Norwegia: najwyższa liczba zakażeń od początku pandemii

Drugi tydzień z rzędu odnotowuje się najwyższą liczbę zgłoszonych przypadków zarejestrowanych podczas pandemii (346 przypadków na 100 000 mieszkańców).

Do tej pory zostało zgłoszonych 9956 przypadków Covid-19 w 35. tygodniu, i jest to o 15% więcej niż tydzień wcześniej.

Więcej testów

W 35. tygodniu zarejestrowano łącznie 271.059 testów (razem z PCR i szybkimi testami antygenowymi), co stanowi 6% wzrost w stosunku do 34. tygodnia i aż 43% wzrost w stosunku do tygodnia 33. Testy wykonywane są szczególnie wśród uczniów i studentów. Pozytywne autotesty wykonywane w szkołach muszą być potwierdzane testem PCR i zgłoszone do MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer). Oznacza to, że rzeczywista liczba testów jest wyższa niż ta, która zostaje zgłoszona. Ponadto odsetek wyników pozytywnych wśród badanych (3,7% w 35. tygodniu) będzie zawyżony.

Reprodukcja wirusa

Trend w rozprzestrzenianiu się infekcji wzrasta, a średnia wielkość reprodukcji R od 7 sierpnia wynosiła 1,3 (95% CI 1,2–1,5). Współczynnik R oznacza średnią liczbę osób, którym jeden zarażony przekaże chorobę. Wskaźnik poniżej 1 wskazuje na wygaszanie epidemii.

Przy bardziej niepewnym modelu, który nie uwzględnia przyjęć do szpitala, szacuje się, że wskaźnik reprodukcji tydzień temu wynosił 1,1 (95% CI 1,0–1,3). W poszczególnych gminach występują znaczne różnice w trendach.

Wariant wirusa Delta jest obecnie całkowicie dominujący w Norwegii. Odsetek potwierdzonych przypadków z wariantem Delta wzrósł z 1% w 18. tygodniu do około 100% w 35. tygodniu. Wariant alfa nie jest już uważany za wariant niepokojący.

Zarażenia wśród niezaszczepionych i zaszczepionych

Wzrasta liczba wykrytych przypadków wśród zaszczepionych częściowo i całkowicie zaszczepionych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wykryto 4315 przypadków SARS-CoV-2 u osób zaszczepionych częściowo i 2210 u osób zaszczepionych całkowicie. 

Oczekuje się, że liczba zaszczepionych zarażonych wzrośnie wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych.

Liczba nowych przyjęć do szpitali w Norwegii wzrasta, ale nadal jest niska w porównaniu z poprzednimi okresami z wysokim rozprzestrzenianiem się infekcji. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że szczepienie bardzo dobrze chroni przed poważną chorobą, ale nie tak dobrze przed infekcją. Osoby starsze i inne grupy ryzyka mają bardzo wysoki poziom szczepień, ale wraz z rosnącą infekcją, nadal oczekuje się niewielkiego wzrostu liczby przyjęć do szpitala w przyszłości. FHI uważa za mało prawdopodobne, aby pojemność szpitali była zagrożona. Liczba zgłoszonych przypadków wzrasta przede wszystkim w młodszych grupach wiekowych o niskim ryzyku poważnej choroby. Aktywność testowa wzrasta w wyniku nowej strategii testowej i nie ma pewności, jak dużą część rosnącej infekcji w ostatnich tygodniach można przypisać zwiększeniu liczby testów.

Hospitalizacja

Liczba nowych przyjęć do szpitala przez ostatnie dwa tygodnie utrzymywała się na stałym poziomie, ale była wyższa niż we wcześniejszych tygodniach. Częstość hospitalizacji jest nadal na niskim poziomie w porównaniu z poprzednimi okresami z wysokim rozprzestrzenianiem się infekcji. 

Do tej pory zgłoszono 56 nowych przyjęć do szpitala z COVID-19 jako główną przyczyną w 35. tygodniu, tydzień wcześniej przyjęto 60 osób. Mediana wieku wśród nowych pacjentów przyjętych do szpitala w ciągu ostatnich 4 tygodni wyniosła 47 lat. 

Na oddział intensywnej terapii trafiło 17 nowych osób, czyli o 7 więcej niż tydzień wcześniej.

Status szczepień był dostępny dla 55 nowych pacjentów przyjętych z COVID-19 jako główną przyczyną hospitalizacji w 35. tygodniu. Spośród nich 33 (60%) było nieszczepionych, 6 (11%) było zaszczepionych częściowo, a 16 (29%) było w pełni zaszczepionych. 

Odsetek nowych pacjentów, którzy zostali częściowo lub całkowicie zaszczepieni, wzrósł w ostatnich tygodniach wraz ze wzrostem liczby szczepień, ale większość nowych przyjęć nadal dotyczy osób nieszczepionych.

Zgłoszono 5 zgonów w 35. tygodniu, tydzień wcześniej zmarło o 2 osoby więcej.

Choć liczba zgłaszanych przypadków wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu tygodni, wzrost ten nieco zwolnił w zeszłym tygodniu. 

Źródło: FHI

3 thoughts on “Norwegia: najwyższa liczba zakażeń od początku pandemii

  1. Zwrócić należy uwagę, że nie podano liczby ogólnej chorych, tylko liczbę na 100 000 mieszkańców oraz zakażenia wśród osób zaszczepionych. Dzięki temu ukryto liczbę zakażonych nie zaszczepionych i odsetek wobec zaszczepionych. Ciekawe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.