Arbeiderpartiet svarer

Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte Arbeiderpartiet.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Polske arbeidere har vært enormt viktige for Norge de siste 15-20 årene. Som arbeidstakere har polakkene også vært sentrale som tema i politiske debatter om norske lønns- og arbeidsvilkår, noe Arbeiderpartiet er ekstra opptatt av å sikre. Men helt korrekt: Som innvandrergruppe i det norske fellesskapet har de fått mindre oppmerksomhet enn enkelte av gruppene fra ikke-europeiske land. Det kan tolkes positivt, at det ikke har vært så store utfordringer. Skulle det være utfordringer, som ikke har fått så mye oppmerksomhet så langt, så vil Arbeiderpartiet veldig gjerne lytte til gode forslag til hva som kan gjøres. Vi er opptatt av at alle som bor i Norge, spesielt de som planlegger å bli boende og velger norsk statsborgerskap, skal kunne delta fullt ut i samfunnet.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Arbeiderpartiet er tydelig på at ingen skal diskrimineres i norsk arbeidsliv, og at alle bør få mulighet til å bruke sine kvalifikasjoner så lenge behovet er der. Så er det ikke alt som kan lovreguleres. Fordommer mot folk fra andre steder finnes i alle land og kulturer, dessverre også i Norge. Dette kan også påvirke en arbeidsgiver. Arbeiderpartiet vil fortsette prøveordningen med anonyme jobbsøknader i offentlige virksomheter, og er åpen for alle gode ideer til hvordan situasjonen kan bedres.
Sliter man psykisk, og familie og venner ikke er nok, skal man få tilbud om hjelp. Det offentlige helsetilbudet vil alltid få mer penger med Arbeiderpartiet i regjering, og nå vil vi ha et ekstra løft for psykisk helse.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Dette er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha billigere barnehageplasser, SFO og fritidsaktiviteter. Skatten skal bli litt lavere for alle inntekter under 750.000 kr. Er man pendler, eller fagorganisert, kommer man enda bedre ut. Ingen avgifter skal opp uten at andre avgifter eller skatter går like mye ned. Vi sier også nei til økte egenandeler ved legebesøk utover prisjustering.   
Så er det ingen hemmelighet at arbeid til alle, med gode lønns- og arbeidsvilkår, er Arbeiderpartiets hovedprioritet. Vi respekterer folks frihet til å ta egne valg, samtidig som vi jo håper at alle innvandrergrupper – polakkene inkludert – ønsker å ta del i det norske samfunnet. Det vil vi legge best mulig til rette for. 

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Arbeiderpartiet vet at mange ikke har råd til å skifte ut den bilen de har, før de må. Derfor vil vi skjerme pumpeprisen mot det som ellers skal skje på CO2-avgift.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Menn og kvinner fra Polen er forskjellige, som alle andre, men mange har noe felles: De har hatt nytte av at Norge er del av EUs felles arbeidsmarked gjennom EØS. De andre partiene på venstresiden ønsker en slutt på dette, og vil ha Norge ut av EØS. Noen går langt i å snakke den polske arbeidsinnsatsen ned. Arbeiderpartiet er veldig tydelig på alt vi har å takke polakker i Norge for, vi forsvarer EØS-avtalen, og er garantist for at den beholdes. Samtidig har Arbeiderpartiet en mye mer offensiv politikk for å sikre norsk lønn og norske arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge, enn det partiene på høyresiden har.
I tillegg er det jo Arbeiderpartiet som i stor grad har formet det Norge som mange innvandrere legger merke til. Vi skiller oss fra partiene til venstre og høyre for oss, ved det vi har lyktes med å kombinere: 
En næringspolitikk for høy økonomisk velstand. En arbeidslivspolitikk for rettferdig fordeling og små forskjeller. En velferdspolitikk for trygghet og muligheter til alle. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.