Kristiansand przygotowuje się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy

– Nie wiemy jakich wymiarów nabierze to, co się wydarzy – mówił burmistrz Kristiansand Jan Oddvar Skisland. – Ale wiemy, że potrzebujemy wielu gorących serc. Spróbujemy przygotować się najlepiej jak tylko potrafimy. Dziękuję, że jesteśmy w tym razem.

Przedstawiciele władz Kristiansand zwołują obrady z lokalnymi organizacjami humanitarnymi

Wieczorem 9 marca sala obrad ratusza Kristiansand wypełniła się po brzegi przedstawicielami organizacji humanitarnych pracujących w Kristiansand i okolicach. Zostali oni zaproszeni przez lokalne władze, by pomóc w stworzeniu planu działań wsparcia dla Ukraińców, szczególnie tych, którzy będą szukać azylu w Agder.

– Spotkaliśmy się tutaj, by skoordynować prace organizacji wolontariackich oraz ustanowić podwaliny dla pomocy, która będzie udzielana Ukraińcom – mówiła prowadząca spotkanie Elisabeth Engemyr.

Na spotkaniu przemawiali przedstawiciele gminy oraz niektórzy z około setki członków ponad 40 organizacji pozarządowych. Pojawiły się zarówno wyjaśnienia, sugestie, jak i pytania. Te ostatnie często pozostawały bez odpowiedzi – oficjalny plan i stanowisko władz są jeszcze nieopracowane, ale mamy nadzieję poznać je w najbliższych dniach.

Ilu Ukraińców trafi do Kristiansand?

Obecnie w gminie Kristiansand jest zameldowanych nieco ponad stu Ukraińców. Gmina deklaruje, że będzie mogła przyjąć do 1000 osób ubiegających się o azyl oraz udzieli 500 uchodźcom zezwolenie na pobyt stały. Szacuje się, że liczba obywateli Ukrainy znacznie jednak przewyższy 1600 osób. Będzie to spowodowane napływem ludności poprzez działania prywatnych osób. Tym samym Ukraińcy staną się najliczniejszą mniejszością narodową w Kristiansand (do tej pory była nią grupa Polaków, licząca ponad 1700 osób). Jest to wielkie wyzwanie organizacyjne dla lokalnej władzy i ludności.

Azyl czy nie – rejestruj!

Na terenie gminy działają ośrodki dla uchodźców, które przyjmą część przybyłych. Niektóre z osób będą miały też możliwość najmu mieszkań. Każdy ubiegający się o azyl będzie mieć dostęp do standardowego norweskiego programu dla uchodźców, który zakłada m.in. pomoc tłumaczy, opiekę zdrowotną, wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie, naukę języka, zajęcia aktywizujące dla dzieci i dorosłych. Pracownicy ośrodków są ukierunkowani na szczególne potrzeby jednostek i łączą podopiecznych z odpowiednimi organizacjami, które mogą ich wesprzeć.

Na pytanie czy dobrym pomysłem jest na własną rękę sprowadzanie z zagranicy Ukraińców do własnych domostw i zachęcanie innych do zrobienia tego samego władze nie zajęły jeszcze stanowiska. Czy osoby przybywające drogą prywatną, oraz zapraszające je norweskie rodziny dostaną wsparcie od państwa? Nadal nie wiadomo. Obecnie jeśli ktoś podejmuje taką decyzję ważne by zarejestrował swoich gości na policji. W ten sposób jeśli zostaną zaplanowane programy pomocy, on i jego goście będą w nie włączeni. Jednocześnie rejestracja przyjezdnych przyczyni się do bezpieczeństwa w państwie.

Bezpieczeństwo uchodźców

W trosce o bezpieczeństwo przybywających, jedna z przedstawicielek Ukrainy zaznaczyła jak ważna byłaby kontrola ewentualnych domostw przyjmujących Ukraińców. – Z kraju uciekają głównie matki z dziećmi, młode kobiety. To przerażające, że nie wiadomo dokąd tak naprawdę trafiają – mówiła, zwracając uwagę na problem pracy przymusowej, sutenerstwa i handlu ludźmi.

Z kolei tym, którzy pragną wspierać ukraińskie dzieci polecono wyrobić na policji odpowiedni dokument poświadczający możliwość pracy z osobami małoletnimi.

Doradzono również by być uważnym w robieniu i udostępnianiu zdjęć, publikacjach w mediach społecznościowych etc. Należy pamiętać o tym, że bliscy przybywających tu osób nadal są w kraju dotkniętym wojną i nie wiadomo czy w którymś momencie ujawniane informacje nie doprowadzą do reperkusji.

Mniejszość ukraińska

Wystąpienia przedstawicielek mniejszości ukraińskiej były szczególnie poruszające. Ukrainki poruszyły szereg kwestii, z którymi borykają się obecnie lub z którymi przyjdzie nam się zmierzyć wkrótce, dając tym samym możliwość opracowania lepszego planu. Wyraziły też głęboką wdzięczność dla tych, którzy pomagają Ukraińcom w tych trudnych dla nich czasach.

Na zgromadzeniu poinformowano też o pracach nad powstaniem ukraińskiego stowarzyszenia, które znacznie ułatwi pomoc i kontakt z przybywającymi uchodźcami. Szczególne podziękowania zostały przekazane dla Batteriet Sør oraz Razem=Sammen, dwóm organizacjom wspierającym Ukraińców w tych działaniach.

Więcej informacji

Dla osób zainteresowanych sytuacją w Ukrainie oraz lokalną pomocą w Kristiansand, pracownicy gminy przygotowali na stronie Kristiansand Kommune specjalną sekcję poświęconą wyłącznie Ukrainie. Obecnie znajdują się tu m.in. informacje dotyczące zasad wjazdu Ukraińców do Norwegii, dział wsparcia psychologicznego czy wiadomości na temat sytuacji panującej w Ukrainie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.