Miliony koron dotacji na walkę z zanieczyszczeniem plastikiem

110 milionów koron – tyle chce przeznaczyć Handeles Miljøfond na nowatorskie środki ochrony środowiska związane z plastikiem.

Od øre do milionów koron

Handeles Miljøfond jest największym w Norwegii prywatnym funduszem na rzecz ochrony środowiska. Pieniądze na swoją działalność czerpie od członków przekazujących po 50 øre za każdą kupioną lub sprzedaną przez siebie plastikową torbę na terenie Norwegii. Tym samym członkiem HM może być każdy sklep, sieć czy hurtownia korzystające z plastikowych toreb. W tym roku organizacja rozdystrybuuje sumę 110 milionów koron na walkę z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem.

Wąskie gardło gospodarki obiegowej plastiku

Zanieczyszczenie środowiska plastikiem jest dla HM priorytetem numer jeden. Ponowne używanie tworzyw sztucznych zdarza się zdecydowanie za rzadko, co może wynikać z wyzwań związanych z jakością utylizowanego plastiku, brakiem stabilnych dostaw oraz wysoką ceną. W związku z tym HM chce wesprzeć finansowo i przyspieszyć projekty, które przyczynią się do wzrostu użytkowania recyklingowanego plastiku, a tym samym pomogą w realizacji ambitnego celu funduszu zakładającego, że do końca roku 2025 50% odpadów z plastiku w Norwegii będzie poddawana recyklingowi.

fot. Marc Newberry / Unsplash

Każdy pomysł ważny

Organizacja podzieliła dotacje między 6 działów podchodzących do problemu zanieczyszczenia środowiska plastikiem z różnych perspektyw. Wśród nich można znaleźć działania na skalę zarówno lokalną, jak i międzynarodową, od wydałoby się prozaicznego sprzątania śmieci przez ochotników czy szerzenia wiedzy na temat zanieczyszczenia plastikiem, po zaawansowane innowacje technologiczne. Choć w pierwszej chwili może wydawać się to skomplikowane, daje to w rzeczywistości możliwość łatwego znalezienia przestrzeni na najróżnorodniejsze pomysły.

Rygorystyczne zasady aplikowania

Istnieją różne wymogi by móc ubiegać się o dofinansowanie. Najważniejszym z nich, który może stanąć wielu na przeszkodzie jest wymóg składania wniosków przez oficjalnie zatwierdzone przedsiębiorstwa i organizacje, a nie osoby prywatne. Może to wynikać ze starań Handeles Miljøfond by pieniądze trafiły w jak najodpowiedniejsze ręce zarówno pod kątem kompetencji, jak i moralności.

Dla zainteresowanych

Zgłoszenia swoich pomysłów można wysyłać do 14.09.2021. Czasu nie ma dużo, ale “Polak potrafi”! Poniżej przedstawiamy zainteresowanym szczegółowe zasady aplikowania, które pozwolą Wam na szybsze złożenie wniosków. Powodzenia dla wszystkich rodaków, którzy podejmą wyzwanie!

fot. Jonathan Chng / Unsplash

Kategorie projektów

Pomoc finansowa przeznaczona będzie na projekty podzielone według poniższych kategorii:

·       Wolontaryjne sprzątanie i środki zapobiegawcze

Wsparcie finansowe w sprzątaniu i dla inicjatyw o dużym potencjale zapobiegania zaśmiecaniu plastikiem i zmniejszenia użycia toreb plastikowych.

Fundusz przeznaczy na ten cel aż do 30 mln koron.

·       Międzynarodowa redukcja odpadów z plastiku – Reducing plastic pollution

Wsparcie większych projektów zmniejszających zaśmiecanie plastikiem w krajach o dużych problemach związanych z plastikiem i niewielkich środkach przeciwdziałania.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 20 milionów koron rozdystrybuowane pomiędzy maksymalnie 20 projektów.

·       Rozwiązania cyrkularne i redukcja użycia plastiku

Wsparcie dla projektów, które przyczyniają się do zwiększenia udziału plastiku nadającego się do recyklingu, bardziej przyjaznych dla środowiska alternatyw dla krótkotrwałych plastików albo rozwoju nowych modeli biznesowych przyczyniających się do zmniejszenia użycia plastiku.

Wsparcie: do 20 mln koron rozdystrybuowanych między 10-15 projektów.

Co najmniej 30% całkowitego budżetu projektu musi być sfinansowane z innych środków niż fundusz HM.

·       Wzrost użycia recyklingowanego plastiku

Wsparcie dla podmiotów oraz na działania zwiększające użycie plastiku pochodzącego z recyklingu.

Do 20 mln koron rozdystrybuowanych między maksymalnie 15 projektów.

Co najmniej 30% całkowitego budżetu projektu musi być sfinansowane z innych środków niż fundusz HM.

·   Wiedza na temat wpływu na środowisko naturalne oraz rozwiązań

Wsparcie dla projektów, które pomogą wypełnić luki wiedzy dotyczącej problemów środowiska spowodowanych plastikiem oraz środków potrzebnych do ich rozwiązania.

Do 5 mln koron rozdystrybuowanych pomiędzy 5-10 projektów.

Długość projektu nie może przekroczyć 1 roku. Wyniki i raporty powinny być dostępne do publikacji na stronie internetowej HM z profilem wizualnym funduszu.

·       Technologie na rzecz czystszych mórz

Wsparcie na innowacje i technologie zapewniające bardziej efektywne oczyszczanie rzek, portów i dna morskiego oraz mogące powstrzymać utratę narzędzi połowowych i plastikowych odpadów z rybołówstwa i hodowli ryb.

Wsparcie do 15 mln koron rozdystrybuowane będzie między maksymalnie 10 projektów.

Co najmniej 30% całkowitego budżetu projektu musi być sfinansowane z innych środków niż fundusz HM.

Ważne daty:

1 września – Udostępnienie formularzy zgłoszeniowych

14 września do godziny 16:00 – zamknięcie przyjmowania wniosków opisujących w skrócie zarys projektu (z wyłączeniem Wolontaryjnego sprzątania i środków zapobiegawczych)

28 września – poproszenie wybranych kandydatów o napisanie długiego, bardziej dokładnego wniosku

30 września do godziny 16:00 – zamknięcie przyjmowania wniosków z kategorii Wolontaryjne sprzątanie i środki zapobiegawcze

25 października do godziny 16:00 – zamknięcie przyjmowania rozszerzonych wersji wniosków

Do 18 grudnia – odpowiedź na zgłoszenia

Kryteria oceny:

Solidność –  jakość proponowanych środków, działań i metod oraz stopień w jakim proponowana praca jest ambitna i innowacyjna

Wpływ na środowisko naturalne – potencjalny efekt i wartość użytkowa projektu, rozpowszechnienie, dostępność oraz wykorzystanie rezultatów.

Realizacja – jakość organizacji projektu, wykorzystania zasobów i zarządzania (w tym kompetencji kierownika projektu i grupy projektowej)

Cele Handelen Miljøfond – stopień w jakim projekt przyczynia się do realizacji celów obranych przez HM

fot. Brian Yurasits / Unsplash

Wymogi, żeby móc złożyć wniosek

·       Wniosek musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego z głównych celów HM.

·       Cel wniosku musi być ukierunkowany na temat dotacji.

·       Wnioskujący musi posiadać numer organizacji (organisasjonsnummer) i być zarejestrowanym w Brønnøysundregisteret lub jego międzynarodowym odpowiedniku.

·       Wnioskujący musi złożyć wniosek elektroniczny w terminie.

·       Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

·       Wnioskujący musi przedstawić realny budżet i być w stanie opisać w jaki sposób uzyskane środki będą użyte.

·       Wniosek musi być napisany w języku norweskim lub angielskim.

Ci, którzy przejdą wstępne kwalifikacje i będą mieli złożyć pełen wniosek, będą zobowiązani do wypełnienia i przesłania również formularza deklaracji własnej, jeśli:

·       Kwota, o którą się ubiegają przekracza 2,5 mln NOK

·       Kraj figuruje na Mapie Sankcji UE. Nie można ubiegać się o dofinansowanie z krajów znajdujących się na liście sankcji UE/ONZ chyba, że istnieje możliwość przedstawienia szczegółowej deklaracji dokumentującej, że środki projektu m.in. nie trafią do osób objętych sankcjami.

·       Kraj jest wymieniony w tabeli władz norweskich „Obecne sankcje i środki restrykcji”.

·       Kraj osiągnął poniżej 40 punktów w Transparency Internationals Corruption Perceptions Index.

Polska nie znajduje się na żadnej z ww. list, a jej wynik w indeksie wynosi 56 (przyp.red.).

Fot. Angela Compagnone / Unsplash

Kto może złożyć wniosek

Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Brønnøysundregisteret lub jego międzynarodowych odpowiednikach, takie jak organizacje pozarządowe, fundacje, środowiska badawcze, organizacje non-profit lub wolontariackie.

Składać wniosków nie mogą osoby prywatne lub nie zarejestrowane organizacje. Nie ma też możliwości o ubieganie się o wsparcie zadań statutowych, które wpisują się w zwykłą działalność firmy.

Ważne

Wsparcie finansowe z Handelens Miljøfond może być używane jako wkład własny przy aplikowaniu o inne dotacje.

Handelens Miljøfond przestrzega ścisłej deklaracji bezstronności i poufności. Należy pamiętać, że informacja o wniosku może być poufnie udostępniona innym podmiotom finansującym, takim jak Agencja Ochrony Środowiska (Miljødirektoratet) i Fundacja Banku Oszczędności (Sparebankstiftelsen) jeśli jest to potrzebne podczas procesu rozpatrywania wniosku. Ma to na celu zapewnienie dobrej i skutecznej analizy wniosku oraz odpowiedniego wykorzystania środków.

Źródło: Handeles Miljøfond

Zdjęcie główne: Naja Bertolt Jensen / Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.