Przyjazd do Norwegii. Zebrane wytyczne

W związku z pandemią COVID-19 Norwegia wprowadziła surowe ograniczenia wjazdu dla obcokrajowców. Poza obywatelami Norwegii, wjazd do kraju mogą mieć tylko cudzoziemcy tu mieszkający. Rząd zdecydował, że restrykcje wjazdowe nadal będą kontynuowane. 

W drugim etapie ponownego otwarcia Norwegii rozpoczynającego się 27 maja obowiązywać będą przepisy przedstawione poniżej. 

Osoby, które mają prawo wjechać do Norwegii, muszą zarejestrować swój przyjazd.

Do Norwegii nadal NIE MOGĄ WJECHAĆ (dotyczy obywateli wszystkich krajów, w tym obywateli UE/EOG i obywateli krajów nordyckich):

 • turyści,
 • członkowie dalszej rodziny, tacy jak dziadkowie,
 • partner/partnerka lub narzeczony/a,
 • obcokrajowcy (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii, a którzy nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków,
 • osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy lub nauki w Norwegii i które nie są jeszcze rezydentami,
 • osoby podróżujące służbowo,
 • cudzoziemcy, którym przyznano wizę Schengen, ale którzy nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków,
 • osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają.

Za wyjątkiem:

 • cudzoziemców mieszkających w Norwegii,
 • cudzoziemców pochodzących z krajów/obszarów niepodlegających kwarantannie (kraje/obszary „żółte”),
 • cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie w ramach łączenia rodzin,
 • cudzoziemców, którzy mają odwiedzić lub mieszkać z bliskimi członkami rodziny w Norwegii,
 • cudzoziemców, którzy mają realizować uzgodnione kontakty z dziećmi,
 • cudzoziemców, którzy mają szczególne powody wskazujące, że dana osoba ma prawo wjazdu, tj. szczególne obowiązki opiekuńcze nad osobami w Norwegii lub inne ważne względy społeczne,
 • osób ubiegających się o azyl i przesiedlonych uchodźców,
 • określonych grup zawodowych, jak:
  • dziennikarze,
  • marynarze i personel lotniczy,
  • pracujący w transporcie towarowym i pasażerskim,
  • dyplomaci i personel wojskowy,
  • Saamowie podczas hodowli reniferów,
  • naukowcy i członkowie załogi na morskim rejsie badawczym,
 • cudzoziemców zaproszonych przez władze Norwegii oraz pracowników organizacji międzynarodowych,
 • cudzoziemców, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen),
 • cudzoziemców pełniących krytyczne role społeczne,
 • personelu medycznego ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki,
 • obcokrajowców, którzy są stałymi mieszkańcami Svalbardu lub którzy muszą podróżować przez lądowe terytorium Norwegii w drodze do/z pracy lub pobytu na Svalbardzie.

Obowiązkowe testy, rejestracja przyjazdu, kwarantanna i hotel kwarantannowy z zasady będą nadal obowiązywały tych nielicznych, których restrykcje wjazdowe nie dotyczą.  

Lista krytycznych obszarów społecznych (zaktualizowana 28 kwietnia 2021), których pracownicy mają prawo wjazdu (pełnią krytyczne role społeczne):

 • Kierownictwo i zarządzanie kryzysowe,
 • Siły zbrojne,
 • Prawo i porządek,
 • Zdrowie i opieka zdrowotna, włączając apteki i sprzątanie,
 • Służby ratunkowe,
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze cywilnym,
 • Natura i środowisko,
 • Bezpieczeństwo dostaw energii,
 • Woda i ścieki,
 • Usługi finansowe,
 • Dostawa energii,
 • Komunikacja elektroniczna,
 • Transport,
 • Usługi satelitarne.

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją tego, że jest wiele ognisk zmutowanej wersji wirusa. Są to tymczasowe obostrzenia obowiązujące do czasu uzyskania kontroli nad sytuacją epidemiologiczną.

Rejestracja przyjazdu

Aby zapewnić lepszą kontrolę nad zakażeniami, wszyscy podróżni z „czerwonych obszarów/krajów” muszą zarejestrować się przed przekroczeniem granicy. Dotyczy to również norweskich obywateli.

Podróżni muszą się zarejestrować najwcześniej 72 godziny przed przyjazdem do Norwegii. Konieczna jest rejestracja online, po której rejestrujący otrzymuje potwierdzenie do okazania policji podczas kontroli granicznej. Dane są bezpiecznie przechowywane i usuwane po 20 dniach, dostęp do tych danych mają jedynie władze.

Pomoc przy rejestracji uzyskać  można pod numerem telefonu +47 33 41 28 70.

Kwarantanna wjazdowa i hotel kwarantannowy

Wszyscy podróżujący do Norwegii muszą zostać poddani kwarantannie w odpowiednim miejscu lub w hotelu kwarantannowym. Wyjątek od kwarantanny mają tylko te osoby, które przebywały w krajach/obszarach o niskiej liczbie zakażeń w EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii (kraje/obszary „żółte”).

Osoby przyjeżdżające z krajów/obszarów EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii, w których występuje duża liczba zakażeń, muszą przebywać w hotelach kwarantannowych, ale mogą opuścić hotel kwarantannowy po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej w dobie trzeciej lub siódmej, w zależności od skali infekcji w kraju/obszarze, w którym przebywały.

Wszyscy podróżni z krajów innych niż EOG/Schengen i Wielka Brytania muszą spędzić cały okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych.

Miejsce kwarantanny dla pracowników musi być wcześniej zatwierdzone

Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać przepisów dotyczących kwarantanny. Główna zasada mówi, że mają ją odbyć w hotelu.

Wyjątek stanowią pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii, i którym pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu. Miejsce to przed przyjazdem pracownika musi zostać zatwierdzone przez Norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Przy wjeździe do kraju należy przedłożyć dokumentację takiego zatwierdzenia.

Obowiązek testowania

Jeśli przyjezdny przebywał w ciągu ostatnich 14 dni w kraju lub na obszarze z obowiązkiem kwarantanny, po przyjeździe do Norwegii musi wykonać test na obecność koronawirusa. Dotyczy to również obywateli norweskich, a od 19 kwietnia także dzieci poniżej 12 roku życia.  Testowanie dzieci na granicy.

Osoby, które bez uzasadnionej przyczyny nie poddadzą się testowi, mogą dobrowolnie opuścić kraj lub zostać ukarane grzywną.

Przy wjeździe podróżni muszą dodatkowo okazać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2. Test powinien być zrobiony w ciągu 24 godzin przed przyjazdem do Norwegii. Dotyczy to również obywateli Norwegii i obcokrajowców mieszkających w Norwegii. W przypadku osób przylatujących do Norwegii test może być zrobiony w ciągu 24 godzin przed planowaną godziną odlotu pierwszej części podróży.

Wymóg negatywnego wyniku testu nie ma zastosowania, jeżeli uzyskanie takiego zaświadczenia było niemożliwe lub niewspółmiernie wymagające. 

Lista otwartych przejść granicznych

Infolinia na temat przyjazdu, testowania i kwarantanny:

 • w Norwegii: 815 55 015
 • z zagranicy: +47 21 89 80 42

Źródło: notatka prasowa z regjering.no

Zdjęcie: Suhyeon Choi/Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.