Nowe zasady kwarantanny dla dzieci

Rząd zdecydował, że dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia będą w niektórych przypadkach zwolnione z obowiązku poddania się kwarantannie. Ma być ona zastąpiona testami.

Co do zasady kwarantannie poddawane są osoby, które miały bliski kontakt z osobą zarażoną. Niektóre z nich, jak np. zaszczepieni, są już zwolnione z obowiązku kwarantanny, w kolejnych przypadkach kwarantannę będzie można zastąpić przeprowadzeniem testów.

Testowanie zgodne z wytycznymi może zastąpić kwarantannę „innym bliskim kontaktom”, i dotyczy to:

  • dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia
  • osób powyżej 18 roku życia, jeśli lekarz miejski zdecyduje o wyjątku z kwarantanny 

Oznacza to, że uczniowie nie muszą być poddawani kwarantannie, jeśli np. kolega z klasy jest zainfekowany. Nie ma podobnych wyjątków dla nauczycieli i rodziców.

Program ma na celu ułatwienie działań szkolnych i edukacyjnych i dotyczy tylko „innych bliskich kontaktów”, a nie członków gospodarstwa domowego czy osób z najbliższego otoczenia.

Metodą badania może być zatwierdzony szybki test antygenowy lub test PCR/inny test amplifikacji kwasu nukleinowego (NAT).

Wytyczne co do ilości testów oraz tego, kiedy mają być wykonane przekazują gminy. Norweska Dyrekcja Zdrowia (Helsedirektoratet) zaleca, aby osoby, które przechodzą na program testowy, testowały się w odstępach dwudniowych przez pozostałe dni kwarantanny.

W przypadku wykrycia infekcji to gmina określa grupę bliskich kontaktów. Są to osoby, które znajdowały się bliżej niż 2 metry od zarażonej osoby dłużej niż 15 minut lub które miały bezpośredni kontakt fizyczny i zgodnie z przepisami Covid-19 podlegają obowiązkowi kwarantanny.

Członkowie gospodarstwa domowego lub osoby w podobnie bliskich relacjach z zarażonym nie mogą skorzystać z zamiennika kwarantanny*.

Grupa „innych bliskich kontaktów”** (øvrige nærkontakter), czyli osób nie będących domownikami, również musi zostać poddana kwarantannie do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu. Wówczas dalszą kwarantannę można zastąpić testami wykonywanymi zgodnie z wytycznymi.

Norweska Dyrekcja Zdrowia zaleca, aby gminy stosowały następujące wytyczne do badań:

Osoby będące bliskim kontaktem zarażonego są testowane tak szybko, jak to możliwe (pierwszego dnia) i muszą zostać poddane kwarantannie do czasu uzyskania wyników testów. W przypadku negatywnego wyniku testu mogą zostać zwolnione z kwarantanny. Zastosowanie w tym przypadku szybkiego testu antygenowego zamiast PCR zapewnia szybkie wyniki testu, co jest bardzo korzystne w zmniejszaniu absencji zarówno w przedszkolu jak i w szkole.

Dla osób powyżej 13 roku życia kolejne testy powinny być wykonane w trzecim i piątym dniu. Kwarantanna nie jest wymagana w czasie oczekiwania na wyniki tych testów. Zwolnienie z kwarantanny zostaje przedłużone w przypadku utrzymujących się negatywnych wyników.

Zalecenia dla dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej (dzieci do 12 lat, a także 13-latkowie w szkole podstawowej) to wykonanie kolejnego testu w dniu 3, 4 lub 5 (dzień opcjonalny). W czsie oczekiwania na wyniki kolejnych testów kwarantanna nie jest wymagana. Zwolnienie z kwarantanny zostaje przedłużone w przypadku utrzymujących się negatywnych wyników testów.

Jeśli podczas testów zostaną wykryte pozytywne przypadki, nadal nie jest konieczne rozpoczynanie od nowa kwarantanny dla „innych bliskich kontaktów”. Władze medyczne wychodzą z założenia, że nosiciele będą w dużej mierze wykryci szybciej i nie zdążą zarazić innych. Osoby z objawami zakażenia  powinny samodzielnie przejść do izolacji i poddać się testowi.

Zalecaną metodą testowania w przypadku przeprowadzania testów zamiast kwarantanny jest szybki test antygenowy.


Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i użytkownika (brukerrettighetsloven) istnieje wymóg wyrażenia zgody na opiekę zdrowotną. Również w przypadku działań wynikających z Ustawy o kontroli zakażeń dobrowolność jest punktem wyjścia. Główną zasadą jest, że rodzice wyrażają zgodę na opiekę zdrowotną w imieniu dzieci poniżej 16 roku życia. Rodzice muszą być poinformowani o możliwości wykonania testu tak, aby mogli zawczasu zdecydować, czy dziecko może zostać poddane testowi, czy też nie. Takie badania będą uważane za część codziennej i zwykłej opieki nad dzieckiem i wystarczy, aby jedno z rodziców zostało poinformowane i wyraziło na to zgodę.

Nie jest wymagana wyraźna lub pisemna zgoda na opiekę zdrowotną. Wymogi dotyczące dokumentowania zgody dotyczą bardziej inwazyjnych środków. Ponieważ ten nie jest bardzo nachalny, nie ma wymogu pisemnej zgody, jest ona jednak sposobem udokumentowania, że ​​rodzice otrzymali informacje i wyrażają zgodę na badanie dziecka. Od gminy zależy ocena, jaki jest najwłaściwszy sposób upewnienia się, że rodzice otrzymali i zrozumieli informacje o testach. Na przykład na początku szkoły można wysłać informację, że takie testy mogą być istotne, a rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci były testowane, mogą to powiedzieć z wyprzedzeniem. Dzieci, które nie będą poddawane testom muszą być poddane zwykłej kwarantannie.

Tam, gdzie stosuje się autotesty, rodzice muszą zostać poinformowani i mieć możliwość odmowy testowania ich dzieci. 

*Członkowie gospodarstwa domowego i bliscy (Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære)

Przez członków gospodarstwa domowego rozumie się tych, z którymi osoba zakażona mieszkała w fazie zakaźnej. Przez “podobnie bliskich” rozumie się osoby, z którymi z biegiem czasu nawiązano rozległy lub fizyczny bliski kontakt, takich jak partnerzy, goście nocujący lub najlepsi przyjaciele.

Osoby, które podlegają tej definicji nie będą mogły zostać objęte wyjątkiem.

**Inne bliskie kontakty (øvrige nærkontakter)

Za „inne bliskie kontakty” uważa się osoby, które doświadczyły narażenia na zakażenie i przebywały przez ponad 15 minut w odległości mniejszej niż 2 metry od osoby zakażonej w okresie zakaźnym, na przykład w klasie, miejscu pracy lub zorganizowanej aktywności rekreacyjnej. Inne bliskie kontakty będą na przykład obejmować innych pracowników, nauczycieli, uczniów w klasie lub w czasie wolnym. Grupa ta znacznie się powiększy dzięki wdrożeniu działań szkolnych na poziomie zielonym oraz poprzez ponowne otwarcie społeczeństwa o bardziej normalnej mobilności i częstotliwości kontaktów.

Źródło: Helsedirektoratet

Zdjęcie: Andrew Ebrahim / Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.