy podróżni powyżej 12 roku życia przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą wypełnić formularz kontroli zdrowotnej. Podróżujący samolotem znajdą formularz tutaj: podróż lotnicza osoby przypływające promem mogą skorzystać z tego linku: podróż promem. Po wypełnieniu formularza otrzymuje się kod QR, który należy okazać przy wejściu na pokład i po przybyciu do Hiszpanii. Do wjazdu uprawnia certyfikat szczepień, certyfikat ozdrowieńca lub negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przekroczeniem granicy albo testu antygenowego wykonanego do 48 godzin przed wjazdem do kraju.

Podróż do Polski

Przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która może ulec skróceniu, jeśli wykona się test antygenowy lub molekularny (RT-PCR) nie później niż 48h od przekroczenia granicy. Osoby w pełni zaszczepione są zwalniane z kwarantanny, podobnie jak każdy, kto w ciągu ostatnich sześciu miesięcy chorował na koronawirusa i może to udokumentować. 

Dzieci do ukończenia 12 roku są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych, lub posiadającymi negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.


* Powyższe zasady obowiązują mieszkańców państw UE/strefy Schengen.


Zdjęcie główne: Samuele Errico Piccarini/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.