Plan stopniowego otwarcia Norwegii

Na dzisiejszej konferencji Rządu premier Erna Solberg (H) zaproponowała  kontrolowane otwarcie Norwegii w czterech etapach, jednak nie podała daty rozpoczęcia.

– Zrobimy to krok po kroku – powiedziała premier, przedstawiając plan ponownego otwarcia. – Kiedy wejdziemy w pierwszy etap, będziemy czekać trzy tygodnie, zanim przejdziemy do następnego. Jeśli sytuacja będzie bezpieczna, a liczba zakażonych ponownie nie wzrośnie, przejdziemy do następnego kroku – wyjaśniła.

Premier nie podała dokładnej daty żadnego z etapów, ale zasygnalizowała, że etap drugi może się rozpocząć przed końcem maja, a trzeci pod koniec czerwca.

Oto główne etapy ponownego otwarcia Norwegii:

Etap 1

Powrót do działań, które mieliśmy przed 25 marca. W tym czasie wprowadzono nowe środki krajowe, aby poradzić sobie z rosnącą infekcją w tygodniach poprzedzających Wielkanoc.

Na tym etapie rząd rozważy między innymi:

* zwiększenie liczby gości do 5 osób w domach prywatnych

* serwowanie w lokalach gastronomicznych alkoholu jedynie do posiłku do 22:00

* organizowanie imprez gromadzących osoby z jednej gminy

* zmniejszenie odległości do 1 metra 

* zezwolenie na uczestniczenie do 100 osób na imprezach zamkniętych, takich jak imprezy kulturalne i sportowe, konferencje i usługi, gdzie wszyscy siedzą w wyznaczonych miejscach

* zezwolenie na uczestniczenie do 200 osób na imprezach plenerowych; jeśli publiczność siedzi na stałych, przydzielonych miejscach wtedy 200 osób razy 3 kohorty.

Etap 2

W kroku 2 priorytetem rządu będzie pomoc dzieciom i młodzieży oraz studentom, czyli:

* częściowe przywrócenie zajęć na uniwersytetach, w szkołach średnich i zawodowych

* zwiększenie liczby gości w domach prywatnych od 5 do 10 osób

* zwiększenie liczby uczestników w imprezach prywatnych w wynajmowanych lokalach do maksymalnie 20 osób

* przedłużenie serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych do godziny 24, zlikwidowanie wymogu podawania posiłków 

* zezwolenie na organizowanie imprez z udziałem maksymalnie 200 osób w pomieszczeniach, w których wszyscy siedzą w wyznaczonych miejscach

* zezwolenie na uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach i szkoleniach organizowanych na terenie gminy. W pomieszczeniach obowiązuje limit 100 osób 

* zezwolenie na uprawianie sportu amatorskiego przez dorosłych, stopniowe zezwalanie na zorganizowany trening zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, w grupach do 20 osób. Do połowy kwietnia władze sanitarne zaproponują model przywrócenia zajęć sportowych dla grup 

* zezwolenie na podróże krajowe 

* utrzymanie zakazu wyjazdów za granicę, chyba że jest to absolutnie konieczne. Nadal będą obowiązywały surowe wymagania dotyczące kwarantanny i testów dla osób, które wjeżdżają do kraju

* wprowadzenie ułatwień dla wjazdu rodziny z zagranicy, zarówno z obszaru EOG, jak i krajów trzecich. Rząd rozważy między innymi możliwość wjazdu partnerów czy dziadków 

* wprowadzenie ułatwień w związku z przyjazdami z zagranicy dla grup pracowników priorytetowych

Według Solberg jest jeszcze za wcześnie, aby określić, jakie zasady będą obowiązywać w trakcie obchodów 17 maja. Rząd powróci do tego tematu pod koniec kwietnia. W maju pojawią się również informacje na temat festiwali i innych wydarzeń planowanych na lato.

Etap 3 

Na tym etapie rząd rozważy ułatwienia zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej, między innymi poprzez umożliwienie gromadzenia się większej liczby osób. 

* zezwolenie na przyjęcie 20 osób w domu; do 50 osób będzie mogło spotkać się na prywatnych imprezach w wynajmowanych lokalach 

* wydarzenia publiczne będą oceniane pod kątem ewentualnej możliwości przeprowadzenia szybkich testów i „certyfikatu covidowego”

* zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych, z jednoczesną obowiązkową rejestracją i zachowaniem odległości pomiędzy gośćmi

* utrzymanie pracy zdalnej dla jak największej liczby osób 

* stopniowe zezwolenie na mecze ligowe i inne zawody w sportach amatorskich dla dorosłych

* zezwolenie dzieciom i młodzieży na uczestniczenie w wydarzeniach i zorganizowanych szkoleniach poza granicami gmin 

* przywrócenie najlepszych sportowców do normalnej aktywności sportowej

* otwarcie granic dla większej liczby wyjazdów zagranicznych, ale z ciągłymi wymaganiami dotyczącymi kwarantanny i testów. Wymagania te mogą ulegać ciągłym zmianom. Trwają rozważania nad wykorzystaniem „certyfikatów covidowych” podczas podróży zagranicznych. 

* otwarcie granic dla imigrantów zarobkowych

Etap 4 

Prawie całkowity powrót do normalności, jednak z zachowaniem wymagań dotyczących środków kontroli zakażeń, odległości, przebywania w domu, gdy jesteś chory lub na kwarantannie, i według Solberg nadal może być potrzeba korzystania z domowego biura. Mogą również istnieć ograniczenia liczbowe związane z dużymi wydarzeniami publicznymi oraz zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi. Wciąż mogą  także mieć zastosowanie ograniczenia wjazdu i wymagania dotyczące kwarantanny i testów dla podróżnych z niektórych obszarów.

Źródło: FVN

Zdjęcie: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.