Helsepartiet svarer

Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte nestleder i Helsepartiet, Lise Askvik.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette?

Helsepartiet har politikk som verken er høyre eller venstreideologi. Vår politikk bygger på humanisme, inkludering og på helsehensyn.
Vår politikk hviler på at mennesker må ta godt vare på hverandre, og vi må integrere alle som bor i Norge i det samfunnet vi bygger sammen – i skole, arbeid, helse, juss og alle andre områder som angår hver og en av oss – uansett hvor vi kommer fra.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Psykiske plager er et enormt problem, og spesielt utsatt er man om kultur, språk og andre hindre gjør det vanskeligere å få hjelp, enn det allerede er!
Helsepartiet er det eneste partiet som har helse som førstesak og vi er svært opptatt av å øke kapasiteten og tilgjengeligheten så alle får helsehjelp! Da er det naturlig også at vi må åpne for helseansatte med polsk, arabisk og andre språkbakgrunner, så man kan få hjelp på eget morsmål. I dag kuttes helsetjenestene hele veien, mens Helsepartiet vil ha det motsatte; økning på helsehjelp – fordi det både er god etikk og god økonomi!

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Vi ser at mange mennesker som faller utenfor i Norge, blir fattige. Både syke mennesker og folk uten utdannelse, språkferdigheter og annen bakgrunn sliter økonomisk. Derfor har vi politikk som vil sikre en minimumsinntekt når man kommer i en situasjon der alle andre hjelpetiltak mangler: situasjonsbetinget borgerlønn.


4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Helsepartiet mener at bompenger er usosiale fordi de rammer de med dårlig økonomi. Vi kan ikke ha det sånn at bare de rike kan kjøre bil! Samtidig må vi dreie bilpolitikken over på et grønnere spor og elbiler er sannsynligvis fremtiden, fordi de forurenser mindre. Vi har ingen vedtatt politikk på bensinpriser, men vår logikk og grunnholdning er at vi må sørge for at transporttilbudene er tilgjengelige for alle mennesker, uansett inntekt.


5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Vi ønsker at alle som er enige om at helse ligger til grunn for all politikk må vurdere å stemme Helsepartiet. I Norge har de to store partiene kuttet i helse fordi de ser på sykehusets økonomi, ikke på samfunnets økonomi når de kutter i tilbudet. Norge hadde 24.000 sykehussenger i 1964 da vi var 3,5 millioner innbyggere. Nå er vi 5,4 millioner og vi har bare 10.800 sykehussenger igjen – til sammen! Denne enorme mangelen går mest ut over de som ikke kan gjøre seg lett forstått, og derfor må vi investere i større kapasitet. Innen psykiatrien er det enda verre – der vi tidligere  hadde over 9000 psykiatriske sykesenger har vi nå under 3500 igjen!
Helsepartiet trenger hjelp for å styrke helsesektoren – og vi har politikk for alle områder. Ikke konservativ, ikke sosialistisk, men bygget på en logikk om at alle mennesker behøver en helse for å fungere best mulig i livet.

Vi trenger polakkenes støtte for å få in ETT parti på Stortinget som setter helse først. Ingen av de andre gjør det – alle andre har andre hovedsaker. Hjelp oss å hjelpe hverandre.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.