Rødt svarer

Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte Martine Dahle Huse fra Rødt

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Mennesker som kommer til Norge av ulike grunner, skal møte en inkluderende bolig-, arbeids-, skole- og utdanningspolitikk som sikrer at det er plass til alle, og som hindrer segregering. Rødt sine representanter i fagbevegelsen bruker også mye krefter på å holde kontakt med og organisere polske arbeidere i Norge.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig.Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Rødt har vedtatt at vi vil ivareta spesialkompetansen til arbeidsinnvandrere, asylanter og øvrig minoritetsbefolkning ved å forenkle systemet for videreutdannelse. Ellers vet vi at mange arbeidsinnvandrere møter fordommer på arbeidsmarkedet. Rødt vil kjempe mot alle former for rasisme og diskriminering i arbeidslivet.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Rødt jobber for et anstendig arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig mener vi at alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt må sikres en form for offentlig ytelse som gir grunnlag for et verdig liv uten fattigdom. Rødt vil derfor øke minstesatsen for sosialhjelp til et nivå det er mulig å leve av, innføre gratis barnehage og SFO, øke overgangsstønaden og øke trygd for arbeidsløse, uføre og syke. Rødt mener at velferdsstaten må sørge for at de som får alvorlige helsemessige problemer, får leve så gode og økonomisk trygge liv som mulig.

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Når det gjelder CO2-avgiften, så mener vi at å øke avgiftene på fossilt drivstoff er et nødvendig virkemiddel for å få ned klimagassutslippene. Men Rødt mener disse avgiftene burde være mer rettferdig, at man skiller mellom by og bygd og mellom de som tjener lite og de som tjener mye. Det er stor forskjell på kollektivtransport-tilbudet i de store byene og i distriktene. Selv om Rødt ønsker å bygge ut kollektivtilbudet også i distriktene vil det være større behov for å bruke bil enkelte steder. Vi mener man kan gjøre det ved å ha noe som heter „klimarabatt” hvor alle inntektene fra avgiftene betales tilbake til folk (hver mnd. som barnetrygda), og at man da betaler ut mer til de med lav inntekt og de som bor i distriktene hvor man trenger bil i hverdagen.

Rødt er også mot at avgiftspolitikken skal skape fordeler for de som har mye penger og ulemper for de som har lite penger. Vi har derfor foreslått at det skal være et tak på subsidier til el-biler slik at de som har råd til å kjøpe en kjempedyr elbil ikke skal få mer penger fra staten i subsidier.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Vi oppfordrer alle til å stemme på Rødt for å få et arbeidsliv med gode vilkår for alle uansett om de kommer fra Norge eller er arbeidsinnvandrere. Vi ønsker å gjøre mange velferdstjenester billigere eller gratis, f.eks. barnehage, skolefritidsordning, tannlege, fritidsaktiviteter for barn osv.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.