Rząd łagodzi, ale nie wycofuje się z krajowych środków kontroli infekcji

Po wczorajszej konferencji prasowej rządu pozostajemy z następującą konkluzją: środki krajowe ochrony infekcji są nadal potrzebne, jednak ponieważ jako społeczeństwo coraz lepiej tolerujemy infekcje koronawirusem można dokonać kilku złagodzeń. 

–  Ponieważ priorytetowo traktujemy dzieci i młodzież oraz miejsca pracy, łagodzimy środki – powiedział premier Jonas Gahr Støre. – Rekomendujemy poziom zielony  w szkołach ponadgimnazjalnych i dla dorosłych, a poziom żółty dla przedszkoli i szkół podstawowych, w zależności od sytuacji na poziomie lokalnym. 

Oznacza to, że w zależności od sytuacji zakażeń, to gminy będą decydować o poziomie środków obowiązujących na jej terenie. 

Wprowadzone złagodzenia opierają się na zaleceniach Norweskiej Dyrekcji Zdrowia i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI). Na początku lutego zostanie dokonana nowa ocena sytuacji. 

FHI prognozuje: do 50 000 zakażonych dziennie

Pomimo że w nadchodzących tygodniach oczekuje się wysokiego wskaźnika infekcji, FHI zapewnia, że wirus w wariancie omikron powoduje mniej poważnych zachorowań. 

– Jesteśmy teraz w nowej fazie pandemii. Wiemy, że omikron powoduje mniej poważny przebieg choroby i zmniejsza prawdopodobieństwo przyjęcia do szpitala. W ciągu ostatnich czterech tygodni zaszczepiono ponad milion mieszkańców Norwegii i wzrosła dostępność do szybkich testów. Szczepionki bardzo dobrze chronią przed ciężkim zachorowaniem – mówił premier.

Premier Jonas Gahr Støre, Zdj. Statsministerens kontor/Flickr

Zatrzymanie zimowej fali napędzanej przez omikron nie jest możliwe ani pożądane. Rząd spodziewa się większej ilości zachorowań, a tym samym zwiększonej absencji chorobowej wśród pracowników w całym kraju i większego obciążenia służby zdrowia. Dlatego przyjęta strategii ma na celu spowolnienie epidemii – przy jak najmniejszych środkach interwencyjnych. 

– Dlatego Norweska Dyrekcja Zdrowia i FHI uważają, że konieczne jest utrzymanie większości środków kontroli infekcji, ale zalecają pewne złagodzenia – mówiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.

Wprowadzane obecnie zmiany mają zastosowanie na poziomie krajowym. Gminy nadal mają możliwość wprowadzenia lub kontynuowania bardziej rygorystycznych środków lokalnie.

W związku z nadchodzącą falą zachorowań rząd zdecydował się zmienić zasady kwarantanny, tak aby to testy mogły ja w większym stopniu zastąpić. Przywrócono również serwowanie alkoholu w lokalach gastronomicznych. 

Krajowe środki kontroli infekcji

Obowiązują od północy 14 stycznia. Zmiany dotyczące przedszkoli, szkół i SFO obowiązywać będą od północy 15 stycznia. Środki zostaną ponownie ocenione na początku lutego.

Ogólne zasady dotyczące kontroli infekcji:

 • Zachowanie dobrej higieny rąk
 • Szczepienie
 • Pozostanie w domu w wypadku objawów przeziębienia
 • Przetestowanie się w wypadku objawów chorobowych, szczególnie ze strony układu oddechowego

Dystans w kontaktach towarzyskich

 • Zaleca się zachowanie odległości 1 metra od osób innych niż domownicy i podobnie bliskie osoby. Zalecenie odległości 1 metra nie dotyczy dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej oraz dorosłych, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i grupami wrażliwymi. 
 • Zaleca się zmniejszenie liczby bliskich kontaktów, ale nie izolowanie się.
 • Przyjmowanie do 10 gości w domu (oprócz członków gospodarstwa domowego). Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych (własna kohorta) są zwolnieni z zalecenia ograniczenia liczby gości.
 • Zaleca się dobrą wentylację powietrza w sytuacjach, gdy przebywa się w tym samym pomieszczeniu z osobami nie będącymi domownikami lub bliskimi kontaktami.
 • Zalecenie spotykania się z innymi osobami na świeżym powietrzu, gdy tylko jest to możliwe.
 • Zalecenie o ograniczeniu fizycznego kontaktu, jak np. uścisk dłoni.
 • Osoby zagrożone poważnymi chorobami i niezaszczepione osoby dorosłe powinny się chronić, w tym zachować szczególną ostrożność lub unikać dużych zgromadzeń. Osoby te powinny zachowywać dużą odległość i zaniechać niepotrzebnych podróży do obszarów o dużej liczbie infekcji. Jednak ta grupa nie powinna się izolować.
 • W przypadku zatłoczenia zaleca się unikania publicznych środków transportu. 

Maseczka na twarz

 • Obowiązek noszenia maseczki, gdy nie jest możliwe zachowanie co najmniej 1 metra w sklepach, centrach handlowych, restauracjach, środkach transportu publicznego, taksówkach i na dworcach. Nakaz dotyczy również pracowników, chyba że zastosowano bariery fizyczne.
 • Nie ma wymogu noszenia maseczki na twarz w restauracji przy stoliku.
Zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu mogą odbywać się normalnie. Zdj. Unsplash

Zorganizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne

 • Zajęcia rekreacyjne powinny być prowadzone na świeżym powietrzu, o ile to możliwe.

Dzieci i młodzież do lat 20:

 • Zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu mogą wykonywać normalnie.
 • Zalecana wielkość grupy w pomieszczeniu to około 20 osób lub według klasy/kohorty.
 • W razie potrzeby aktywność w pomieszczeniach może być prowadzona w kontakcie z drugą osobą.

Dorośli powyżej 20 roku życia:

 • Zaleca się maksymalnie 20 osób i zachowanie odległości 1 metra w pomieszczeniu. Podczas intensywnego treningu należy zachować odległość 2 metrów.
 • Dorośli mogą normalnie ćwiczyć na świeżym powietrzu, w razie potrzeby w kontakcie fizycznym z drugą osobą.

Przedszkola, szkoły i SFO

 • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice są na poziomie zielonym, chyba że są inne zalecenia lokalne.
 • Szkoły średnie nie są na poziomie czerwonym, chyba że są inne zalecenia lokalne.
 • Na obszarach o wyższym wskaźniku infekcji stosowane będą regularne testy w placówkach wychowawczych. 

Przedszkola i szkoły muszą być przygotowane na szybkie przejście na bardziej rygorystyczny poziom środków.

Szkoły wyższe

 • Ciągłe wymaganie dotyczące prawidłowego przestrzegania środków kontroli infekcji.
 • Zalecenie prowadzenia zajęć stacjonarnych, z zastrzeżeniem przestrzegania ogólnych zaleceń dotyczących kontroli infekcji: napowietrzanie, zachowanie dystansu i przebywanie w domu w przypadku objawów przeziębienia.
 • Zaleca się regularne testowanie studentów. Testy powinny być rozdawane, a na terenie kampusu powinien być do nich łatwy dostęp.
 • Zachowanie odległości w salach wykładowych, ograniczenie do maksymalnie 30 osób. 
Noszenie maseczki, jeśli nie jest możliwe zachowanie odległości, zdj. Unsplash

Praca

 • Nakazanie pracy w domu, o ile jest to praktycznie możliwe i nie utrudnia ważnych i niezbędnych czynności w miejscu pracy, w tym opieki nad dziećmi i grupami wrażliwymi.
 • Biura domowe i maseczki na twarz nie mają zastosowania do usług, w których uniemożliwia to pracownikom wykonywanie niezbędnych i ustawowych zadań podczas spotkań z grupami wrażliwymi oraz dziećmi i młodzieżą.
 • Zalecenie zachowania odległości 1 metra. 
 • Zalecenie noszenia maseczek na twarz, jeśli nie jest możliwe zachowanie odległości, chyba że zastosowano fizyczne bariery, takie jak przegrody itp.
 • Zachowanie dobrej wentylacji w sytuacjach, gdy osoba przez dłuższy czas przebywa w tym samym pomieszczeniu z osobami nie będącymi domownikami i podobnie bliskimi osobami.

Imprezy i spotkania

 • Zaleca się przestrzegania ogólnych zasad kontroli infekcji, zachowania odległości i noszenia maseczek na twarz.
 • Zaleca się ograniczenie spotkań towarzyskich i wydarzeń.

Imprezy prywatne/spotkania w miejscu publicznym:

Wewnątrz: maksymalnie 30 osób, maksymalnie 50 osób na nabożeństwie żałobnym.

Na zewnątrz: maks. 50 osób.

Zalecenie używania maseczek w pomieszczeniach.

Imprezy publiczne w pomieszczeniach:

Bez stałych przydzielonych miejsc: maksymalnie 30 osób.

Przy stałych przydzielonych miejscach: max 200 osób.

Zalecenie używania maseczek w pomieszczeniach.

 • Nie ma zaleceń, aby odkładać lub odwoływać wydarzenia w pomieszczeniach, związane ze zorganizowanymi zajęciami rekreacyjnymi, które gromadzą dzieci i młodzież do lat 20 z różnych miejsc.
 • W przypadku sportów zespołowych zalecane są tylko mecze indywidualne, a nie turnieje, puchary itp. W przypadku sportów indywidualnych zaleca się ograniczenie liczebności grup biorących udział w zawodach.
 • Sportowcy i personel pomocniczy na imprezach kulturalnych lub sportowych odbywających się pod dachem, na których odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat, nie są wliczani do łącznej liczby osób, które mogą być obecne na imprezie.
W środkach transportu publicznego obowiązuje nakaz noszenia maseczek, jeśli nie można zachować odległości. Zdj. Unsplash

Transport publiczny

 • W przypadku zatłoczenia, zaleca się unikanie korzystania z transportu publicznego.
 • Obowiązek noszenia maseczki na twarz, jeśli nie można zachować odległości 1 metra.
 • W taksówkach obowiązkowe jest używanie maseczki na twarz zarówno przez pasażera, jak i kierowcę.

Restauracje

 • W miejscach z koncesją, podawanie alkoholu kończy się o godzinie 23.00, a w miejscu nalewania (przy stole) należy przestać pić nie później niż o 23.30.
 • Restauracje muszą zapewnić, że ​​każdy może zachować odległość 1 metra od innych osób niż domownicy i podobnie bliskie osoby.
 • Wymaganie noszenia maseczki w sytuacjach gdy nie można zachować dystansu, z wyjątkiem siedzenia przy stole.
 • Obowiązek rejestracji gości, którzy się na to zgodzą.

Kwarantanna i testowanie

 • Osoby z kręgu bliskich osób, które są członkami gospodarstwa domowego lub równoważnymi osobami bliskimi zakażonej osoby, muszą podlegać kwarantannie przez 10 dni po ostatnim bliskim kontakcie. Należy je jak najszybciej przetestować za pomocą samotestów, szybkich testów na obecność antygenów wykonywanych przez pracowników służby zdrowia lub testów PCR. W przypadku negatywnego wyniku takiego badania wykonanego nie wcześniej niż 7 dni po bliskim kontakcie, kwarantanna może zostać zakończona.
 • Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 • Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób, które otrzymały dawkę odświeżającą co najmniej 1 tydzień przed bliskim kontaktem (zakażonym) i które codziennie testują się autotestem, szybkim testem antygenowym wykonywanym przez personel medyczny lub co drugi dzień testem PCR na 7 dni. dni po bliskim kontakcie.
 • Pewne szczególne wyjątki dotyczą m.in. kluczowego personelu pełniącego krytyczne funkcje społeczne.
 • Inne bliskie kontakty nie mają obowiązku kwarantanny, ale zaleca się wykonanie testu 3 dni po bliskim kontakcie, a nowy test 2 dni później (dzień 5). Zwracaj szczególną uwagę na objawy przez 10 dni. W przypadku objawów: Zostań w domu i sprawdź się.

Wjazd do Norwegii

 • Wszyscy podróżni muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Norwegii.
 • Wszyscy podróżni muszą się przetestować po przybyciu do Norwegii.
 • Podróżni, którzy nie mogą udokumentować weryfikowalnym zaświadczeniem, że zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  również muszą przejść badanie przed wjazdem do Norwegii.
 • Podróżni, którzy przybywają z kraju objętego obowiązkiem kwarantanny i którzy nie mogą udokumentować weryfikowalnym zaświadczeniem o koronawirusie, że zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, muszą z zasady podlegać kwarantannie wjazdowej.
Konferencja rządu w jęz. polskim z dn. 13.01.2022 r. Źródło: IMDi.

Źródło: regjeringen.no

Zdjęcie:  Ingrid B. Myklebust/Statsministerens kontor/Flickr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.