Wyjazd do Polski. Pytania i odpowiedzi

AKTUALIZACJA 9 LIPCA 2021:

5 lipca Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieni zalecenia dotyczące podróży i określi, które kraje można uznać za zielone. Dania jest oceniana na poziomie regionalnym. Według VG prawdopodobne jest, że po 5 lipca duże obszary Danii będą „zielone”, z wyjątkiem Północnej Jutlandii i stolicy. Na dzień 28 czerwca Dania określana jest jako kraj „czerwony”.

Wybierasz się do Polski z Kristiansand samochodem? W tym artykule zbieramy wszystkie informacje dotyczące wyjazdu.

Od piątku 11 czerwca, od godz. 15.00 policja na granicy kontroluje również tzw. paszporty/certyfikaty koronowe. 

Czy można teraz swobodnie podróżować? 

Nie, nadal głównym zaleceniem obowiązującym jak na razie do 1 lipca, jest unikanie wyjazdów za granicę

Podróżni muszą przygotować się na długie kolejki na granicy. Póki co na granicy, za pomocą kodu QR, mogą zostać zweryfikowane jedynie norweskie zaświadczenia koronawirusowe. Będzie to obowiązywało do czasu przygotowania technicznych rozwiązań do zatwierdzania zaświadczeń wystawionych na terenie UE i EOG. Ma to nastąpić pod koniec czerwca.


PRZYJAZD DO DANII

Z Kristiansand do Hirtshals w Danii kursują promy Fjord Line oraz Color Line. W tej chwili Color Line przewozi osoby prywatne tylko w kierunku z Norwegii do Danii, a cargo w oba kierunki.

Ważne, aby sprawdzać aktualne zasady dotyczące podróży konkretnymi promami. Inne przepisy obowiązują na norweskiej linii Color Line, która zmienia załogi w Kristiansand, a inne duńską linię Fjord Line, zmieniającą załogi w Hirtshals.

Aby wjechać do Danii, trzeba wykazać: 

 • Uzasadniony powód wjazdu (worthy purpose). 
 • Negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego nie wcześniej niż 24h do 72 godzin przed wjazdem do Danii. Jest to dodatek do testu, który trzeba zrobić po przekroczeniu granicy. Wymóg ten dotyczy również tranzytu przez Danię bez względu na środek transportu. 
 • Osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy osoby, które przebyły Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz dzieci do 12 roku życia, nie muszą się testować ani okazywać negatywnego wyniku testu.

TESTOWANIE

 • W przypadku wyjazdu zagranicznego należy przedstawić negatywny wynik testu. Taki test wykonać można w Søgne Legesenter i jest on odpłatny. W gminnym Koronasenter Kløvertun czy w mobilnej stacji testowej przeprowadzane są testy wyłącznie na podstawie wskazania medycznego, tzn. osoba testowana ma objawy mogące wskazywać na zakażenie lub przebywała w bliskim kontakcie z kimś zarażonym. To oznacza, że jeśli potrzebne jest wykonanie testu w związku z podróżą, podróżą służbową itp. i potrzebna jest pisemna dokumentacja wyniku testu, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub z przychodnią w Søgne, która oferuje badanie z pisemną dokumentacją wyniku testu. Telefon do Søgne legesenter: 38 05 39 70, adres: Rådhusveien 7, Tangvall.
 • Osoby w pełni zaszczepione lub te, które przebyły Covis-19 w ciągu ostatnich sześciu miesiecy nie muszą się testować.
 • Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia nie muszą przedstawiać negatywnego testu przy wjeździe do Danii. Nie trzeba ich też testować na granicy.

Kristiansand: Testowanie w związku z podróżą służbową lub prywatną.

KWARANTANNA

 • Od 12 czerwca Norwegia jest oznaczona jako „ żółta”. Oznacza to, że przy wjeździe do Danii nie obowiązuje kwarantanna. 
 • Nie ma wymogu poddania się kwarantannie, przy wjeździe z Norwegii, trzeba poddać się testowi przed i podczas wjazdu do Danii. Zasady te nie mają zastosowania, jeśli osoba podróżująca jest w pełni zaszczepiony lub przechodziła Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

PASZPORT/CERTYFIKAT KORONOWY

 • Paszport koronowy informuje o szczepionce, przebytej chorobie Covid-19 i o ujemnym wyniku testu. Logowanie.
 • Certyfikat koronowy obecnie obowiązuje tylko w Norwegii. Jednak funkcjonalność będzie z czasem rozszerzona.
 • Data wejścia w życie norweskiego paszportu szczepionkowego to 1 lipca.

PRZYJAZD DO NORWEGII

KWARANTANNA

 • Nowością od piątku 11 czerwca jest to, że osoby w pełni zaszczepione (tydzień po dawce drugiej) i takie które przeszły Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie muszą być poddawane kwarantannie po powrocie do domu z zagranicy. Warunkiem jest okazanie norweskiego paszportu/certyfikatu szczepionkowego z kodem QR.
 • Na dzień 28 czerwca cała Dania jest uważana za „czerwoną”. Dlatego w tej chwili obowiązują następujące zasady odnośnie kwarantanny przy wjeździe do Norwegii: osoby w pełni zaszczepione lub które zachorowały na Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, nie muszą być poddane kwarantannie (ważny certyfikat koronowy). Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki, a było to 3-15 tygodni temu, muszą zostać poddane kwarantannie. Okres kwarantanny mogą spędzić w domu, a po trzech dniach wykonać test, jeśli bedzie negatywny mogą ją zakończyć. Pozostali podróżni w wieku powyżej 18 lat muszą zostać poddani kwarantannie. Mogą spędzić okres kwarantanny w domu, dopóki nie przedstawią negatywnego wyniku testu w siódmym dniu. Dzieci poniżej 18 roku życia muszą zostać poddane kwarantannie w domu i mogą wykonać test po trzech dniach.
 • Przy wjeździe do Norwegii, pasażerowie będą testowani na przejściu granicznym, w porcie Kristiansand. Nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych lub tych, które chorowały na Covis-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

PIERWSZA DAWKA SZCZEPIONKI

 • Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki nie mogą swobodnie podróżować.
 • Ci, którzy otrzymali pierwszą dawkę nadal muszą zostać poddani kwarantannie. Mogą ją jednak odbyć w domu lub w „odpowiednim miejscu” i mogą zostać zwolnione po trzech dniach po otrzymaniu  negatywnego testu. To samo dotyczy dzieci. 
 • Ci, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki w innym kraju niż Norwegia, a chcą otrzymać drugą dawkę w Norwegii, powinni skontaktować się z gminą, w której przebywają, aby umówić się na drugą dawkę. Podczas umawiania się na wizytę, należy poinformować o tym, jaką szczepionkę się otrzymało oraz przedstawić potwierdzenie zaszczepienia (karta szczepienia).

OSOBY W PEŁNI ZASZCZEPIONE

 • Nie muszą odbywac kwarantanny po przyjeździe z zagranicy.
 • Podróż z dziećmi i młodzieżą poniżej 18 roku życia – dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. mogą skrócić kwarantannę wjazdową, jeśli mają ujemny wynik testu PCR po 3 dniach. Nie muszą odbywać kwarantanny hotelowej, jeśli podróżują z kimś, kto jest chroniony (w pełni zaszczepiony lub ozdrowieniec).

TEST NA GRANICY

 • Wszyscy podróżujący do Norwegii muszą zarejestrować się dwukrotnie przed przybyciem do kraju. Dotyczy to rejestracji wjazdowej oraz rejestracji na testy. 
 • Wszystkie osoby, które przekraczają granicę w Kristiansand (prom z Danii), są w pełni zaszczepione lub które przeszły Covid-19 muszą przetestować się na granicy. Nie ma to zastosowania, jeśli podróżujący jest w pełni zaszczepiony lub przebył Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W tym celu gmina Kristiansand przygotowała stację testową w strefie celnej. Tu testowani będą tylko przybywający podróżni z zagranicy.   
 • Po teście należy oczekiwać na wynik na terminalu promowym. Dzięki szybkim testom każdy pasażer promu otrzyma odpowiedź z wynikiem testu w ciągu 20 minut. Odpowiedź przychodzi SMS-em. W przypadku negatywnej odpowiedzi osoba ta może opuścić nabrzeże promowe. 
 • Pozytywny wynik testu – jeśli wynik pierwszego testu będzie pozytywny, zostanie wykonany nowy test. Drugi pozytywny test oznacza przejście do izolacji w hotelu kwarantannowym, chyba że masz odpowiednie miejsce zamieszkania dostępne do izolacji. Reszta ekipy podróżującej musi zostać poddana kwarantannie.
 • Przy wjeździe do Norwegii trzeba przedstawić negatywny test wykonany nie później niż 24 godziny przed wjazdem.
 • Dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat muszą przedstawić negatywny test zrobiony nie później niż 24 godziny przed wjazdem, jako dodatek do testu na granicy. Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą być badane przed wjazdem, ale mogą być sprawdzane na granicy (w zależności od tego, jak trudne jest pobranie próbki dziecku).

HOTEL KWARANTANNOWY

 • Pobyt w hotelach kwarantannowych kosztuje 500 koron za noc dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat. Dzieciom i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat przysługuje odliczenie w wysokości 250 NOK za noc, a dzieci poniżej 10 roku życia są zwolnione z opłaty, jeśli mieszkają z rodzicami.

Czy wykonanie szczepienia w Polsce będzie akceptowane w Norwegii?

Szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA) są uznawane za zatwierdzone w Norwegii. W związku z wprowadzeniem certyfikatu szczepionkowego obecnie trwają prace dotyczącei różnych rozwiązań rejestracji szczepionek podawanych poza Norwegią. Osoba zaszczepiona musi dopilnować, aby zostać zarejestrowaną w krajowym rejestrze szczepień (w kraju, w którym była szczepiona). Gdy inne kraje UE/EOG wdrożą paszport szczepionkowy, będzie go można stosować w taki sam sposób, jak certyfikat norweski. Aktualną dokumentację ukończonego szczepienia należy zachować na wypadek późniejszej rejestracji. 

Szczepionki obecnie zatwierdzone przez EMA to: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca.

WJAZD DO POLSKI DROGĄ LĄDOWĄ:

Przy wjeździe do Polski drogą lądową należy mieć przy sobie zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19, byciu ozdrowieńcem lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin (liczy się data otrzymania wyniku). Na granicy może być przeprowadzona kontrola wyrywkowa i konieczne może być okazanie wymaganej dokumentacji.

Dzieci do lat 12, które podróżują w towarzystwie osób dorosłych,  posiadających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osób dorosłych w pełni zaszczepionych są automatycznie zwalniane z kwarantanny bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu.

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany wraz z pojawiającymi się zmianami przepisów.


Na podstawie: Kristiansand kommune, FHI, Helsedirektoratet, Ambasada Polska w Norwegii, Strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.