Har du noen nyttårsforsetter?


Cecilie Lønn
lærer og daglig leder i Norsk for deg!
lærebokforfatter (norsk og spansk)
daglig leder for Mestizo i Kristiansand


Vi mennesker er vanedyr. Det å være et vanedyr betyr at man følger de vanene man har fått
– uten å tenke særlig over at man gjør det. Vanene vi tillegger oss kan være gode eller
mindre gode. Noen vaner kan også være direkte skadelige eller uheldige. Når året er
omme, begynner mange å tenke over livet sitt. Man tenker på hva det nye året vil bringe,
og man ønsker ofte at det nye året skal bringe nye, positive ideer og hendelser. Mange tar
seg tid til å reflektere litt over året som har gått. Man tenker gjennom hva man har gjort i
løpet av året man har lagt bak seg. Sannsynligvis har man gjort mange gode gjerninger og
ting man er fornøyd med. Men høyst sannsynlig så er det også en del ting man har gjort
som man ikke er like fornøyd med. Man føler ofte et behov for å endre på noe. Man vil snu
på vaner
og rutiner. En føler kanskje behov for å endre på mønstre og tilvennet
oppførsel
. Her kommer tankene om nyttårsforsettene inn. I det nye året vil vi gjøre ting på
en bedre måte! Noen vanlige nyttårsforsetter kan være disse:


  • Jeg skal trene mer.
  • Jeg skal slutte å røyke.
  • Jeg skal drikke mindre alkohol – og drikke mer vann.
  • Jeg skal spise sunnere.
  • Jeg skal besøke mine foreldre oftere.
  • Jeg skal jobbe mindre – og bruke mer tid med venner og familie.
  • Jeg skal realisere drømmer framfor å snakke om dem.
  • Jeg skal bruke mindre penger – og spare til noe som er veldig viktig for meg.
  • Jeg skal sove mer.
  • Jeg skal lære mer norsk (he-he) …

Sannsynligvis har du mange flere forslag til nyttårsforsetter enn dette. Hvilke
nyttårsforsetter har du? Legg gjerne ut en kommentar her om hvilke nyttårsforsetter du
måtte ha!


Man kan naturligvis diskutere om det hjelper å ha nyttårsforsetter. For mange er det nok
slik at den store entusiasmen for nyttårsforsettene er borte når kalenderen viser februar …
Hvorfor er det slik? Kanskje er svaret så enkelt som dette: Vi er vanedyr. Gammel vane er
vond å vende
. Det er mange som strever med å snu vanene sine. Man kan derfor muligens
stille et motspørsmål: Er det kanskje en god idé å akseptere at vi ikke lever perfekte liv?
Består kanskje «det beste livet» av at man lever et liv som er så godt som man kan klare
det? Eller er det viktig at vi hele tiden «blir flinkere»? Vil du sette opp nyttårsforsetter for
deg selv – eller vil du heller foretrekke å lage en liste over de fine tingene du har klart i
2021 og glede deg over dette? Valget er ditt!

Uavhengig av om du har nyttårsforsetter – eller ei, kan det være fint å se litt nærmere på
ordet et forsett. Hva betyr egentlig dette ordet? Inngår ordet i noen uttrykk? La oss se på
dette!


Et forsett = en plan; en intensjon; en hensikt.
I denne betydningen av ordet kommer ordet «nyttårsforsett» inn. Man har en plan om å
gjøre noe annerledes etter nyttår. Men dette ordet kan også brukes i en sammenheng som
ikke er tilknyttet «nyttår». Vi kan si:
Du må fullføre forsettet ditt. = Du må gjennomføre det du har planlagt.


Et annet fast uttrykk er dette: Veien til helvete er brulagt med gode forsetter.
Dette faste uttrykket sier noe om at det kan gå veldig galt selv om man har veldig gode
planer og fine intensjoner. Et «fast uttrykk» eller et ordtak er en setning der man får høre
noen kloke tanker eller et godt råd. Brulagt = at man har lagt steiner på veien (istedenfor
asfalt).

Å gjøre noe med forsett = å gjøre noe med vilje / med hensikt. Dette uttrykket blir ofte brukt
i sammenhenger der man har gjort noe som ikke var hyggelig.

På portalen til Norsk for deg! jobber vi med mange ulike grammatiske tema. Et av disse
temaene er ordfamilie. En ordfamilie består av substantiv, verb, adjektiv (og av og til
adverb). I ordfamilien til «et forsett» har vi adjektivet «forsettlig». Dette adjektivet brukes
ofte slik: Han har begått forsettlig drap. = Han har begått et drap med vilje. (Det var
planlagt.)

„Jeg ønsker dere en fin nyttårsfeiring – med eller uten gode forsetter!”
Bilde:Ian Schneider/Unsplash

Det er veldig interessant å studere ord i dybden. Da lærer man veldig mye om ett enkelt ord
– men samtidig lærer man mye annet nyttig mens man studerer det ene ordet. Det er gøy å
lære norsk – i dybden!
Jeg ønsker dere en fin nyttårsfeiring – med eller uten gode forsetter!

Vokabular:

Du er velkommen til å bli
Norsk for deg!-medlem


tillegge (ureg.) seg en vane: få en vane; begynne å gjøre noe som blir til en vane
omme (adv.): til ende; slutt
legge (ureg.) noe bak seg: glemme noe; gjøre seg ferdig med noe
snu (v4) på en vane: endre/forandre på en vane
tilvennet oppførsel: når man har en tilvennet oppførsel, har man en bestemt måte å være
på – og man er vant til å være på den måten
hvilke nyttårsforsetter du måtte ha: Verbtiden som er brukt her, er 1. kondisjonalis. Her
brukes denne verbtiden på en spesiell måte. Man bruker den for å uttrykke usikkerhet
angående ønsker.

inngå (ureg.): gå inn i; være medregnet/inkludert i
Gammel vane er vond å vende: det er vanskelig å endre på en vane man allerede har lagt
seg til

Vil du lære mer norsk med meg hver eneste dag på nettet? Da er du velkommen til å bli
Norsk for deg!-medlem. Det koster kun 149,- per måned – og du kan slutte når du ønsker
det selv. Da kan du se på over 400 timer på video (nivå A1-C1) – og bli med på nye timer
nesten hver eneste dag:

https://norskfordeg.no/norskkurs/medlem/

Hilsen
Cecilie

Bilde: Markéta Machová/Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.