Nowe przepisy dotyczące wjazdu. Wymagane dokumenty

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się infekcji rząd wprowadził surowe ograniczenia wjazdu. Do tej pory w praktyce oznaczało to, że bardzo niewielu obcokrajowców miało prawo wjechać do Norwegii. 

Dzisiaj (21.05) Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego zmieniło wymagania dotyczące dokumentów pozwalających na wjazd cudzoziemcom zamieszkałym w Norwegii. 

Obcokrajowcy, którzy mieszkają w Norwegii z pozwoleniem na pobyt (oppholdstillatelse) lub prawem pobytu (oppholdsrett) na mocy Ustawy o imigracji są zwolnieni z ograniczeń wjazdu

Rząd zdecydował, że konieczne jest złagodzenie wymogu dotyczącego dokumentacji, uznającej cudzoziemca za mieszkańca Norwegii. Nie jest już wymagane zarejestrowanie się w Krajowym Rejestrze, aby być uprawnionym do wjazdu zgodnie z przepisami o ograniczeniach wjazdu

Osoby, które mieszkają w Norwegii, ale nie zarejestrowały się jako rezydent, będą miały możliwość udokumentowania tego w inny sposób. Podkreśla się, że nadal będą obowiązywały surowe wymagania dotyczące dokumentacji. Nowe wytyczne zawarte są w okólniku Ministerstwa G-15/2021.

Oto główne punkty nowych zasad, które mają teraz zastosowanie.

 Cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania (bosatt) w Norwegii są zwolnieni z ograniczeń wjazdu. 

Niezbędna dokumentacja poświadczająca prawo do wjazdu to: 

  • Dokument potwierdzający prawo pobytu (oppholdstillatelse) lub pozwolenie na pobyt (oppholdsrett)  zgodnie z Ustawą o imigracji.
  • Dokument poświadczający własność domu lub umowę najmu mieszkania/domu w Norwegii. Szczegóły dotyczące rodzajów akceptowanej dokumentacji podano w okólniku G-15/2021. Z umowy najmu musi wynikać, że ​​miejsce zamieszkania w momencie wyjazdu było takie samo, jak w czasie wjazdu do Norwegii.
  • Nieruchomość wakacyjna nie jest uważana za stałe miejsce zamieszkania. 
  • Dodatkowy dokument potwierdzający zamieszkanie w Norwegii tj. umowa o pracę lub zaświadczenie o miejscu w szkole lub studiach. 
  • Dowód wskazujący na to, że po pobycie za granicą następuje powrót, np. bilet lotniczy wskazujący datę wylotu. 

Źródło: Regjeringen.no

Zdjęcie: Markus Winkler/Unsplash


Przeczytaj również:

Zmiany w systemie kwarantanny hotelowej i złagodzenie ograniczeń wjazdu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.