Nowe ograniczenia wjazdowe

Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń wjazdowych i wymogów dotyczących kwarantanny dla kilku regionów w obszarze Skandynawii, dwóch krajów w Europie i niektórych krajów trzecich. Podstawą jest zaktualizowana ocena poziomu zakażenia przeprowadzona przez FHI, a jej celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia importowanego.

Wszystkie zmiany obowiązują od północy w nocy do poniedziałku 23 sierpnia.

Zmiany pojawią się w regulaminie dotyczącym Covid-19 i na interaktywnej mapie na FHI.no od poniedziałku 23 sierpnia włącznie.

Powiadomienie SMS wysyłane jest do osób z norweskim abonamentem komórkowym, które przebywają w krajach, w których obowiązują zmienione zasady wjazdu po przybyciu do Norwegii.

Nadal odradza się podróżowania poza EOG/Schengen i Wielką Brytanię.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal odradza wszelkich podróży, które nie są bezwzględnie konieczne do krajów spoza EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii. Istnieją wyjątki dla niektórych wybranych krajów i obszarów z unijnej listy krajów trzecich, tzw. krajów fioletowych. Porady dotyczące podróży do innych części świata obowiązują do 1 września 2021 r.

Następujące kraje pozostają zielone:

 • Węgry
 • Polska
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Czechy.

Kraje, na które nałożono ograniczenia wjazdowe oraz obowiązek  kwarantanny wjazdowej (zmieniono z zielonego na pomarańczowy):

 • Łotwa
 • Niemcy

Kraje, które mają kolor pomarańczowy lub czerwony lub zmieniają kolor z pomarańczowego na czerwony (te same zasady dotyczą krajów pomarańczowych i czerwonych):

Pomarańczowy:

 • Włochy
 • San Marino
 • Watykan
 • Chorwacja
 • Luksemburg
 • Bułgaria
 • Słowenia
 • Austria.

Czerwony:

 • Portugalia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Malta
 • Francja
 • Estonia
 • Holandia
 • Belgia
 • Litwa
 • Szwajcaria
 • Liechtenstein (zmieniono z pomarańczowego).

Kraje pozostające ciemnoczerwone:

 • Andora
 • Cypr
 • Hiszpania
 • Wielka Brytania
 • Monako.

Wybrane archipelagi w Europie

Niektóre archipelagi są rozpatrywane oddzielnie, aby ułatwić bezpieczne podróżowanie na wyspy, które są popularnymi celami podróży dla Norwegów. Nie wprowadza się żadnych zmian w ograniczeniach wjazdu i wymaganiach dotyczących kwarantanny dla żadnego z wybranych archipelagów.

Nadal będą obowiązywać ograniczenia wjazdu i wymagania dotyczące kwarantanny przy wjeździe ze wszystkich wybranych archipelagów.

Następujące archipelagi pozostają pomarańczowe lub czerwone:

Pomarańczowy:

 • Madera
 • Portugalia.

Czerwony:

 • Azory (Portugalia)
 • Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)
 • Wyspy Egejskie Północne (Grecja)
 • Sardynia (Włochy)
 • Sycylia (Włochy).

Następujące archipelagi pozostają ciemnoczerwone i podlegają kwarantannie hotelowej:

 • Baleary (Hiszpania)
 • Korsyka (Francja)
 • Kreta (Grecja)
 • Wyspy Egejskie Południowe (Grecja)
 • Wyspy Jońskie (Grecja).

Regiony w krajach skandynawskich

Kraje skandynawskie są na razie nadal oceniane na poziomie regionalnym, głównie ze względu na wystarczającą bazę danych potrzebną do takiej oceny.

Szwecja

W ośmiu nowych regionach Szwecji wprowadzono ograniczenia wjazdu i wymogi dotyczące kwarantanny, a obecnie w Szwecji nie ma regionów zielonych.

Następujące regiony będą miały ograniczenia wjazdowe i kwarantanny wjazdowe:

Blekinge, Dalarna, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland (z zielonego na pomarańczowy), Gävleborg i Örebro (z zielonego na czerwony).

Następujące regiony nadal są pomarańczowe lub czerwone lub zmieniają kolor z pomarańczowego na czerwony (te same zasady dotyczą regionów pomarańczowych i czerwonych):

Pomarańczowy: Östergötland, Norrbotten, Södermansland i Uppsala.

Czerwony: Gotland, Halland, Sztokholm, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland (zmieniony z pomarańczowego na czerwony), Skåne (zmieniony z pomarańczowego na czerwony) i Jämtland (zmieniony z pomarańczowego na czerwony).

Dania

Nie są wprowadzane żadne zmiany w ograniczeniach wjazdu ani w wymaganiach dotyczących kwarantanny. W związku z tym nadal obowiązują ograniczenia wjazdowe i wymogi dotyczące kwarantanny przy wjeździe ze wszystkich regionów Danii (z wyjątkiem Wysp Owczych).

Wyspy Owcze nadal są zielone, a Grenlandia zmienia kategorię z pomarańczowej na czerwoną (te same zasady dotyczą regionów pomarańczowych i czerwonych).

Następujące regiony nadal mają kolor pomarańczowy lub czerwony:

Pomarańczowy: Zelandia i południowa Dania.

Czerwony: region stołeczny(w tym Kopenhaga). Środkowa Jutlandia i Północna Jutlandia.

Finlandia

W dwóch regionach Finlandii wprowadzono ograniczenia wjazdu i wymogi dotyczące kwarantanny. Oznacza to, że w Finlandii pozostał tylko jeden region, który jest zielony.

Następujące regiony zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy:

Mellersta Österbottens oraz Östra Savolax .

Następujący region pozostaje zielony:

Länsi-Pohja.

Pozostałe regiony Finlandii nadal mają kolor pomarańczowy lub czerwony. 

Kraje fioletowe

FHI rozważa, w których krajach i obszarach znajdujących się na liście krajów trzecich UE występuje sytuacja infekcji, która stanowi podstawę nieco łagodniejszych zasad wjazdu podczas podróży do Norwegii, takich jak zwolnienie z odbywania kwarantanny w hotelu. Kraje te nazywane są „krajami fioletowymi”. 

Te kraje i terytoria nie są już sklasyfikowane jako fioletowe:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kanada i Mołdawia.

Te kraje i terytoria pozostają fioletowe:

 • Australia
 • Nowa Zelandia
 • Arabia Saudyjska
 • Singapur
 • Tajwan.

W tym tygodniu (tydzień nieparzysty) oceniono, czy sytuacja infekcji wymaga zaostrzenia ograniczeń wjazdowych i wymogów kwarantanny. 

Jeśli podróżujesz z zielonego kraju, ale zatrzymujesz się w kraju, w którym obowiązują bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące kwarantanny (np. pomarańczowy, czerwony lub ciemnoczerwony), po przybyciu do Norwegii obowiązują zasady wjazdu z kraju, w którym się zatrzymujesz. Oznacza to, że jeśli nie jesteś obywatelem Norwegii i masz międzylądowanie w kraju, który nie jest zielony, nie masz prawa wjazdu do Norwegii.

Co tydzień nowe aktualizacje

FHi co tydzień ocenia odpowiednie kraje i obszary. W tygodniach parzystych dokonywana jest szeroka ocena na podstawie sytuacji infekcji i tego, czy kraje i obszary powinny otrzymać ulgę lub zaostrzenie. W tygodniach nieparzystych rozważa się tylko, czy sytuacja infekcji nakazuje, aby niektóre kraje miały bardziej rygorystyczne zasady (na przykład zmiana z zielonego na pomarańczowy lub czerwony).

Wymagania dotyczące wjazdu i kwarantanny obowiązujące od 5 lipca

Kraje zielone: ​​nie ma wymagań dotyczących testowania przed wjazdem do Norwegii lub poddania się kwarantannie. Musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy i wykonać test na granicy po przyjeździe. Tych, którzy mieszkają w zielonych krajach, nie dotyczy zakaz wjazdu do Norwegii.

Kraje pomarańczowe: podróżnych z krajów pomarańczowych dotyczą takie same zasady, jak podróżnych z krajów czerwonych. Być może w późniejszym czasie będzie konieczne wprowadzenie odrębnych wymagań dla krajów pomarańczowych.

Kraje czerwone: Nie każdy ma prawo wjechać do Norwegii. Osoby, które mają prawo wjechać do Norwegii, muszą mieć przed wjazdem negatywny wynik testu, wypełnić formularz rejestracji wjazdowej, wykonać test na granicy po przyjeździe i przejść kwarantannę wjazdową.

Kraje ciemnoczerwone: te same zasady wjazdu, które dotyczą przyjazdu z kraju czerwonego, ale dodatkowo część kwarantanny wjazdowej musi zostać przeprowadzona w hotelach kwarantannowych.

Kraje fioletowe: Dziadkowie, partnerzy i inni z tych krajów są zwolnieni z zakazu wjazdu. Gdy kraj wyjazdu jest fioletowy musisz wystąpić o uprzednią zgodę na wjazd dla partnera/partnerki, a zezwolenie na wjazd może być używane tylko wtedy, gdy kraj jest fioletowy. W przeciwnym razie te same zasady wjazdu (kwarantanna, test itp.) jak w krajach czerwonych.

Inne kraje na świecie: Te same zasady wjazdu (hotel kwarantannowy, test itp.) jak w przypadku krajów ciemnoczerwonych.

Jeśli byłeś w pełni zaszczepiony lub przeszedłeś Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i możesz to udokumentować weryfikowalnym certyfikatem koronowym zatwierdzonym do wjazdu do Norwegii, to jesteś zwolniony z kwarantanny wjazdowej i nie musisz posiadać zaświadczenia o negatywnym teście, wypełniać wjazdowego formularza rejestracyjnego ani robić testu na granicy. Obowiązuje to niezależnie od kraju, z którego przybywasz.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej sytuacji, szczegółowe informacje znajdziesz na helsenorge.no

Kryteria oceny

Wartości progowe dla zarejestrowanych infekcji, badań i populacji w krajach europejskich pochodzą z Europejskiej Agencji Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC), która jest również głównym źródłem obliczeń FHI. Kryteria opierają się na danych liczbowych na 100 000 mieszkańców z ostatnich 14 dni oraz na odsetku próbek pozytywnych. „Mniej niż 50 przypadków” oznacza zatem „Mniej niż 50 potwierdzonych przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni”.

Kraje zielone: ​​mniej niż 50 przypadków i mniej niż 4% próbek pozytywnych lub mniej niż 75 przypadków i mniej niż 1% próbek pozytywnych.

Kraje pomarańczowe: mniej niż 50 przypadków i 4% próbek dodatnich lub więcej, albo od 50 do 75 przypadków i odsetek próbek dodatnich powyżej 1 procent lub od 75 do 200 przypadków i mniej niż 4 procent próbek dodatnich. 

Kraje czerwone: Od 75 do 200 przypadków i 4 procent próbek dodatnich lub więcej, albo od 200 do 500 potwierdzonych przypadków.

Kraje ciemnoczerwone: Jeśli potwierdzonych przypadków jest 500 lub więcej lub brakuje niezbędnych i wiarygodnych danych do oceny. Jeśli istnieją specjalne względy kontroli infekcji, takie jak wysoka częstość występowania szczególnie zakaźnych wariantów wirusów, kraj musi być sklasyfikowany jako ciemnoczerwony, niezależnie od proporcji próbek pozytywnych.

Kompleksowa ocena może oznaczać, że kraje, które kwalifikują się na zielono na podstawie obiektywnych kryteriów, nie zmieniają koloru na zielony, ale są koloru pomarańczowego lub czerwonego. 

Źródło: regjeringen.no, wykonawca HOD

Źródło: Regjeringen.no

Fot. Pexels / Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.