Strajk Unio

Od 27 maja w Kristiansand i wielu innych gminach w Norwegii trwa strajk. Dziś, 2 czerwca, do strajku dołączyła większość przedszkoli i szkół. Strajkują jednak nie tylko nauczyciele, bo także pielęgniarki, pracownicy administracji czy bibliotek. Wszyscy strajkujący są w koszulkach z napisem Unio. 

O co chodzi z tym strajkiem

Unio to największa organizacja w Norwegii zrzeszająca pracowników z wyższym wykształceniem. Jej członkami jest ponad 380 000 osób zarejestrowanych w 13 związkach członkowskich (Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det Norske Maskinistforbund, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Norsk Ergoterapeutforbund,  Bibliotekarforbundet, Det Norske Diakonforbund, Skatterevisorenes Forening, Norsk Radiografforbund). Zadaniem Unio jest chronienie interesów absolwentów wyższych uczelni. 

Zaniepokojenie związku wzbudza fakt, że w ciągu dwóch ostatnich lat nastąpił gwałtowny spadek w rekrutacji do zawodów nauczycielskich, dotyczy to nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zarówno w  szkołach podstawowych jak i średnich pracuje wiele osób bez odpowiedniego wykształcenia nauczycielskiego, w prawie 1600 przedszkolach brakuje jednego lub więcej pedagogów  przedszkolnych. Połowa nauczycieli aplikuje lub rozważa ubieganie się o inną pracę. Z danych NAV wynika, że w norweskim systemie opieki zdrowotnej brakuje 7000 pielęgniarek, co stanowi wzrost o prawie 2000 w ciągu roku. 

W związku z tym Unio domaga się wyraźnego wzrostu płac realnych dla swoich członków i zwraca uwagę na wyzwania związane z rekrutacją i zatrzymaniem wykwalifikowanych pracowników w gminach. 

W skali kraju do strajku przystąpiło ponad 22500 członków Unio, pracowników przedszkoli, szkół, placówek służby zdrowia, bibliotek i innych instytucji publicznych. Objętych strajkiem jest wiele gmin: Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg, Ålesund, a także Oslo, Fredrikstad, Porsgrunn i Drammen. 

Strajkiem, z oczywistych powodów, najbardziej dotknięci są rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych, którzy muszą zorganizować sobie opiekę na ten czas lub po prostu wziąć wolne w pracy, ale także pacjenci i osoby wymagające opieki. Ze względu na to, że liczba strajkujących w poszczególnych placówkach jest różna, niektóre z nich zdecydowały się ograniczyć swoją ofertę, inne całkowicie zamknąć. 

Rodzice nie mają jednak możliwości wzięcia dnia wolnego z powodu  „choroby dziecka” (syke barn dager). Nie ma przepisów, które dawałyby rodzicom prawo do wolnego lub zasiłku, kiedy szkoła lub przedszkole zamknięte są z powodu strajku. W praktyce oznacza to, że albo muszą skorzystać z urlopu, bezpłatnego wolnego lub liczyć na dobrą wolę pracodawcy. 

Jeśli rodzice nie mogą zorganizować sobie opieki do dzieci w czasie gdy pracują, muszą  – wraz z pracodawcą – znaleźć inne rozwiązanie. Pracownik nie może jednak żądać wypłaty wynagrodzenia za dni, w których jest w pracy nieobecny z powodu utrudnień spowodowanych strajkiem. W tym wypadku wszystko zależy od ustaleń z naszym pracodawcą.


Lista placówek w Kristiansand, których pracownicy strajkują:

 • Agder fylkeskommune fylkesadministrasjonen Kristiansand
 • Askeladden barnehage,
 • Auglandstjønn barnehage,
 • Avd Ungdomshelse,
 • Bamsebo barnehage,
 • Bergtorasvei barnehage,
 • Bjørnungen barnehage,
 • Brattbakken skole,
 • Eventyrheia barnehage,
 • Fagerholt skole,
 • Fiskå skole,
 • Flekkerøy skole,
 • Forvaltning og koordinering,
 • Frisklivsentral,
 • Grim og Strai sone,
 • Haumyrheia skole,
 • Havlimyra skole,
 • Hellinga barnehage,
 • Helse barn og unge, Lund,
 • Helse barn og unge, Sentrum,
 • Helse barn og unge, Vest,
 • Helse barn og unge, Vågsbygd
 • Helse barn og unge, Øst,
 • Holte skole,
 • Hånes og Tveit sone
 • Justvik skole,
 • Karl Johans Minne skole,
 • Karuss barnehage,
 • Karuss skole,
 • Kjerrheia sone,
 • Kløvergården barnehage,
 • Kongens sone,
 • Kongsgård sone,
 • Kringsjå skole,
 • Kristiansand internasjonale skole,
 • Kristiansand katedralskole Gimle,
 • Kristiansand kommune,
 • Kristiansand kommune oppvekst,
 • Kristiansand kommune bibliotek,
 • Kristiansand kommune  helse og mestring,
 • Kuholmen sone,
 • Kvadraturen videregående skole,
 • Langenes skole,
 • Lindebøskauen skole,
 • Linerla barnehage
 • Lovisenlund skole,
 • Lund sone,
 • Lunde skole,
 • Midtre vågsbygd sone,
 • Mosby oppvekssenter skole,
 • Mosby oppvekstsenter barnehage,
 • Møllestua barnehage,
 • Møvig skole,
 • Odderhei skole
 • Odderøya barnehage
 • Posebyen sone
 • Presteheia skole
 • Rehabilitering fysioterapi og ergoterapi,
 • Roligheden gård barnehage,
 • Rosseland skole,
 • Sjøstrand skole,
 • Skårungen barnehage, 
 • Slettheia skole,
 • Solholmen skole,
 • Songdalen skole,
 • Songdalstunet omsorgssenter,
 • Strømme skole,
 • Søgne sone vest,
 • Søgne videregående skole,
 • Søm/Randesund sone,
 • Tangen videregående skole,
 • Tangvall skole,
 • Taremareskogen,
 • Tinnheia sone,
 • Tinnstua barnehage,
 • Tinntjønn skole,
 • Tordenskjoldsgate skole,
 • Torridal skole,
 • Tunballen barnehage,
 • Tunballen skole,
 • Valhalla ØHD,
 • Vardåsen skole,
 • Vigvoll skole,
 • Voietun barnehage,
 • Voietun skole,
 • Vågsbygd videregående skole,
 • Wilds minne skole,
 • Ytre Vågsbygd sone,
 • Øvre Slettheia barnehage,
 • Øvre Slettheia oppvekstsenter skole.

Strajk wpływa również na SFO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *