Izolacja i kwarantanna

Zasady obowiązują na terenie całego kraju od 15 grudnia 2021 r. 

Od 15 grudnia obowiązują te same zasady zarówno przy izolacji, jak i kwarantannie niezależnie od tego czy jest to zakażenie wariantem Omikron, czy innym, oraz bez względu na szczepienie lub jego brak.

Izolacja

Osoby, u których potwierdzono zakażenie, ale nie mają żadnych objawów powinny pozostać w izolacji przez 6 dni, licząc od dnia wykonania testu z wynikiem dodatnim. Osoby, u których potwierdzono zakażenie i które mają objawy powinny pozostać w izolacji co najmniej 6 dni od wystąpienia objawów. Izolacja powinna trwać dopóki gorączka nie ustąpi na co najmniej 24h bez podawania leków przeciwgorączkowych. 

Kwarantanna

Istnieje obowiązek kwarantanny dla wszystkich członków gospodarstwa domowego i osób pozostających w bliskim kontakcie. Możliwe jest zwolnienie z kwarantanny po negatywnym wyniku testu po 7 dniach. 

Pozostałe osoby z bliskiego otoczenia również muszą zostać objęte kwarantanną. Po 3 dniach można wykonać test w pracy lub szkole. Muszą zostać na kwarantannie przez ten czas, aż do uzyskania negatywnego wyniku testu po 7 dniach. 

Istnieją wyjątki dla personelu pełniącego ważne funkcje społeczne, między innymi jest to wymóg uzyskania negatywnego testu w tym samym dniu, w którym ma być wykonywana praca. 

Wyjątki od kwarantanny 

Kwarantanna nie dotyczy następujących osób: 

  • osoby, które przeszły covid-19 w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
  • osoby, które otrzymały dawkę przypominającą (trzecia dawka) szczepienia co najmniej 1 tydzień wcześniej.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na szybkie autotesty, gminy muszą określić, kto powinien mieć priorytet w testowaniu. W tym samym czasie rząd zalecił Ministerstwu Zdrowia natychmiastowe wykonywanie większej ilości testów.

Niezależnie od wariantu wirusa obowiązują te same zasady kwarantanny. 

– Bardzo prawdopodobne, że w najbliższych tygodniach zaobserwujemy znaczny wzrost infekcji wariantem Omikron. Testowanie jest ważnym środkiem ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na szybkie i samodzielne testowanie. Niedawno uzyskaliśmy 10 milionów szybkich autotestów, które zostaną dostarczone przed Nowym Rokiem. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do norweskiego Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowy zakup większej ilości testów. Ważne jest, aby obecna sytuacja nie wpływała na funkcjonowanie służb. Dlatego nadanie priorytetu tym podmiotom musi być wyraźniejsze – mówi Minister Zdrowia i Opieki Ingvild Kjerkol. 

Priorytetowe stosowanie szybkich autotestów dotyczy bliskich kontaktów z osobami pełniącymi ważne społecznie zawody. 

W przypadku zaobserwowania objawów 

Priorytetowo należy traktować pracowników z niejasnymi objawami w ochronie zdrowia i opieki, osoby pełniące role ważne społecznie oraz dzieci. 

W przypadku potwierdzonego zakażenia i narażenia na zakażenie członków gospodarstwa domowego lub osób utrzymujących bliskie kontakty: 

  • Priorytet dla dzieci oraz pracowników ochrony zdrowia.
  • Priorytet w przypadku bliskich kontaktów z osobami zakażonymi wariantem Omikron. 

W przypadku znanego narażenia na zakażenie:

  • Priorytetowe traktowanie dzieci i pracowników ochrony zdrowia, pracowników pełniących ważne społecznie zawody oraz tych narażonych na kontakty z innymi wariantami niż Omikron. 
  • Regularne testowanie dzieci, zwłaszcza w obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia. 
  • Regularne testowanie w ochronie zdrowia zgodnie z zaleceniami norweskiego Ministerstwa Zdrowia, oraz w obszarach, w których utrzymuje się duża ilość nowych zakażeń.

Źródło: kristiansand.kommune.no

Zdjęcie: congerdesign/Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.