Cel Polski – przezwyciężyć ekonomiczne dziedzictwo II wojny światowej

Polska jest jednym z krajów, które w XX wieku doświadczyły największych zniszczeń. W czasie II wojny…