Liberałowie. Co proponują?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Dziś przedstawiamy odpowiedzi lidera Partii Liberałów (Liberalistene) Ronny’ego Skjævelanda.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Liberałowie są otwarci na imigrantów przyjeżdżających do Norwegii do pracy. Polacy to pracowici ludzie, a norweska gospodarka stała się całkowicie uzależniona m.in. od siły roboczej z Polski, która obsadza miejsca pracy i wnosi wkład w gospodarkę. Nie uważamy, że zadaniem państwa jest zapewnienie integracji imigrantów. Z drugiej strony chcemy ułatwić zakładanie szkół i prowadzenie kursów, aby najważniejsza część integracji, czyli język, był łatwiej dostępny. Zachęcamy również pracodawców do organizowania szkoleń językowych dla swoich zagranicznych pracowników, aby mogli lepiej się zintegrować. Obowiązkiem jednostki jest także zaangażowanie się w życie społeczne,  co mam wrażenie, coraz więcej Polaków czyni i uczestniczy na innych, niż tylko rynek pracy, arenach. Ponieważ przenoszą się tu całe rodziny, wiele z nich angażuje się w życie w kontekście szkolnym, niektórzy zakładają własne firmy, a nie tylko pracuje dla innych. To ważny element integracji, który, jak wierzymy, sprawi, że wielu Polaków w końcu poczuje się w Norwegii jak u siebie w domu. 

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

Znam wielu Polaków, którzy wykonują inne zawody, niż te, w których się wykształcili, w tym moja teściowa, która wykształciła się na ekonomistkę, ale nie dostała pracy w tej branży, kiedy przyjechała tu w latach 80. Uważam, że język jest najważniejszą barierą. Liberałowie nie mają planów dotyczących własnych programów zapewniających naukę języka – uważamy to za osobistą odpowiedzialność. Jesteśmy również partią, dla której wolność osobista jest bardzo ważna. Dlatego nigdy nie będziemy promować przepisów, które na przykład zmuszą pracodawców do zatrudniania osób o innym pochodzeniu. Z drugiej strony, chcemy, aby rozpoczęcie szkoły i nauki w innych placówkach edukacyjnych było łatwiejsze i tańsze, aby łatwiej było zdobywać umiejętności potrzebne do życia zawodowego w Norwegii. 

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

Najważniejszym sposobem na wyjście z ubóstwa jest praca. Liberałowie chcą ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zmniejszenie wielu podatków i opłat nakładanych na pracodawców. Ułatwi to również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz łatwiejsze i tańsze zatrudnianie ludzi. Dodatkowo uruchomiliśmy plan podatku gruntowego. m.in. wykorzystując zwrot z funduszu naftowego. Oznacza to, że będzie można zatrzymać więcej własnych dochodów. Wierzymy, że przyniesie to szczególne korzyści tym, którzy już mają niewiele. Oznacza to również, że nie trzeba będzie wypełniać deklaracji własnej do rozliczenia podatku, co dla wielu może być skomplikowane. Przeczytaj więcej tutaj.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny?

Liberałowie to partia, która chce jak najmniejszych podatków, a podatek od CO2 jest jednym z tych podatków, które wprowadzili politycy, ponieważ udają, że rozwiąże problem klimatyczny. Uważamy, że tak nie jest. W związku z tym obniżymy podatki od samochodów na paliwa i paliwa kopalne (benzyna/olej napędowy), aby więcej osób mogło sobie pozwolić na kupowanie i używanie nowych, przyjaznych dla środowiska samochodów, niezależnie od tego, czy są to samochody elektryczne czy inne. 

5. Coraz więcej Polek i Polaków otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

Głosować na liberałów to głosować na siebie. Chcemy, aby ludzie mogli jak najwięcej decydować o swoim życiu. Nie chcemy, aby państwo nakładało wysokie podatki i opłaty oraz regulowało najmniejsze szczegóły w społeczeństwie. Chcemy dać jednostce więcej wolności i odpowiedzialności. Oznacza to, że możesz zatrzymać więcej własnych pieniędzy, ale także musisz wziąć odpowiedzialność za własne życie. Jednocześnie chcemy wzmocnić policję i wymiar sprawiedliwości, aby mieszkańcy Norwegii byli bezpieczni. Często cytujemy znaną, norweską bajkę dla dzieci Kardamonby: „Nie powinieneś niepokoić innych, powinieneś być przyzwoity i uprzejmy – a poza tym możesz robić, co chcesz!”


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?


Valget kommer. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.

For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partier. I de følgende artiklene vil vi introdusere deg for svarene deres.

I dag presenterer vi svarene fra Partileder – Ronny Skjæveland.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes
dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen  forslag angående dette?

Liberalistene er svært positive til at innvandrere kommer til Norge for å arbeide. Polakker er hardt arbeidende folk og norsk økonomi er blitt helt avhengig av arbeidskraft fra blant annet Polen for å fylle arbeidsplassene, og bidra i økonomien. Vi syns derimot ikke det er en statlig oppgave å særge for at innvandrere blir integrert. Vi vil derimot gjøre det enklere å starte skoler og holde kurs slik at den viktigste delen av integreringen, nemlig språket, blir enklere å lære. Vi oppfordrer også arbeidsgivere til å sørge for språkopplæring av sine utenlandske ansatte slik at de blir bedre integrert. Det er også den enkeltes ansvar å involvere seg i samfunnet, noe jeg har inntrykk av at mange polakker er flinke til all den tid det er flere og flere polakker som deltar i andre arenaer enn bare arbeidsmarkedet. Etter hvert som hele familier flytter hit, deltar mange i skolesammenheng, og mange starter opp egne firma, og ikke bare jobber for andre. Dette er en viktig del av integreringen som vi tror vil føre til at mange polakker etterhvert vil føle seg hjemme i Norge.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Jeg kjenner også mange polakker som jobber med noe annet enn det de har utdannet seg til, blant annet min svigermor, som var utdannet økonom, men som ikke fikk jobb i den bransjen da hun kom hit på 80-tallet. Jeg tror at språk er den viktigste barrieren her. Liberalistene har ikke planer om egne program for å sørge for at man lærer seg språket – dette anser vi som et personlig ansvar. Vi er også et parti som anser personlig frihet som svært viktig. Vi vil derfor aldri fremme lover som f.eks tvinger arbeidsgivere til å ansette folk med annen språklig bakgrunn. Derimot vil vi, som nevnt, gjøre det enklere og billigere å starte skole og andre utdanningssteder, slik at det kan bli enklere å få seg den kompetansen som er nødvendig for å kunne bidra i andre deler av norsk arbeidsliv.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Den viktigste veien ut av fattigdom er arbeid. Liberalistene vil gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser ved å redusere mange av skattene og avgiftene som arbeidsgivere er pålagt. Dette vil føre til at det blir lettere å starte sin egen bedrift, og enklere og billigere å ansette folk. I tillegg har vi lansert en plan om mull skatt – ved å blant annet bruke av avkastningen fra oljefondet. Det vil føre til at man kan beholde mer av sine egne inntekter. Vi tror dette vil gi særlig stor gevinst for de som har lite fra før. Det bety rogså at man slipper å fylle ut egenmelding for skatteoppgjøret, som kan være komplisert for mange. Les mer her: https://www.liberalistene.org/nullskatt

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Liberalistene er et parti som vil ha minst mulig avgifter og CO2 avgiften er en av symbolavgiftene som politikerne har innført fordi de later som om det vil løse klimaproblemet. Vi tror at det ikke gjør det. Vi vil derfor redusere avgiftene både på drivstoff, og på fossildrevne biler (bensin/diesel) slik at flere får råd til å kjøpe, og bruke,  nye, miljøvennlige biler, enten de er elbiler eller annet.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Å stemme på Liberalistene er å stemme på deg selv. Vi vil nemlig at folk skal få bestemme mest mulig i sitt eget liv. Vi vil ikke at staten skal ta høye skatter og avgifter, og regulere mange detaljer i samfunnet. Vi vil gi mer frihet – og ansvar – til den enkelte. Det betyr at man får beholde mer av sine egne penger, men også at man må ta ansvar i sitt eget liv.  Samtidig vil vi styrke politi og rettsvesen slik at innbyggerne i Norge er trygge. Vi pleier ofte å sitere den kjente, norske barnefortellingen Kardemomme By: „Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill – og for øvrig kan man gjøre hva man vil!”

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *