Certyfikat szczepionkowy. Zasady

Certyfikat COVID zawiera informacje o wynikach testu na obecność koronawirusa, szczepieniach czy przechorowaniu Covid-19 i tym samym uzyskaniu (tymczasowej) odporności.

Opracowano różne zasady, które decydują o tym, czy na norweskim certyfikacie COVID otrzymasz zielony czy czerwony kolor. Obowiązują one tylko na terenie Norwegii, natomiast informacje zawarte na rozszerzonej stronie kontrolnej są sprawdzane podczas wjazdu do Norwegii i podczas podróży do innych krajów w Europie.

Dwie strony kontrolne na certyfikacie COVID

Certyfikat COVID posiada dwie strony kontrolne – jedną do użytku w Norwegii oraz rozszerzoną do okazywania za granicą i na przejściach granicznych. 

• Strona kontrolna do użytku na terenie Norwegii będzie zielona lub czerwona. Jest to obliczane automatycznie przy pomocy zasad bazujących na zarejestrowanych wynikach testów i informacjach o szczepieniach. Nie oznacza automatycznie swobodnego wjazdu do wszystkich krajów. Zasady dotyczące tego, co daje kolor zielony i czerwony, opisane są w dalszej części.

• Rozszerzone wyświetlanie certyfikatu COVID do użytku międzynarodowego zawiera bardziej szczegółowe informacje. 

Błędy lub braki na certyfikacie COVID

Jeśli informacje zarejestrowane na certyfikacie COVID są błędne lub niepełne, certyfikat może być nieważny, kiedy będziesz z niego korzystał. Jeśli na certyfikacie COVID znajdziesz błędy lub nieprawidłowe informacje o szczepieniach czy wynikach testów, w pierwszej kolejności musisz sprawdzić, czy na stronie Helsenorge.no, w zakładce Vaksinevisningen (informacje o szczepieniach) nie brakuje statusu dotyczącego szczepienia i czy w zakładce Prøvesvarvisningen (informacje o wynikach testów) zarejestrowane są prawidłowe wyniki testów. Jeśli również tutaj znajdziesz błędne lub niepełne informacje, możesz skontaktować się z punktem, w którym zostałeś zaszczepiony lub gdzie miałeś wykonany test i poprosić o skorygowanie informacji.

Ważność certyfikatu 

Otrzymasz zieloną stronę kontrolną, jeśli jeden z trzech elementów (szczepienie, odporność i negatywny wynik testu) spełnia wymagania określone w zestawieniu zasad. Jeśli otrzymasz zieloną stronę kontrolną dla kilku z tych elementów, będzie obowiązywała strona o najdłuższym terminie ważności. Istnieje różnica między czynnikami, które zapewniają ważny certyfikat (zielona strona kontrolna), a terminem ważności certyfikatu (ważność techniczna). Certyfikat COVID można pobrać i używać go bez dostępu do internetu lub można go wydrukować i korzystać z wersji papierowej. Certyfikat używany w ten sposób jest ważny przez 90 dni od pobrania lub wydrukowania. Nawet jeśli Twój status osoby w pełni zaszczepionej lub chronionej obowiązuje dłużej niż 90 dni, po 90 dniach musisz ponownie pobrać lub wydrukować certyfikat, aby uzyskać nowy ważny dokument. Jeśli korzystasz z certyfikatu w aplikacji i łączysz się z Internetem, będzie tam wskazana data ważności, która wynosi maksymalnie 90 dni. Nie oznacza to, że jako osoba chroniona lub w pełni zaszczepiona jesteś chroniony tylko przez 90 dni. Certyfikat COVID jest ważny tylko przez 90 dni, aby unikać nadużyć i zapewnić, że certyfikaty są zgodne z dostępną w danym czasie wiedzą na temat wirusa, odporności i szczepionek.


Strona kontrolna do użytku na terenie Norwegii 

Zasady opisane poniżej mogą ulec modyfikacji, jeśli nastąpią zmiany dotyczące szczepionek, choroby lub sytuacji epidemicznej. W Norwegii nie zdecydowano jeszcze, czy dzieci potrzebują certyfikatu COVID. 

Zasady dotyczące szczepień

Zielona strona kontrolna

• Jeśli przyjąłeś 1 z 2 dawek szczepionki, otrzymasz zieloną stronę kontrolną po upływie 3 tygodni od szczepienia. Po tym czasie jesteś uznawany za osobę chronioną i zielona strona kontrolna będzie obowiązywała przez 14 tygodni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki. Okresowo może jednak pojawić się tymczasowa czerwona strona kontrolna, co opisano poniżej. 

• Jeśli w okresie między 1 a 2 dawką szczepionki zachorujesz na koronawirusa (po ponad 3 tygodniach od pierwszej dawki szczepionki), otrzymasz tymczasową czerwoną stronę kontrolną. Po tym czasie jesteś uznawany za osobę w pełni chronioną i na razie zielona strona kontrolna będzie obowiązywała bezterminowo. Okresowo może jednak pojawić się tymczasowa czerwona strona kontrolna, co opisano poniżej.

Zachorowanie na COVID-19 musi być udokumentowane przy pomocy zarejestrowanych wyników testów. Powinien to być test PCR (lub podobna metoda laboratoryjna) albo szybki test antygenowy. 

• Jeśli przyjąłeś 2 z 2 dawek szczepionki, otrzymasz zieloną stronę kontrolną po upływie 1 tygodnia od szczepienia. Po tym czasie jesteś uznawany za osobę w pełni zaszczepioną i na razie zielona strona kontrolna będzie obowiązywała bezterminowo.* Okresowo może jednak pojawić się tymczasowa czerwona strona kontrolna, co opisano poniżej. Aby dawki szczepionki można było liczyć jako dwie oddzielne dawki, musi upłynąć między nimi odpowiednio dużo czasu, aby spełnić minimalne wymagania dla danego typu szczepionki. Połączenie dawek od różnych producentów jest uznawane, jeśli między dawkami upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby spełnić minimalne wymagania dotyczące pierwszego typu szczepionki, którą otrzymałeś. 

• Jeśli masz otrzymać tylko 1 dawkę szczepionki, ponieważ chorowałeś na COVID ponad 3 tygodnie przed szczepieniem, otrzymasz zieloną stronę kontrolną po upływie 1 tygodnia od szczepienia. Po tym czasie jesteś uznawany za osobę w pełni zaszczepioną i na razie zielona strona kontrolna będzie obowiązywała bezterminowo.* Okresowo może jednak pojawić się tymczasowa czerwona strona kontrolna, co opisano poniżej. Przebyta choroba musi być udokumentowana przy pomocy zarejestrowanych wyników testów. Musi to być test PCR (lub podobna metoda laboratoryjna), szybki test antygenowy lub test na przeciwciała wykonany w laboratorium mikrobiologicznym. Test na przeciwciała musi być wykonany najpóźniej w dniu poprzedzającym szczepienie. 

• Jeśli masz otrzymać tylko 1 dawkę szczepionki, ponieważ rodzaj szczepionki, którą otrzymałeś, wymaga tylko jednej dawki, otrzymasz zieloną stronę kontrolną po upływie 3 tygodni od szczepienia. Po tym czasie jesteś uznawany za osobę w pełni zaszczepioną i na razie zielona strona kontrolna będzie obowiązywała bezterminowo.* Okresowo może jednak pojawić się tymczasowa czerwona strona kontrolna, co opisano poniżej. 

Tymczasowa czerwona strona kontrolna

• Jeśli po szczepieniu uzyskasz dodatni wynik testu, na 10 dni otrzymasz tymczasową czerwoną stronę kontrolną. 

• Jeśli otrzymałeś pierwszą dawkę szczepionki mniej niż 3 tygodnie temu. 

• Jeśli między pierwszą a drugą dawką szczepionki upłynie więcej niż 14 tygodni, otrzymasz czerwoną stronę kontrolną obowiązującą do 7 dni po podaniu drugiej dawki. 

Czerwona strona kontrolna

 • Jeśli otrzymasz dawki w odstępie mniejszym niż minimalny wymagany odstęp czasu, zostaną one zarejestrowane jako 1 z 2 dawek, a 14 tygodni po ostatnim szczepieniu otrzymasz czerwoną stronę kontrolną. 

• Jeśli w systemie MSIS brakuje dokumentacji o chorobie COVID-19 przebytej przed szczepieniem, system nie zarejestruje Cię jako osoby w pełni zaszczepionej po przyjęciu pierwszej dawki i 14 tygodni po szczepieniu otrzymasz czerwoną stronę kontrolną. 

• Jeśli informacje zarejestrowane na temat Twojego szczepienia są nieprawidłowe, przez co system kontroli nie wykrył, że spełniasz warunki do otrzymania zielonej strony kontrolnej. 

• Jeśli nie jesteś zaszczepiony i nie spełniasz warunków otrzymania zielonej strony kontrolnej ze względu na negatywny wynik testu lub odporność po przebytej chorobie. 


Zasady dotyczące negatywnego wyniku testu 

Zielona strona kontrolna

• Negatywny wynik testu zapewnia zieloną stronę kontrolną przez 24 godziny od momentu pobrania próbki, ale tylko jeśli przez ostatnie 7 dni nie otrzymałeś żadnych pozytywnych wyników testów. 

• Szybkie testy antygenowe sporadycznie mogą dawać fałszywie dodatni wynik. Jeśli w ciągu 48 godzin wykonasz nowy test PCR, którego wynik będzie negatywny, otrzymasz zieloną stronę kontrolną na 24 godziny, mimo że niedawno otrzymałeś pozytywny wynik testu antygenowego. 

Czerwona strona kontrolna

• Pierwsze 10 dni od wykonania testu, którego wynik był pozytywny. Jeśli miałeś wykonanych wiele testów, dni będą liczone od pierwszego testu pozytywnego. 

• Brak negatywnego wyniku testu wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin i niespełnianie warunków otrzymania zielonej strony kontrolnej w związku ze szczepieniem lub odpornością po przebytej chorobie koronawirusowej. 


Zasady dotyczące odporności po przebytej chorobie koronawirusowej 

Zielona strona kontrolna 

• Jeśli przeszedłeś chorobę koronawirusową i jest to udokumentowane przy pomocy testu PCR, podobnej metody laboratoryjnej lub szybkiego testu antygenowego, daje to zielone światło na 6 miesięcy od pierwszego pozytywnego wyniku testu*. Zawsze musi upłynąć co najmniej 10 dni od pierwszego pozytywnego testu, zanim będzie można uzyskać zieloną stronę kontrolną. 

• Jeśli w ciągu pierwszych 3 miesięcy od pierwszego pozytywnego testu, ponownie otrzymasz pozytywny wynik testu, nadal będziesz miał zieloną stronę kontrolną. Jest tak ponieważ analizy laboratoryjne są na tyle czułe, że mogą wykryć części wirusa przez jakiś czas po tym, jak już się nie zaraża. Osoba taka jest uważana za chronioną, ale zielona strona kontrolna nie zostaje dla niej przedłużona na podstawie nowego testu wykonanego w ciągu pierwszych 3 miesięcy od pierwszego testu. 

Tymczasowa czerwona strona kontrolna 

• Jeśli ponownie otrzymasz pozytywny wynik testu po upływie 3 miesięcy od pierwszego pozytywnego testu, certyfikat będzie wskazywał czerwoną stronę kontrolną przez 10 dni od ostatniego testu. Następnie otrzymasz zieloną stronę kontrolną na kolejne 6 miesięcy. 

Czerwona strona kontrolna

• Pierwsze 10 dni od wykonania testu, którego wynik był pozytywny. 

• Jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie otrzymałeś pozytywnego wyniku testu i nie spełniasz kryteriów dla otrzymania zielonej strony kontrolnej ze względu na szczepienie lub negatywny wynik testu. *Ważność techniczna jest ograniczona do maksymalnie 90 dni od ostatniego pobrania certyfikatu (patrz akapit o Ważności certyfikatu). 


Rozszerzona strona kontrolna do użytku międzynarodowego 

Każdy kraj UE ustanawia własne zasady, a na stronie Re-open EU można znaleźć zasady dotyczące podróżowania między krajami UE. Pokazana jest tam również sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach. Informacje są na bieżąco aktualizowane i dostępne w 24 językach. Należy zapoznać się z zasadami, które obowiązują w miejscu, w którym będziesz korzystać z certyfikatu, jak na przykład zasady obowiązujące w kraju, do którego planujesz podróżować. Podczas kontroli granicznej w kraju, do którego podróżujesz, zostanie sprawdzone, czy certyfikat spełnia wszystkie warunki wymagane dla wjazdu. W niektórych krajach będzie to oznaczało bycie w pełni zaszczepionym, natomiast w innych krajach wystarczy negatywny wynik testu. 

Co pojawia się na rozszerzonej stronie kontrolnej 

• Certyfikat szczepienia zawiera informacje o wszystkich szczepionkach przeciwko COVID-19, które zostały podane (lub zarejestrowane) w Norwegii. Są one wyświetlane jako dawka 1 z 1, dawka 1 z 2 albo dawka 2 z 2, w zależności od tego, jaką przyjęło się szczepionkę i jak daleko jest się w procesie szczepienia. 

• Odporność po przebytej chorobie koronawirusowej. Jeśli jesteś chroniony po przebytej chorobie koronawirusowej, certyfikat będzie zawierał pozytywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego, który został zarejestrowany w Norwegii. Jeśli po upływie ponad 3 miesięcy od pierwszego testu ponownie otrzymasz pozytywny wynik testu, certyfikat będzie zawierał wynik ostatniego testu. Wyniki starsze niż 6 miesięcy nie będą wyświetlane na certyfikacie. Jeżeli badanie na przeciwciała stanowi podstawę do dokumentacji potwierdzającej odporność po przebytej chorobie, nie będzie to wyświetlone na certyfikacie, mimo, że daje to podstawę do statusu osoby „w pełni zaszczepionej” na certyfikacie COVID. 

Testy negatywne 

Certyfikat będzie zawierał negatywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego, jeśli test został wykonany w ciągu ostatnich 7 dni i w tym samym okresie nie zarejestrowano pozytywnych wyników testów. Wcześniejsze negatywne wyniki nie będą wyświetlane. Należy pamiętać, że w zależności od kraju okres, przez który negatywny wynik testu jest uznawany może się różnić i z zasady jest to mniej niż 7 dni.  


CZY WIESZ, ŻE:

Szczepienie przeciw koronawirusowi przyjęte poza Norwegią, można wprowadzić do norweskiej ewidencji SYSVAK pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania takiego faktu na piśmie. Aby móc zarejestrować swoje szczepienie, musisz posiadać norweski krajowy numer identyfikacyjny (dokumentu tożsamości) bądź numer D.

Więcej szczegółów na stronie POLONIJNEGO CENTRUM POMOCY I INFORMACJI prowadzonego przez naszego partnera stowarzyszenie Beatus Cras.

Źródło: regjeringen.no

Zdjęcie: Archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.