Opony z kolcami – system refundacji

15 września 2021 r. Rada Miejska zatwierdziła opłatę za opony z kolcami w strefie w Kristiansand. Jednocześnie przyjęto system dofinansowania w wysokości 300 nok za oponę przy zakupie opony bez kolców. Program wymiany opon z kolcami obowiązuje od 1 października do 24 kwietnia 2022 r. 

Wprowadzenie systemu opłat za opony z kolcami ma doprowadzić do zmniejszenia ilości pyłu unoszącego się w powietrzu, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Kristiansand. Badania wskazują, że używanie opon bez kolców może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa (o 2-5%), a tym samym do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do powietrza. W tej chwili 66% mieszkańców gminy jeździ w sezonie zimowym bez kolców. Władze miasta chcą zwiększyć ten odsetek do 85%. 

Program dofinansowania wymiany opon z kolcami dotyczy zakupu do czterech nowych opon zimowych bez kolców na samochód. Wypłata refundacji (300 nok za oponę i maksymalnie 1200 nok za samochód) wymaga jednoczesnego dostarczenia odpowiedniej liczby opon z kolcami do zarejestrowanego sprzedawcy opon w Norwegii. Sprzedawca opon musi potwierdzić, że dostarczone opony z kolcami są przekazane do legalnej utylizacji odpadów.

Jak otrzymać zwrot?

Aby otrzymać zwrot należy złożyć wniosek na osobnym formularzu i dołączyć dokumentację. 

 • O refundację kosztów może ubiegać się zarejestrowany właściciel pojazdu. 
 • Samochód musi być zarejestrowany w ewidencji pojazdów mechanicznych. 

Program refundacji kosztów wymiany opon z kolcami dotyczy:

 • Osób prywatnych, które są zarejestrowanymi właścicielami samochodu

i są zarejestrowane jako mieszkańcy Kristiansand, 

lub są studentami studiów stacjonarnych w Kristiansand, 

lub mieszkają w gminie innej niż Kristiansand, ale mają stałą pracę w Kristiansand.

 • Współmałżonków lub konkubentów właściciela samochodu

z miejscem pracy w Kristiansand lub 

z miejscem studiów stacjonarnych w Kristiansand.

 • Firm będących zarejestrowanymi właścicielami samochodu, które zarejestrowały adres firmy w Kristiansand.

Wniosek o refundację kosztów wymiany opon

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją właściciel samochodu przesyła do gminy Kristiansand za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do 1 maja 2022 r. 

Uwaga! Formularz zgłoszeniowy jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowany na stronie gminy, gdy będzie gotowy. 

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca, a pieniądze zostaną wypłacone do piętnastego dnia następnego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:

 • Paragon potwierdzający zakup opon zimowych bez kolców należących do wnioskowanego samochodu – ilość, rodzaj, data sprzedaży i cena.
 • Potwierdzenie, że ​​jesteś właścicielem samochodu (np. wydruk z ewidencji pojazdu, zdjęcie karty pojazdu).
 • Potwierdzenie od sprzedawcy opon, że zamontowano nowe opony bez kolców na felgach oraz że dostarczone opony z kolcami zostaną dostarczone do legalnego przetwarzania odpadów.

Wnioskodawcy, którzy nie są zarejestrowani jako mieszkańcy Kristiansand, muszą dołączyć następujące dokumenty:

 • Student studiów stacjonarnych (właściciel samochodu lub współmałżonek/konkubent właściciela samochodu), który mieszka w gminie innej niż Kristiansand, musi dołączyć potwierdzenie z uniwersytetu/uczelni w Kristiansand.
 • Pracownicy (właściciel samochodu lub współmałżonek/konkubent właściciela samochodu) mieszkający w gminie innej niż Kristiansand muszą udokumentować, że miejsce pracy jest zarejestrowane w Kristiansand (np. potwierdzenie od pracodawcy).

Złożenie wniosku o zwrot oznacza akceptację warunków refundacji przez właściciela samochodu. Stronami w sprawie są właściciel samochodu i gmina Kristiansand. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie dokumentacji spowoduje, że wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony. Właściciele samochodów stracą prawo do refundacji w przypadku nadużycia lub próby nadużycia programu.


Opłata za użytkowanie opon z kolcami w Kristiansand jest ustalana centralnie i wynosi dla samochodu: 

 • 1400 koron za sezon
 • 450 koron miesięcznie
 • 35 koron dziennie 

Pojazdy ciężkie (powyżej 3500 kg), będą płacić podwójnie. Sezon na opłaty obowiązywać będzie w okresie od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po drugim dniu Wielkanocy.


Podoba Ci się artykuł? Doceniasz naszą pracę? Wesprzyj nas wpłacając dowolną kwotę na SPLEIS


Źródło: Kristiansand kommune

Zdjęcie: Benjamin Brunner/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.