Nowe przepisy regulujące dekoracje balkonów

Z dniem 17 kwietnia ma wejść w życie nowy przepis regulujący zagospodarowanie przestrzeni napowietrznych budynków, czyli…