W Kristiansand łagodniej od jutra

W środę 16 czerwca władze gminne zatwierdziły złagodzenie środków. Nowe przepisy obowiązywać będą przez tydzień, od piątku 18 czerwca do piątku 25 czerwca włącznie. Na  spotkaniu, które ma się odbyć  pod koniec przyszłego tygodnia, rada miasta i gminy określi, czy Kristiansand może całkowicie przestawić się na przepisy i zalecenia krajowe, czy też musi kontynuować niektóre przepisy lokalne.  

Zmiany wchodzące w życie o północy 18 czerwca i obowiązujące do północy 25 czerwca włącznie

Ulgi w lokalnych przepisach:

 • Dozwolono będzie przyjmowanie 10 gości w domu lub hycie. Nie trzeba już wliczać w liczbę gości osób chronionych (w pełni zaszczepionych, szczepionych pierwszą dawką przynajmniej trzy tygodnie wcześniej oraz osób, które przeszły Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy); warunkiem przyjmowania wizyt jest możliwość zachowania co najmniej jednego metra odstępu od tych, z którymi nie mieszkasz. 
 • Dozwolono organizowanie imprez publicznych w pomieszczeniach dla większej ilości osób z zachowaniem co najmniej jednego metra odstępu.
 • Dozwolono organizowanie prywatnych spotkań w wynajętych lub wypożyczonych lokalach z udziałem maksymalnie 20 osób.
 • Serwowanie alkoholu dozwolone do północy.
 • Na zewnątrz, maksymalna liczba zgromadzonych osób to 30. Kohorta przedszkola lub szkoły podstawowej może spotkać się pod opieką wymaganej liczby dorosłych, nawet jeśli grupa będzie większa niż  maksymalna dozwolona liczba uczestników spotkań.

Impreza publiczna w hali: 

 • Maksymalnie 50 osób na imprezie halowej, niemniej jednak 100 osób na wydarzeniach, które gromadzą uczestników poniżej 20 roku życia mieszkających w tej samej gminie. To samo dotyczy wydarzeń, które gromadzą uczestników w wieku poniżej 20 lat mieszkających w różnych gminach, ale uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach, próbach, testach itp. w jednej gminie.
 • Maksymalnie 200 osób, gdzie wszyscy na widowni siedzą w stałych, wyznaczonych miejscach.
 • Maksymalnie 200 osób na imprezach plenerowych. Jeśli wszyscy siedzą na stałych miejscach, uczestników może być do 600. Liczba ta powinna zostać podzielona na trzy kohorty, po 200 osób w każdej, a odległość między kohortami powinna wynosić dwa metry.

Nadal obowiązujące przepisy

 • obowiązek noszenia maseczki w miejscach publicznych, gdy nie ma możliwości zachowania odległości min. 1 metra
 • Kwarantanna oczekująca trwająca 7 dni
 • Rejestracja gości w restauracjach (obowiązkowa do 10 sierpnia) 

Oznacza to, że od piątku 18 czerwca Kristiansand przejdzie do drugiego etapu ponownego otwarcia pod względem zasad dotyczących liczby gości w domach i hytach oraz na prywatnych spotkaniach w miejscach publicznych,  liczby uczestników wewnątrz i na zewnątrz podczas imprez publicznych oraz serwowania alkoholu. 

Obowiązek noszenia maseczek

Obowiązek noszenia maseczki ma zastosowanie, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej jednego metra. Maseczek należy używać w sklepach, w częściach wspólnych centrów handlowych, w restauracjach, w miejscach sakralnych, w komunikacji miejskiej, w pomieszczeniach dworca oraz w obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Pasażerowie muszą nosić maseczkę w taksówce. Należy ją założyć przed wejściem do taksówki i nie wolno jej zdejmować przed zakończeniem podróży. Pasażer może ją ściągnąć dopiero po wyjściu z taksówki. Obowiązek noszenia maski na twarz dotyczy również kierowcy, gdy w taksówce znajdują się pasażerowie.

Obowiązek noszenia maseczek mają również pracownicy w miejscach, w których nie jest możliwe zachowanie co najmniej jednego metra odstępu od innych. Nie dotyczy to pracowników w miejscach, w których wdrożono dla pracowników inne środki kontroli infekcji, takie jak stosowanie przegród i tym podobnych, zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, które z powodów medycznych lub innych nie mogą jej nosić. 

 Obowiązek rejestracji gości

Miejsca serwowania posiłków, takie jak restauracje, kawiarnie, bary i puby, dyskoteki i tym podobne, muszą rejestrować informacje kontaktowe gości. Ma to na celu ułatwienie wykrywania infekcji (obowiązuje do 10 sierpnia) 

Obowiązek siedmiodniowej kwarantanny oczekującej

Jeśli ktoś w gospodarstwie domowym był w bliskim kontakcie z osobą spoza gospodarstwa domowego, która jest zarażona, całe gospodarstwo domowe musi zostać poddane kwarantannie przez siedem dni.

Jeśli dziecko zmieni dom w okresie kwarantanny, nowe gospodarstwo domowe zostanie objęte kwarantanną od momentu wejścia dziecka do gospodarstwa domowego. 

Osoby chronione zwolnione są z kwarantanny, oprócz kwarantanny wjazdowej, która ma swoje reguły. 

Od 18 czerwca znosi się zakaz uprawiania sportów halowych, organizowania wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych dla osób powyżej 20 roku życia.

Od 18 czerwca obowiązywać będzie zalecenie krajowe, że zajęcia są dozwolone w grupach do 20 osób w pomieszczeniach i 30 osób na zewnątrz. Podczas aktywności należy zachować odległość co najmniej jednego metra.

Kilka grup może gromadzić się na tym samym obszarze szkoleniowym lub ćwiczeniowym, jeśli grupy są oddzielone, tak aby mogły indywidualnie i zbiorowo działać zgodnie z zaleceniami ds. kontroli zakażeń. 

Jeśli to możliwe zaleca się uprawianie aktywności raczej na świeżym powietrzu niż w pomieszczeniach.

Profesjonalni sportowcy mogą nadal trenować normalnie.

Wciąż zalecana jest praca zdalna (biuro domowe). Przedszkola, szkoły podstawowe i średnie znajdują się na poziomie żółtym, a szkoły mogą organizować dla uczniów wycieczki w granicach Agder.

Źródło: Kristiansand kommune

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.