Budowa tunelu pod Otrą

Spółka Nye Veier ogłosiła kilka dni temu najnowszy plan dotyczący budowy obwodnicy Kristiansand tzw. Ytre ringvei. 

Zewnętrzna obwodnica zmniejszy korki i skróci czas jazdy w godzinach szczytu, a także zapewni możliwości objazdów w przypadku zdarzeń drogowych.

Jeszcze do niedawna rozważano jak najlepiej zorganizować przeprawę przez Otrę – budować most czy tunel pod rzeką. Po wykonaniu dodatkowych pomiarów, jak również wzięciu pod uwagę wszystkich kosztów, najlepszym rozwiązaniem okazało się jednak budowa tunelu. 

Ilustracja przedstawiająca zasadę refrakcyjnych badań sejsmicznych. Zdjęcie: Nye Veier

Przeprowadzone pomiary gruntu pokazują, że pokrycie skalne jest wystarczające, aby poprowadzić obwodnicę w tunelu pod rzeką. W ostatnich dniach rozpoczęto prace nad badaniami sejsmicznymi (geofizycznymi) zarówno na lądzie jak i w dnie rzeki, aby uzyskać informacje o jakości skał oraz wyznaczyć strefy osłabienia gruntów. Podczas tych badań wystrzeliwane są małe ładunki, które emitują fale dźwiękowe przechwytywane następnie przez geofony umieszczone na ziemi wzdłuż wyznaczonego terenu. Niektórzy mieszkańcy okolicy, w której prowadzone są pomiary mogą słyszeć wybuchy czy nawierty. Ziemia w okolicach rzeki składa się z dość miękkich mas, jednak wytworzone wibracje nie są wystarczająco duże, aby wywołać osuwiska.

Pierwotny plan zakładał zbudowanie tunelu pod Skråstadheia, który wychodziłby na moście na północ od Sødal i ponownie wchodził w skały pod tereny miejskie. Było to jednak zbyt kosztowne, dlatego Spółka Nye Veier postanowiła obniżyć koszty budując tunel pod rzeką. 

Na zdjęciu widać planowaną  budowę obwodnicy na trasie na południe od szpitala. Wjazd do tunelu będzie znajdował się w Vige, a wyjazd drogi krajowej nr 9 znajdzie się w Dalane. Zdjęcie: Nye Veier

Przedstawione obecnie rozwiązanie ma niższe koszty inwestycji i większe korzyści społeczno-ekonomiczne w porównaniu z wcześniej rozważanymi alternatywami. Większość zewnętrznej obwodnicy będzie znajdować się w tunelu, który między innymi przejdzie pod Otrą. Takie wykorzystanie tunelu ograniczy niekorzystne dla lokalnego środowiska i otoczenia skutki transportu.

Prace przy wierceniu naziemnym zostały przerwane na czas Świąt Wielkanocnych i będą kontynuowane od 6 kwietnia po wschodniej stronie rzeki. Po ich zakończeniu podobne badania zostaną przeprowadzone w Vige, a następnie w Dalane. Wszyscy właściciele gruntów, na teren których prowadzone pomiary mają bezpośredni wpływ, zostaną powiadomieni o planowanych testach.


Bleke.
Zdjęcie: Store norske leksikon.

Warto wiedzieć:

Płynąca przez 245 km Otra jest ósmą, co do długości, rzeką Norwegii. 

Ze względu na dość dobrą jakość wody, w Otrze prowadzi się hodowle narybku i smolta łososia (smolt – stadium rozwojowe łososia).

Bleke to rodzaj łososia, który występuje tylko w Otrze.

Źródło: Nye Veier (18.03.2021)

Zdjęcie: Mr.Cheangchai Noojuntuk/Shutterstock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.